X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12621
Przesłano:
Dział: Języki obce

Egzamin na 50 punktów - program pracy dla uczniów z trudnościami w nauce przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka niemieckiego

Program przeznaczony jest dla uczniów z opiniami z PPP oraz osiągających słabe wyniki w nauce z języka niemieckiego.
Cele:
- zwiększenie szans uczniów z trudnościami w nauce na napisanie egzaminu gimnazjalnego
- eliminowanie stresu związanego z pisaniem egzaminu
- budowanie poczucia własnej wartości i motywowanie do dalszych działań
Metody:
- analiza wyników egzaminów
- zdiagnozowanie potrzeb uczniów
- prowadzenie zajęć edukacyjnych z uczniami
- przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli języka niemieckiego
Formy realizacji
- realizacja zajęć edukacyjnych w ramach 19 godziny oraz zajęcia dodatkowe
- prowadzenie ćwiczeń motywujących do nauki
Termin realizacji:
Cześć A grudzień 2009 – kwiecień 2010 - 6 spotkań
Cześć B wrzesień 2010 – kwiecień 2011 - 6 spotkań

Opis działań programu:

1. Szczegółowa analiza wyników egzaminów. Wyodrębnienie prac uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz prac z bardzo niskim wynikiem.
2. Szczegółowa analiza wyników egzaminów tych uczniów. Wyodrębnienie zadań sprawiających najwięcej trudności.
3. Wnioski i propozycje działań naprawczych.
4. Przeprowadzanie wśród uczniów ankiety, mającej na celu zbadanie przyczyn niskiego wyniku na egzaminie.
5. Rozpisanie programu działań na podstawie zebranych danych.

Szczegółowy rozkład zajęć:

A: grupa uczniów z klas 3 gimnazjum (według starej podstawy programowej)

1. Jakich zadań możemy spodziewać się na egzaminie?
Cel:
- zapoznanie uczniów ze standardami egzaminacyjnymi, ogólnej procedurze przeprowadzenia egzaminu z języka obcego
- zapoznanie z typami zadań
Materiały: informator, wybrane zadania z arkuszy egzaminacyjnych

2. Jak rozwiązywać zadania ze słuchu?
Cel:
- przypomnienie ogólnych zasad rozwiązywania zadań ze słuchu
- zapoznanie z typami zadań
Materiały: informator, wybrane zadania z arkuszy egzaminacyjnych

3. Globalne rozumienie tekstu słuchanego – co to takiego?
Cel:
- przyzwyczajenie uczniów do rozwiązywania zadań ze słuchu
- ćwiczenie umiejętności globalnego rozumienia tekstów
Materiały: informator, wybrane zadania z arkuszy egzaminacyjnych

4. Praca z tekstem – globalne rozumienie tekstu
Cel:
- przekazanie technik i strategii rozwiązywania zadań z zakresu rozumienia tekstu czytanego
- ćwiczenie umiejętności globalnego rozumienia tekstów
Materiały: informator, wybrane zadania z arkuszy egzaminacyjnych

5. Zadania komunikacyjne są łatwe
Cel:
- przekazanie technik i strategii rozwiązywania zadań z zakresu zadań komunikacyjnych
- ćwiczenie umiejętności reakcji językowych
Materiały: informator, wybrane zadania z arkuszy egzaminacyjnych

6. Jaki poziom trudności na egzaminie?
Cel:
- przekazanie technik i strategii rozwiązywania testów gimnazjalnych
- eliminowanie stresu związanego z zadaniami
Materiały: informator, wybrane zadania z arkuszy egzaminacyjnych

Część B

1. Rozwiązujemy testy gimnazjalne
Cel:
- Praktyczne zastosowanie poznanych zasad dotyczących rozwiązywania testów
- ćwiczenie umiejętności z zakresu 3 standardów
Materiały: informator, wybrane zadania z arkuszy egzaminacyjnych

Tu wszystkie pozostałe zajęcia mają charakter praktyczny i polegają na rozwiązywaniu testów gimnazjalnych.


Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych z języka niemieckiego z 2009 roku.

Na 86 uczniów przystępujących do egzaminu 17 miało opinie PPP, z tego w 4 przypadkach była to dysgrafia, w 9 dysleksja, a w pozostałych 4 zalecenie dostosowania wymagań edukacyjnych do specyficznych potrzeb uczniów.
Wśród uczniów z opiniami PPP 8 miało wynik poniżej 15 punktów, czyli poniżej 30%.
Wśród uczniów bez opinii poradni taki wynik miało 7 uczniów.
Wynik ten jest naprawdę bardzo słaby i jak okazało się po analizie wyników, osiągnęli go przede wszystkim uczniowie, którzy mają opinię PPP.
Taka sytuacja może powodować, że uczniowie, których ciągle spotykają niepowodzenia szkolne, czują się bezradni i zagubieni wobec pisania egzaminu z języka obcego.
Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bowiem stopień trudności zadań na egzaminach był taki, że nawet uczniowie z problemami w nauce powinni osiągnąć co najmniej wynik 20 punktów, około 40%.
W celu zbadania tej sytuacji przeprowadziłam ankietę. Wynikało z niej, że uczniowie nie wierzą w to, że uda im się rozwiązać zadania. Uważają, że nauka języka obcego była trudna i takie zadania na pewno pojawiły się na egzaminie. Dlatego zadania czytali pobieżnie, często nie czytali do końca poleceń, czasem „strzelali” odpowiedzi.
Na pytanie dlaczego nie zrobili zadania, które było proste i umieli je rozwiązać padały odpowiedzi, że nie wiedzą bądź nie przypuszczali, że to takie oczywiste. W dwóch przypadkach okazało się, że uczniowie nie umieli zrobić tego zadania.
Z powyższego wynika, że niski wynik na egzaminie nie zależy tylko i wyłącznie od wiedzy uczniów. Wpływ na to ma też motywacja, dotychczasowe doświadczenia szkolne, wiara we własne możliwości i umiejętności.
Aby zapobiec tej sytuacji w roku 2011 opracowałam i wdrożyłam program zadań edukacyjnych: Egzamin na 50 punktów – program pracy dla uczniów z trudnościami w nauce przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka niemieckiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.