X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12637
Przesłano:

Obchody 200 rocznicy urodzin J. Słowackiego

JOANNA CYPARSKA
nauczyciel bibliotekarz w ZS nr 10 w Koszalinie

OBCHODY 2OO ROCZNICY URODZIN JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR.10 W KOSZALINIE

Chciałabym Państwu przedstawić działania związane z obchodami 200 rocznicy urodzin wielkiego wieszcza - Juliusza Słowackiego w mojej szkole i pokazać, jaki wpływ miały one na uczniów oraz na mnie, a także na ich znaczeniu dla ewaluacji szkoły.
I. Konkurs między klasowy na gazetkę szkolną dotyczącą twórczości wieszcza.
W październiku 2009 roku biblioteka szkolna wraz z Komisją Humanistyczną, pracującą przy Zespole Szkół nr 10 ogłosiła konkurs na gazetkę ścienną, dotyczącą życia i twórczości wielkiego poety Juliusza Słowackiego. Udział w tym przedsięwzięciu zgłosiły wszystkie klasy technikum. Akcję swoim patronatem objęły panie polonistki. Z wykonanych przez uczniów prac zrobiona została wystawa na holu szkolnym. Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie klas I i II wykonali piękne plakaty, na których zamieścili najpiękniejsze cytaty z utworów wieszcza. Na wielu plakatach pojawiły się portrety Juliusza Słowackiego narysowane przez uczniów.
Celem konkursu i wystawy było:
- Uczczenie 200 rocznicy urodzin pisarza oraz 160 rocznicy jego śmierci,
- Przybliżenie informacji o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego,
- Włączenie się w obchody “Roku Słowackiego”,
- Popularyzacja zbiorów bibliotecznych.
Pierwsze miejsce zajęła klasa 1 technikum samochodowego, która bardzo solidnie podeszła do konkursu. Uczniowie wypożyczyli z biblioteki albumy o twórczości Juliusza Słowackiego, niezbędnych informacji szukali również w Internecie, na lekcji bibliotecznej przeprowadzonej przeze mnie w Centrum Multimedialnym, działającym przy czytelni.
Wynikiem działań uczniów było nie tylko zapoznanie się z sylwetką poety. Uczniowie posiedli również umiejętność samodzielnego poszukiwania materiałów bibliotecznych. Polonistki podkreślają, że ta umiejętność jest niezbędna do tworzenia prezentacji maturalnych. Podjęte działania pozwoliły uczniom pogłębić swoją wiedzę o poecie i jego twórczości. Jednocześnie chłopcy dowiedzieli się na lekcjach bibliotecznych, jak w skuteczny sposób należy poszukiwać niezbędnych informacji. Jednocześnie zbliżyło ich to do szkolnej czytelni i pracowni multimedialnej.

I.Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego.

Na bazie wcześniejszego konkursu na gazetkę o wieszczu, komisja humanistyczna ogłosiła pod koniec października 2009r. drużynowy konkurs pod hasłem: Życie i twórczość Juliusza Słowackiego. Adresatami byli uczniowie technikum samochodowego i mechanicznego naszej szkoły. Turniej wiedzy odbył się 2 listopada 2009r. w Zespole Szkół nr.10 w Koszalinie.
Celem konkursu było:
- Popularyzacja twórczości literackiej Juliusza Słowackiego i wiedzy o poecie,
- Kształtowanie uczuć patriotycznych uczniów,
- Kształtowanie emocjonalnego stosunku do twórczości czołowego przedstawiciela epoki romantyzmu,
- Uświadamianie uczniom potrzeby rozwoju własnych zainteresowań,
- Wspomaganie szkolnej edukacji polonistycznej.
W turnieju udział wzięło 6 dwuosobowych drużyn. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć pisemnie na zestaw pytań przygotowanych przez szkolną bibliotekę. W skład komisji oceniającej weszły dwie polonistki oraz jedna bibliotekarka.
Zwycięską drużyną okazali się przedstawiciele klasy 3 technikum mechanicznego. Nagrodą było wyjście do kina dla całej klasy, sponsorowane przez Radę Rodziców, a uczestnicy otrzymali ponadto piękne albumy książkowe o samochodach i motocyklach.
Uczniowie nieźle poradzili sobie z przygotowanym zestawem pytań. Otrzymali oni duże wsparcie ze strony polonistek oraz bibliotekarek. Przygotowywali się do konkursu korzystając ze zbiorów naszej szkolnej biblioteki. Te działania spowodowały, że uczniowie o wiele chętniej zwracają się do nas o pomoc, korzystają nie tylko lektur szkolnych, ale również z literatury pomocniczej, biografii, oraz innych książek będących w naszych zbiorach.

II.Dzień poezji Juliusza Słowackiego

Dzień 13 listopada 2009r. został ogłoszony w ZS nr 10 dniem poezji Juliusza Słowackiego. W tym dniu w klubie szkolnym odbył się konkurs recytatorski poezji narodowego wieszcza. W konkursie wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich typów szkół, zarówno techników jak i klas zawodowych.
Cele konkursu:
• upamiętnienie 200 rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego,
• propagowanie piękna poezji,
• poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych dla młodego człowieka,
•kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich,
• rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży,
• upowszechnianie kultury języka,
• promocja uczniów zdolnych,
• aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentowanie ich dokonań.
Nad przebiegiem konkursu czuwało jury, w skład którego weszły nauczycielki: Katarzyna Czubatka- przewodniczący, Joanna Cyparska- członek, Agnieszka Satro- członek i Bogumiła Prorok- członek.
Poziom konkursu był zróżnicowany. Uczniowie technikum o wiele lepiej poradzili sobie z intonacją wierszy i samą recytacją. Natomiast chłopcy z klas zawodowych wykazali się dobrą pamięcią, przygotowali obszerne teksty, które całkiem nieźle opanowali pamięciowo. Przedmiotem oceny recytującego przez jury były takie elementy jak:
·opanowanie pamięciowe tekstu
· interpretacja utworu
· dykcja
· właściwy dobór repertuaru
· ogólny wyraz artystyczny
Zwycięzcą konkursu okazał się Damian Zięcina z klasy 3 TC, a w klasach zawodowych Patryk Nosal- uczeń 1 EZ. Jury przydzieliło też 5 wyróżnień.
Podjęte przez komisję humanistyczną działania pozwoliły propagować wśród uczniów niełatwą sztukę, jaką jest recytacja. Rozumiana jest ona dziś przede wszystkim, jako sztuka przekazywania słuchaczom utworu literackiego w jego intelektualnej, emocjonalnej i estetycznej całości poprzez głos interpretatora. Jest ona nie tylko ćwiczeniem pamięci, lecz wzbogaca także język i styl recytującego przez przyswojenie sobie pewnych związków frazeologicznych, uczy poprawnej wymowy i kształci smak estetyczny. Takie właśnie cele przyświecały organizatorom konkursu.

III.Inscenizacja „Balladyny” oraz uroczysty apel z prezentacją multimedialną o Juliuszu Słowackim.

10 listopada 2009 roku uczniowie Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie przygotowali interesującą imprezę z okazji 200 rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. Maturzyści, pod kierownictwem komisji humanistycznej przygotowali ciekawą prezentację multimedialną poświęconą wieszczowi. Klasa 2 technikum przedstawiła natomiast inscenizację fragmentu „Balladyny”. Impreza została zorganizowana przez polonistkę Bogumiłę Prorok, przy współudziale szkolnej biblioteki. Uczniowie „samochodówki” udowodnili, że interesują się nie tylko motoryzacją, ale też i literaturą. Celem imprezy współorganizowanej przez bibliotekę szkolną było przybliżenie informacji o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego oraz włączenie się w obchody “Roku Słowackiego”. Na uroczysty apel zostali zaproszeni dziennikarze lokalnych gazet: Głosu Koszalińskiego i Miasta. W prasie ukazały się pochlebne artykuły na temat tego wydarzenia. Przedstawienie spotkało się z dużym aplauzem publiczności.
Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że młodzież jest otwarta na takie przedsięwzięcia. Uczniowie chętnie brali udział w próbach, szybko nauczyli się swoich kwestii. Warto zauważyć, że taka forma pracy z uczniami przynosi znakomite efekty. Uczniowie wolą prezentacje multimedialne, gdzie informacje są przedstawione w sposób graficzny, niż tzw. suche wykłady. Warto podkreślić, że w czasie trwania całego apelu młodzież była skupiona i zainteresowana. Taka forma pracy z uczniami pozwala także dotrzeć do większej liczby odbiorców. Powyższe działania pozwalają również zaprezentować działalność naszej szkoły lokalnej społeczności, poprzez udział w imprezach przedstawicieli lokalnych mediów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.