X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12653
Przesłano:

Sprawdzian z fonetyki w klasie V

........................................


Praca klasowa z fonetyki kl. V

Zadanie 1.
Głoska to:
a) znak graficzny litery,
b) część alfabetu,
c) najmniejsza część wymawianego wyrazu,
d) środek stylistyczny oddający dźwięki słyszane w naturze.

Zadanie 2.
Literą „i” zapisujemy:
a) tylko zmiękczenie spółgłoski,
b) tylko samogłoskę „i”,
c) dźwięczność głoski,
d) zmiękczenie spółgłoski oraz samogłoskę.

Zadanie 3.
W wyrazie miasto litera „i” oznacza:
a) zmiękczenie spółgłoski,
b) samogłoskę tworzącą sylabę,
c) zmiękczenie spółgłoski oraz samogłoskę,
d) zmiękczenie samogłoski „a”.

Zadanie 4.
Podkreśl grupę, w której dokonano błędnego podziału głosek.
a) samogłoski i spółgłoski,
b) dźwięczne i bezdźwięczne
c) ustne i nosowe
d) twarde i średnio twarde.

Zadanie 5.
Wskaż poprawny podział na sylaby wyrazu dmuchawiec.
a) dmuch – awi – ec,
b) dmuc –ha – wiec,
c) dmu – cha – wiec,
d) dmucha – wiec.

Zadanie 6.
Do podanych głosek dźwięcznych dopisz ich odpowiedniki bezdźwięczne.

b - ........... d - .......... g -........... w - .......... dz - ......... ż - ............


Zadanie 7.
Podaj trzy wyrazy rozpoczynające się samogłoską i trzy wyrazy rozpoczynające się spółgłoską
........................................

........................................

Zadanie 8.
W podanych wyrazach policz:

lato mielizna susza
a) litery .......... .......... ..........
b) głoski .......... .......... ..........
c) sylaby .......... .......... ..........

Zadanie 9.
W podanych wyrazach policz:

wazon zeszyt
a) samogłoski .......... ..........
b) spółgłoski .......... ..........

Zadanie 10.
Uzasadnij obecność głosek dźwięcznych w podanych wyrazach.

a) śnieg - .....................................
b) ławka - .....................................
c) babka - .....................................
d) ludzki - .....................................

Zadanie 11.
Uzupełnij odpowiednią literą „i” lub „j” podany tekst.
Podczas przerw m.....ędzy lekc.....am..... opow....adal....śmy sob....e o wakacy.....nych planach. Mar......ola chce po....echać w B.....eszczady pod nam...ot, Mar....usz planu....e re....s do Norweg....., a Kal.....na podróż do Afryk..., na....lep...e... do Ken..... .

Zadanie 12.
Zakreśl w tekście wszystkie głoski nosowe.
Mama wzięła nas na spacer do ogrodu botanicznego.

Zadanie 13.
Uzupełnij wyrazy, wstawiając w odpowiednie miejsce: ą, ę, en, em, on, om.

pi....ty, t.......pream....t, k......c...tracja, elem.....t, ciel......, widz......, b.....bel,

leg.....da, kol....da, horyz.....t, koresp....d.....cja, min.....ła, rozumi........


Zadanie 14.
Podaj po dwa przykłady wyrazów:
a) w których akcent pada na drugą sylabę od końca
........................................
b) w których akcent pada na trzecią sylabę od końca
........................................
c) nieakcentowych
........................................

Zadanie 15.
Dokończ definicje:

Akcent wyrazowy to ........................................

Akcent zdaniowy to ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.