X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1271
Przesłano:

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy VI: "Co już wiem o czasowniku?"

Czas trwania lekcji: 90 minut

Cele lekcji:

poziom wiadomości:

- zna pytania czasownika
- wie, że czasownik to odmienna część mowy
- wie, przez co odmienia się czasownik
- wie, co określa czasownik
- wie, że czasownik odmienia się przez trzy czasy
- zna podział czasowników na dokonane i niedokonane
- podaje przykłady czasowników dokonanych i niedokonanych
- wie, co to jest tryb
- zna trzy tryby czasownika
- wie, na którą sylabę pada akcent w języku polskim

poziom umiejętności:

- potrafi skrócić wypowiedź, usuwając ze zdania informacje mniej ważne
- potrafi wyjaśnić znaczenie czasowników
- potrafi określić funkcje poszczególnych form czasownika w
konkretnych zdaniach (osobę, liczbę, tryb, czas i rodzaj)
- umie uzupełnić zdania czasownikami w odpowiedniej formie
- potrafi zapisać czasowniki nazywające czynności przedstawione na ilustracjach i odmienić każdy z nich przez osoby, liczby i czasy
- podkreśla w tekście wszystkie osobowe formy czasownika
- zamienia czasowniki dokonane na niedokonane i niedokonane na dokonane
- uzupełnia tabele poprawnymi formami czasownika wołać
- omawia trzy tryby czasownika
- podkreśla w podanych wyrazach sylabę akcentowaną
- uzupełnia kartkę pocztową brakującymi czasownikami i podkreśla w nich sylaby akcentowane


poziom postaw:

- poszerzenie wiadomości o języku ojczystym
- wdrażanie do samooceny i samokontroli

Hasło z podstawy programowej: czasownik jako odmienna część mowy i jego kategorie fleksyjne

Metody pracy: podająca, zajęć praktycznych, metoda gier i zabaw

Formy pracy: jednostkowa, zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne: zeszyt ćwiczeń „Słowa na start” cz. I


Przebieg lekcji:

ZAANGAŻOWANIE:

Nauczyciel ogłasza konkurs. Prosi uczniów, aby na kartkach napisali jak najwięcej czasowników w ciągu 1 minuty.
Nauczyciel prosi o odczytanie przez uczniów napisanych czasowników.

Zapisanie tematu lekcji:
Co już wiem o czasowniku?

BADANIE, PREZENTACJA, PRZEKSZTAŁCENIE:

Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie z klasy IV i V wiadomości o czasowniku: jaka to część mowy, co nazywa, na jakie odpowiada pytania, przez co się odmienia, jaką pełni funkcję w zdaniu.


Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie ćw.1 z zeszytu ćwiczeń.

Prezentacja pracy uczniów.


Wybrani uczniowie odczytują odpowiedzi:
Np.:
posłuchajcie! – 2 osoba liczby mnogiej, rodzaj – nie określamy, czas – nie określamy, tryb rozkazujący
będziemy wiedzieli – 1 osoba liczby mnogiej, rodzaj męskoosobowy, czas przyszły złożony, tryb oznajmujący
był – 3 osoba liczby pojedynczej, rodzaj męski, czas przeszły, tryb oznajmujący


Wybrany uczeń odmienia podany czasownik na tablicy, a pozostali uczniowie odmieniają ten czasownik w zeszycie ćwiczeń na stronie 22.


Nauczyciel prosi wybranych uczniów o zebranie dotychczasowych wiadomości o czasowniku.


Do tej pory wiemy, że: czasownik jest odmienną częścią mowy. Nazywa czynności lub stany. Odpowiada na pytania co robi?, co się z kimś dzieje?
Odmienia się przez osoby, liczby, czasy, tryby i rodzaje.
W zdaniu pełni funkcję orzeczenia.
Czasownik posiada trzy czasy.
Proszę mi teraz przypomnieć, co to jest tryb i jakie wyróżnia się tryby czasownika.

- tryb to sposób wyrażania stosunku osoby mówiącej lub piszącej do czynności, o której ta osoba mówi lub pisze.
- wyróżnia się trzy tryby czasownika w formie osobowej: oznajmujący ( orzekający), przypuszczający i rozkazujący.

Odpowiedzi:
- wytłumaczyłabyś – tryb przypuszczający
- nie wiem – tryb orzekający
- chodzi – tryb orzekający
- pomóż – tryb rozkazujący
- zobaczę – tryb oznajmujący

PODSUMOWANIE:

Nauczyciel prosi uczniów o zebranie wszystkich wiadomości o czasowniku, które pojawiły się na dzisiejszej lekcji.

Uczniowie podsumowują wiadomości o czasowniku.

Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów. Wpisuje oceny i plusy osobom najbardziej aktywnym.


Czy podobała się wam dzisiejsza lekcja?
Uczniowie wyrażają swoje zdanie w formie ankiety.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.