X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1268
Przesłano:

Propozycje gier i zabaw dydaktycznych na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej

ZABAWA W ZGADYWANIE LICZB

Cel zabawy: rozumienie liczb ze słuchu.
Środki dydaktyczne: tablica flanelowa, 20-30 kartoników z liczbami.1-30; 10-40;25-55…).
Liczba uczestników: cała klasa podzielona na 2-4 zespoły o jednakowej liczbie uczniów.

Przebieg zabawy:

Nauczyciel prosi, aby przedstawiciele każdej z grup podeszli do tablicy. Następnie nauczyciel głośno wymawia jedną z liczb, np. twenty- eight (28). Uczeń, który jako pierwszy prawidłowo rozpozna wskazaną liczbę, wyszukuje ją spośród 30 innych kartoników leżących na stoliku i zawiesza ją na tablicy. Jednocześnie zdobywa 1punkt dla grupy, której jest reprezentantem. Uczniowie powtarzają zabawę kilkakrotnie.
Gra toczy się do momentu, aż każdy uczeń weźmie w niej udział. Na koniec uczniowie sumują zdobyte przez siebie punkty. Zwycięża grupa, która uzyskała największa ilość punktów.

ROZPOZNAWANIE OBRAZKA

Cel gry: rozumienie ze słuchu podanych wyrazów lub krótkich wypowiedzi.
Pomoce dydaktyczne: tablica flanelowa lub zwykła, 20 lub więcej kartoników z prostymi ilustracjami, przedstawiającymi np. długopis, książkę, drzwi itp. Niektóre obrazki przedstawiają takie same przedmioty, różniące się tylko kształtem, rozmiarem lub barwą, np. kwadratowa głowa (square head)- trójkątna głowa (triangle head), czerwony kwiat ( red flower)- różowy kwiat ( pink flower), duży kot ( big cat)- mały kot ( little cat)…
Liczba grających: cała klasa podzielona na 2-4 zespoły z jednakowa liczba osób.

Przebieg gry:

Nauczyciel zwraca się do uczniów o wybranie reprezentantów grup. Podchodzą oni do tablicy, na której zawieszone są różne obrazki. Nauczyciel mówi: Show me a yellow blouse with a little flower on it. ( pokażcie mi żółtą bluzkę z małym kwiatkiem), albo: Show me a big green ball.
( pokażcie mi dużą zieloną piłkę)itp.
Zadaniem uczniów jest wskazanie konkretnego przedmiotu o podanych przez nauczyciela cechach.
Zwycięża ten zespół, który uzyska największą liczbę punktów.

LOTERYJKA OBRAZKOWA

Cel gry: rozumienie krótkich wypowiedzi, bierne przyswajanie liczby mnogiej rzeczowników w opozycji do liczby pojedynczej, rozpoznawanie liczebników.
Pomoce dydaktyczne: plansza z4- 8 obrazkami- dla każdej pary uczniów; dla nauczyciela – identyczne ilustracje.
Przykładowe zestawienia obrazków:

A: 2 jabłka, 1 pióro, 3 kwiaty, 2 psy
B: 1 zeszyt, 3 książki, 2 koty, 4 pomidory
C: 3 komputery, 4 okna, 1 lampy, 1 papuga
D: 4 ogórki, 2 krzesła, 4 telewizory, 3 domy
Liczba osób: indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

Przebieg gry:

Nauczyciel wybiera 1 obrazek ze swojego zestawu i zadaje pytanie:
„ Do I have two apples?( Czy mam 2 jabłka?)
Uczeń, którego plansza zawiera 2 jabłka powie: „ I have two apples”. Otrzymuje on wtedy kartonik z ilustracją przedstawiającą 2 jabłka.
Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza skompletuje obrazki do swojej planszy.

PREZENTY

Cel zabawy: wyrażanie prośby i odpowiadanie na nią.
Pomoce: ilustracje różnych przedmiotów- liczba mniejsza od liczby uczestników gry.
Liczba uczniów: cała klasa

Przebieg gry:

Uczniowie siedzą w kole i trzymają swoje obrazki w ten sposób, by pozostali mogli je widzieć. Zabawę rozpoczyna uczeń nie posiadający ilustracji. Prosi o jakiś przedmiot: I like the red pencil with white stars. Could you give me it?( podoba mi się czerwony piórnik z białymi gwiazdkami.
Czy mógłbyś(mogłabyś) mi go dać? Uczeń, który jest posiadaczem takiego obrazka odpowie:
„Of course, here you are” podaje mu rysunek i obaj zamieniają się miejscami. Uczeń, który przekazał koledze swój obrazek, wyraża w podobny sposób swoją prośbę. Zabawa trwa do momentu, kiedy każy uczeń wyrazi swoje życzenie posiadania jakiegoś przedmiotu.

SZYKUJEMY SIĘ DO PODRÓŻY

Cel zabawy: uczymy się wyrażać życzenia, zapamiętywać dłuższe wypowiedzi.
Liczba osób; klasa podzielona na zespoły liczące 5-8 uczniów.

Przebieg gry:

Zespoły wybierają w swoim gronie osoby, którym powierzą zrobienie zakupów . Każdy zastanawia się, co może się przydać się w podróż. Np. :We need a tent ( pierwszy uczeń mówi: „ potrzebujemy namiotu”); We need a sleeping bag (drugi uczeń mówi, że potrzebny jest śpiwór); We need matches ( zapałki); We need a torch ( latarka) itp.
Załatwiający sprawunki wymienia po kolei, co ma kupić. Każdy błąd kosztuje odjętym punktem karnym. Następnie drugi zespół wykonuje to samo , oczywiście potrzeby maja być inne niż w pierwszym zespole. Np.: I need a map ( potrzebuję mapę); I need a life jacket (potrzebuję kamizelkę ratunkową); I need a rucksack (potrzebuję plecaka)itp.
Pod koniec zabawy podliczamy punkty karne i wskazujemy zwycięzcę.

WIZYTA U WRÓŻKI

Cel zabawy: zadawanie pytań dotyczących przyszłości i udzielanie na nie odpowiedzi.
Liczba uczestników: cała klasa

Przebieg zabawy:

Nauczyciel zdaje pytanie, kto z uczniów zechciałby udawać jasnowidza przepowiadającego przyszłość.
Po odnalezieniu ochotnika, uczniowie po kolei zadają mu pytania odnośnie ich przyszłości, np.: Could you tell me if will be rich in the future? ( czy możesz mi powiedzieć , czy w przyszłości będę bogaty?);
I want to knowi if I will be a famous pop singer?( chcę wiedzieć, czy będę słynną piosenkarką muzyki pop)itp.
Po udzieleniu kilku odpowiedzi, wybieramy kolejną wróżkę(wróża) i po zakończeniu zabawy ustalamy poprzez głosowanie, która osoba z przepowiadających przyszłość była najbardziej przekonywająca.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.