X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12714
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konkurs języka angielskiego, klasa 2 szkoły podstawowej

Zakres materiału międzyszkolnego konkursu
języka angielskiego – klasa 2

SŁOWNICTWO

- Nazwy przyborów i przedmiotów szkolnych chair, cupboard, pencil, desk, book, rubber
- Kolory
- Nazwy pomieszczeń szkolnych classroom, corridor, dinning room, gym, playground, toilet
- Nazywanie przedmiotów znajdujących się w domupicture, plant, table, sofa, television, lamp
- Liczebniki 1- 20
- Nazywanie przedmiotów bike, skateboard, ball, video, computer game, T-shirt
- Rodzaje jedzenia i napojów cakes, biscuits, sandwiches, yoghurt, fruit, milk
- Rozpoznawanie i nazywanie członków rodziny Granny, Grandad, Mum, Dad, sister, brother
- Części twarzy hair, ears, mouth, eyes, nose, teeth
- Ubrania jacket, trousers, socks, shoes, hat, flower
- CzynnościFly, Run, Hop, Jump, Swim, Walk
- Nazwy sportów skip, rollerblade, ride a bike, play football, play basketball, skateboard
- Części ciała arms, tail, hands, head, neck, legs, feet
- Nazwy zwierząt elephant, dolphin, crocodile, giraffe, bear, pengiun

STRUKTURY

- Zaimki miejsca in, on, under
- Pytanie Where’s ...?
- Skrót It’s...
- Zaimki osobowe He, she, it
- Pytania Is it ...?
- Określanie stanu posiadania Have you got ...?, I haven’t got ..., I’ve got ..., No, I haven’t
- Pytania i odpowiedzi Do you like...?, Yes, I do, No, I don’t
- Odpowiedzi na pytanie Has he/she got ...?, Yes, he/she has, No, he/she hasn’t, He’s/She’s got
- Pytanie i określanie możliwości Can you (play)?, Yes, I can, No, I can’t, I can ..., I can’t (play)
- Pytania I odpowiedzi Can it (swim)?, Yes, it can, No, it can’t, Has it got (long legs)?, Yes, it has, No, it hasn’t, It’s ..., littlee, big, short, long


KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 2

NAME:_________________________________ DATE:_________________

1.Dopasuj pytania do odpowiedzi:

1. Have you got a lamp?
2. Where’s the ball?
3. Has she got black hair?
4. How old is Jenny?
5. Do you like cakes?

a. She’s nine.
b. No, she hasn’t.
c. Yes, I have.
d. It’s on the sofa.
e. Yes, I do

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

2.Przeczytaj, narysuj i pokoloruj

1. My dad’s got blue eyes.
2. He’s got a big nose.
3. He’s got black hair.
4. He’s got little ears.
5. He’s got a big mouth.

3. Przeczytaj i wpisz do tabelki pod odpowednią kategorią:

Classroom oranges purple skateboard apples corridor yellow yoghurt ball gym video sandwiches brown computer game playground green cakes

1)Parts of the school-.....
2)Presents-.....
3)Colours-.....
4)Food-......

4. Pomyśl o swoim ulubionym zwierzątku, przeczytaj i uzupełnij:

This is a ...............................
It’s got ...........................
and a ..............................
It’s got a ............. .........mouth!
It can .............................., but
it can’t.................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.