X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12688
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta ewaluacyjna do programu wychowawczego - dla nauczycieli

ANKIETA EWALUACYJNA DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Dla nauczycieli

Ankieta jest anonimowa, ma na celu poznanie Państwa opinii na temat realizowanego w szkole programu wychowawczego. Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na każde pytanie.

1) Czy zna Pani/ Pan Program Profilaktyki Zespołu Szkół Odzieżowych?
TAK NIE
2) Czy zdaniem Pani/Pana Program Wychowawczy Zespołu Szkół Odzieżowych spełnia stawiane przed nim wymagania?
TAK NIE
3) Czy treści Programu Wychowawczego są dostosowane do specyfiki szkoły?
TAK NIE
4) W jakim stopniu, w bieżącym roku szkolnym udało się Pani/Panu zrealizować zadania wynikające z Programu Wychowawczego?( Proszę zaznaczyć na skali 1-6)
- Odbudowanie wśród uczniów autorytetu nauczyciela i szkoły
w małym stopniu 1 2 3 4 5 6 w dużym stopniu

- Podkreślenie wartości rodziny w życiu człowieka
w małym stopniu 1 2 3 4 5 6 w dużym stopniu

- Stworzenie autentycznego, wychowawczego klimatu szkoły
w małym stopniu 1 2 3 4 5 6 w dużym stopniu

- Tworzenie atmosfery umożliwiającej rozwój uzdolnień i zamiłowań uczniów
w małym stopniu 1 2 3 4 5 6 w dużym stopniu

- Pomoc uczniom w zrozumieniu wagi okresu dojrzewania w tworzeniu siebie jako jednostki niepowtarzalnej
w małym stopniu 1 2 3 4 5 6 w dużym stopniu

- Szerzenie wśród uczniów zainteresowania kulturą i tradycjami własnego kraju
w małym stopniu 1 2 3 4 5 6 w dużym stopniu

- Rozbudzanie u młodzieży dumy narodowej i postaw patriotycznych
w małym stopniu 1 2 3 4 5 6 w dużym stopniu

- Rozwijanie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego
w małym stopniu 1 2 3 4 5 6 w dużym stopniu

- Pielęgnowanie mowy ojczystej
w małym stopniu 1 2 3 4 5 6 w dużym stopniu

- Rozbudzenie inicjatywy twórczej uczniów
w małym stopniu 1 2 3 4 5 6 w dużym stopniu
- Budzenie w uczniach szacunku dla pracy i trudu innych ludzi
w małym stopniu 1 2 3 4 5 6 w dużym stopniu

- Odbudowanie u uczniów szacunku dla osób starszych
w małym stopniu 1 2 3 4 5 6 w dużym stopniu

- Kształtowanie w uczniach odpowiedzialności za środowisko naturalne
w małym stopniu 1 2 3 4 5 6 w dużym stopni

5) Jakie treści Pani/Pana zdaniem powinny być ujęte w nowym Programie
Wychowawcze? ........................................
Dziękujemy!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.