X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12578
Przesłano:

Konspekt zajęć rewalidacyjnych prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Bazującego na Pracy Weroniki Sherborne

KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Bazującego na Pracy Weroniki Sherborne

Osoba prowadząca: mgr Anna Błaszczyk

Osoby wspomagające :wolontariusze

Czas trwania: 45 minut

Charakterystyka grupy: Sześć dziewczynek w wieku 17- 23 lata z IV i V grupy wychowawczej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, trzy dziewczynki słabo widzące i trzy niewidome, w tym jedna z MPDz.

Miejsce prowadzenia zajęć: sala szkolna

Data: 25.03. 2011r, godz. 15.30
.
Cele ogólne:
- kształtowanie i doskonalenie świadomości ciała i przestrzeni
- doskonalenie wcześniej poznanych aktywności

Cele szczegółowe:
- rozwój emocjonalny i społeczny
- kształtowanie poczucia bezpieczeństwa
- zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu
- poznanie własnej siły
- wspomaganie rozwoju psychoruchowego
- integracja grupy, nauka partnerstwa i dobrej współpracy
- rozwój mowy- nazywamy doświadczenia i części ciała
- rozwijanie i doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi

Metody pracy:
- metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne-metoda praktycznego działania ( wykonywanie proponowanych aktywności indywidualnie, w parach i w grupie),instruktaż słowny
- elementy metody behawioralnej – wzmocnienie pierwotne( słodycze), wzmocnienie socjalne (pochwała słowna).

Formy prac:
- zindywidualizowana
- grupowa
- zabawowo – zadaniowa

Zasady pracy:
- zasada dobrowolności
- zasada język odzwierciedla rzeczywistość- brak metafor w podawanych poleceniach
- zasada braku rywalizacji
- zasada naprzemienności (dynamika relaks)
- zasada wycofania sprzętu
- zasada dostosowania metody pod względem organizacyjnym i ruchowym do możliwości grupy
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Środki dydaktyczne: celowe wycofanie pomocy dydaktycznych, ,,sprzętem” jest drugi człowiek


Przebieg zajęć:

1.Powitanie

Wszyscy uczestnicy zajęć siadają w kole i witają się zwyczajowo przyjętą piosenką:
,, Witaj....,witaj...
Jak się masz, jak się masz,
Wszyscy Cię witamy, wszyscy cię witamy,
Bądź wśród nas, bądź wśród nas”

2.Część właściwa:

Doświadczenia prowadzące do poznania własnego ciała:

- raczkowanie
- rysowanie rękoma i nogami w powietrzu
- zajmowanie ciałem jak najmniej i jak najwięcej miejsca

Doświadczenia w relacji ,,z” – jedna osoba aktywna, druga pasywna, następnie następuje zmiana ról:

- jedna osoba z pary wykonuje klęk podparty, druga przechodzi nad nią a następnie pod nią
- jedna osoba kładzie się na plecach, druga klęka bądź siada przy niej,
kładzie jej rękę na brzuchu wyczuwając jej oddech

Doświadczenia w relacji ,, razem”- obie osoby z pary wkładają tyle samo aktywności w czynność:

- uczestnicy w parch siadają naprzeciw siebie ,podają sobie ręce, kłoszą się do przodu, do tyłu w prawo i lewo
- uczestnicy w parach kładą się twarzami do siebie, podają sobie ręce i przyciągają a następnie odpychają się od siebie
- uczestnicy w parach stają naprzeciw siebie, podają sobie ręce i wykonują przysiady
Doświadczenia w relacji ,, przeciwko” – energia skierowana przeciwko drugiej osobie w celu poznania własnej siły:

- uczestnicy w parach przepychają się dłońmi
- próba przewrócenia przeciwnika z pleców na brzuch – zmiana ról

Doświadczenia w relacji ,,razem” w grupie:

- wszyscy uczestnicy siadają w kole, splatają się rękoma, następnie kłoszą się do przodu, do tyłu, lewo i prawo
- uczestnicy dobierają się w trójki, jedna z osób kładzie się na plecach, dwie pozostałe ciągną ją za nogi, następnie następuje zmiana osoby leżącej
- masaż w kole- uczestnicy siadają w kole, masują osobę siedzącą przed sobą

3. Zakończenie

- krótka rozmowa z uczestnikami na temat ulubionej aktywności
- pochwała słowna i nagrodzenie dziewcząt , słodkim poczęstunkiem
- wspólne zaśpiewanie piosenki:
,,Na pożegnanie wszyscy razem,
hip ,hip, hura, hip, hip, hura,
z całego serca, pełni wrażeń
żegnamy was, żegnamy was!”

Uwagi o realizacji :
Przebieg zajęć może być modyfikowany w zależności od kondycji psychofizycznej dzieci

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.