X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12619
Przesłano:

Tradycje i obrzędowość mojego domu, miasta i regionu - scenariusz zajęć z edukacji regionalnej w kl. VI

TEMAT: Tradycje i obrzędowość mojego domu, miasta i regionu.

CEL GŁÓWNY: Pielęgnowanie i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów.
CELE OPERACYJNE:
Uczestnik zajęć:
• Rozumie pojęcia: zwyczaj, obyczaj, obrzęd, tradycja;
• Potrafi wymienić i opisać obrzędy i tradycje kultywowane we własnej rodzinie i w środowisku lokalnym związane ze świętami, uroczystościami rodzinnymi, porami roku, pracą zawodową;
• Zna tradycyjne potrawy i zwyczaje żywieniowe w domu rodzinnym i w regionie ( kuchnię świąteczną i obrzędową dawną i współczesną);
• Dostrzega związki tradycji rodzinnych z kulturą i obyczajami swojej miejscowości i regionu;
• Docenia rolę tradycji we wzmacnianiu więzi rodzinnych, lokalnych i w zachowaniu ciągłości kultury;
• Dostrzega wartości kulturowe tkwiące w obrzędach i lokalnych tradycjach.

UCZESTNICY: uczniowie kl. VI szkoły podstawowej.

MIEJSCE: biblioteka.

CZAS REALIZACJI: 2 x 45 min.

METODY I FORMY PRACY:
• Pogadanka
• Rozmowa dydaktyczna
• Praca w małych grupach
• Wywiad – zbieranie informacji wśród członków własnej rodziny na temat lokalnych zwyczajów i obrzędów
• Korzystanie z różnych źródeł informacji
• Gry dydaktyczne – rozsypanka wyrazowa
• Gromadzenie przepisów kulinarnych na potrawy regionalne.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
• Słowniki i encyklopedie
• Kalendarz z zaznaczonymi świętami narodowymi i regionalnymi
• Prasa lokalna
• Internet
• Puzzle tekstowe (kartki z rozsypanką)
• Przepisy kulinarne stosowane w domu rodzinnym
• Arkusze papieru, flamastry

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Praca ze słownikami – wyjaśnienie pojęć: tradycja, zwyczaj, obyczaj, obrzęd.

2. Pogadanka na temat obrzędów, zwyczajów i tradycji kultywowanych we własnej rodzinie i środowisku lokalnym na podstawie przeprowadzonych wcześniej przez uczniów wywiadów z członkami swoich rodzin oraz poszukiwań w Internecie i prasie lokalnej.

3. Praca w grupach – prowadzący dzieli uczestników zajęć na 4 grupy. Każda z grup ma za zadanie wypisać na arkuszach papieru:

Grupa I: Lokalne zwyczaje i obrzędy związane ze świętami ( np. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało);

Grupa II: Lokalne zwyczaje i obrzędy związane z uroczystościami rodzinnymi (np. urodziny, imieniny, wesela, komunie);

Grupa III: Lokalne zwyczaje i obrzędy związane z porami roku (np. andrzejki, topienie marzanny, dożynki);

Grupa IV: Lokalne zwyczaje i obrzędy związane z pracą zawodową (np. zwyczaje i tradycje górnicze).

Następnie przedstawiciele każdej z grup odczytują na głos znane uczniom zwyczaje i obrzędy.

4. Zaznaczanie w kalendarzach dat obchodzonych w regionie świąt i lokalnych uroczystości.

5. Rozmowa dydaktyczna – zwrócenie uwagi uczniów na związki tradycji rodzinnych z kulturą i obyczajami swojej miejscowości i regionu oraz ich znaczenie dla lokalnej społeczności.

6. Pogadanka na temat tradycyjnych potraw i zwyczajów żywieniowych w domu rodzinnym i regionie (omówienie kuchni świątecznej i obrzędowej dawnej i współczesnej).

7. Prezentacja przez uczniów przepisów kulinarnych na potrawy regionalne.

8. Gra dydaktyczna – rozsypanka wyrazowa. Uczniowie podzieleni na grupy (3-4 osobowe) układają wyrazy w zdanie:

Kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów wzmacnia więzi rodzinne oraz służy zachowaniu ciągłości kultury.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.