X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1257
Przesłano:

Kierunkowy plan kształcenia - technika klasa IV

Rok szkolny 2007/2008

Wstępne osiągnięcia ucznia:
· Przestrzega ładu, porządku i zasad bezpieczeństwa na stanowisku pracy.
· Posługuje się narzędziami i przyborami do obróbki materiałów papierniczych.
· Wykonuje czynności zgodnie z planem pracy.
· Przestrzega przepisów ruchu drogowego dotyczących pieszych

Cele nauczania:
· Rozróżnianie materiałów i ich zastosowanie.
· Doskonalenie umiejętności bezpiecznego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych.
· Czytanie znaków powszechnej informacji.
· Kształtowanie umiejętności racjonalnego gospodarowania materiałami i czasem, właściwej organizacji pracy.
· Rozwijanie pomysłowości i zainteresowań.
· Kształtowanie postawy proekologicznej, rozumienie korzyści i zagrożeń wynikających z rozwoju techniki.
· Kształtowanie postawy odpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego.

Materiał nauczania – hasła programowe:
· Bezpieczeństwo w szkole i poza nią 3 h.
· Materiały i technologie – techniki pracy 12 h.
· Informacja techniczna 4 h.
· Technika w środowisku domowym ucznia 8 h.
· Wychowanie komunikacyjne 10 h.


Wymagania programowe, czyli zamierzone osiągnięcia ucznia:
· Zna podstawowe zasady BHP i stosuje się do nich w czasie pracy.
· Rozpoznaje i stosuje znaki powszechnej informacji.
· Rozróżnia podstawowe materiały (papier, tworzywa sztuczne).
· Dobiera materiał do wykonania danego przedmiotu.
· Dobiera odpowiednie narzędzia do wykonania danej operacji technologicznej.
· Prawidłowo posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi.
· Rozumie konieczność racjonalnego gospodarowania materiałami.
· Planuje pracę i wykonuje ją zgodnie z harmonogramem.
· Zna i stosuje zasady korzystania z dróg publicznych jako pieszy.
· Ocenia efekty własnych działań.

Liczba godzin 37 lekcje programowe .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.