X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12420
Przesłano:

Regulamin wycieczki

Wanda Jernaś – propozycja
Regulamin wycieczki – SZKLARSKA PORĘBA
1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:
 przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,
 poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,
 wykonywać polecenia nauczycieli i przewodnika,
 korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,
 dbać o higienę i schludny wygląd,
 zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,
 przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
Uwaga! Na wycieczce nie ma tzw. „czasu wolnego”.
2. W autokarze:
 do autokaru wsiadamy i zajmujemy miejsca w kolejności ustalonej przez nauczyciela,
 w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,
 w autokarze nie spożywamy pokarmów mogących zanieczyścić jego wnętrze,
 nie zaśmiecamy pojazdu, śmieci wrzucamy do przygotowanych koszy lub woreczków,
 czasie postoju nie oddalamy się od grupy bez zgody opiekuna,
 w czasie jazdy słuchamy objaśnień i poleceń nauczyciela lub przewodnika, nie zmieniamy miejsc, nie wstajemy z foteli, nie hałasujemy,
 wszelkie niedyspozycje związanie z podróżą zgłaszamy natychmiast nauczycielowi (zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna).

3. Na trasie w górach:
 W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkowują się rozkazom i poleceniom prowadzącego przewodnika.
 Poruszamy się według ustalonego porządku:
- przewodnik idzie pierwszy, nikt nie może go wyprzedzać, on dyktuje tempo marszu,
- uczestnicy idą "gęsiego" w odstępach 1 do 1,5 metra lub gdy teren na to pozwala, w luźnym szyku po kilka osób obok siebie,
- grupę zamyka opiekun grupy. Za tą osobą nie należy pozostawać,
- grupa nie powinna rozciągać się na długiej przestrzeni.
 Na zboczach stromych, oślizgłych najsprawniejsi turyści znajdują się na początku i na końcu grupy, pomagając mniej sprawnym.
 Przy długich i stromych podejściach idziemy wolno lecz równomiernie, rzadko odpoczywając.
 Przy podchodzeniu pod górę nie należy rozmawiać, utrudnia to rytmiczne oddychanie i dodatkowo męczy.
 Przy schodzeniu w dół po stromych zboczach i w terenie skalnym należy zwracać uwagę na każdorazowe ustawienie stopy. Nigdy nie zbiegamy w dół.
 Na trasie odpoczywamy co godzinę, czas trwania wypoczynku wynosi 15 minut (zdejmujemy plecaki, można usiąść ale nie bezpośrednio na ziemi lub głazach, w czasie upału chronimy się do cienia).
 Główny odpoczynek może trwać 1 - 2 godziny i powinien być połączony z posiłkiem np. w schronisku.
 Zbyt częste picie nie jest wskazane. Pragnienie zaspakajamy przede wszystkim w czasie posiłków, przed wyruszeniem na trasę i po jej zakończeniu (pijemy napoje niegazowane – wskazana woda).
 W sytuacjach trudnych nie wzniecamy paniki, rygorystycznie podporządkowujemy się poleceniom prowadzącego wycieczkę - przewodnika:
- mgła - w razie zgubienia szlaku turystycznego cofamy się całą grupą do ostatniego znaku,
- burza - cała grupą schodzimy poniżej grani i przeczekujemy burzę (uczestnicy pozbywają się metalowych przedmiotów, okrywają się pelerynami - kurtkami i w pozycji kucznej przeczekują burzę),
- załamanie pogody (silne ochłodzenie, grad, opady śniegu z deszczem) schodzimy całą grupą do najbliższego schroniska lub osiedla albo docieramy do planowanego celu najbliższą, najłatwiejszą drogą,
 W razie wypadku osobą udającym się po pomoc dokładnie określamy miejsce wypadku i rodzaj obrażenia. Wzywamy GOPR. Nigdy nie wolno zostawić rannego samotnie, nawet gdy znajdujemy się w łatwym terenie górskim. Udzieliwszy poszkodowanemu pierwszej pomocy oczekujemy spokojnie ratowników GOPR-u.
 Na wycieczce przestrzegamy "KARTY TURYSTY"

KARTA TURYSTY
1. Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać kraj ojczysty.
2. Przyroda i dorobek kultury są własnością nas wszystkich i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.
3. Turysta - Twój przyjaciel; służ mu radą i pomocą!
4. Zwiedź to, o czym czytałeś, przeczytaj o tym, co masz zwiedzić!
5. Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj!
6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać!
7. Ogień i szkło - źródłem niebezpieczeństw. Uważaj!
8. Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym!
9. Turysta - wszędzie gościem; pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie!
10. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych!
11. Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji - uśmiechnij się!

4. Zakwaterowanie i nocleg
 nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,
 w czasie przebywania w obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów (np. pory posiłków, cisza nocna, miejsca wyznaczone na ogniska, itp.)

- Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
- W przypadku naruszenia przez ucznia w sposób rażący regulaminu zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.
- W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Statutu Szkoły.


Podpis rodzica Podpis uczestnika wycieczki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.