X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1240
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka niemieckiego dla klasy I technikum: "Welches Datum ist heute?"

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

1. Szkoła : Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie
2. Nauczyciel : Krzysztof Kaczmarek
3. Data : 05.03.2008
4. Czas trwania jednostki lekcyjnej : 45 minut

5. Temat : Welches Datum ist heute ?

6. Cele lekcji :
• Wiedza :
- wprowadzenie i zastosowanie dat
- utrwalenie liczebników porządkowych
- zastosowanie nowego tekstu do rozumienie ze słuchu
• Umiejętności :
- rozwijanie sprawności językowych z użyciem liczebników porządkowych i dat
- doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu i czytania
- ćwiczenie pamięci i refleksu

7. Pomoce , środki dydaktyczne
- podręcznik – „alles klar 1a” zakres podstawowy
- płyta CD
- kalendarz
- magnetofon
- karty pracy uczniów
- kulka papieru

8. Metody pracy : aktywizujące


9. Przebieg lekcji :

a. Organisationsfragen /Cześć wstępna (3min)
- Wer ist heute nicht da?
- Welcher Wochentag ist heute?

b. Wiederholungsphase. Motivierung und Zielorientierung / Cześć powtórzeniowa. Rozgrzewka językowa (7min)
- Wie alt bist du?
- Wie spät ist es jetzt?
- Welcher Tag ist übermorgen?
- Wie heiβen die Wochentage?
- Welcher Monat ist jetzt?
- Wann habt ihr Polnisch (Englisch)?
- Von wann bis wann bist du in der Schule?
Podanie tematu lekcji : Welches Datum ist heute ?

c. Hauptteil der Stunde / Cześć główna. Faza prezentacji materiału i praca nad nim (20 min).
- wyjaśnienie celu lekcji
- zapisanie na tablicy cyfry 2008 i pytanie : Welche Zahl ist das? Wyjaśnienie , że to jest też rok i pokazanie w kalendarzu
- Zapisanie na tablicy cyfry 1991(s Jahr)
- Pytanie : Welches Jahr ist das ?
- Pytanie kto z ucznów potrafi powiedzieć całą datę, używając dnia tygodnia , miesiąca i roku.
- Zapisanie pytania i odpowiedzi z datą na tablicy.
- Pokazywanie uczniom kartek z datami, pytanie o nie.
- Welcher Tag ist das?
- Welches Datum ist das?
- Wyjaśnienie zadania dotyczącego rozumienia dat ze słuchu i polecenie zapisania ich w książce.
- Polecenie odczytania usłyszanych dat
- Rozdanie uczniom kart do pracy z ćwiczeniami dotyczącymi dat.

d. Automatisierungsübungen / Faza automatyzacji i utrwalenia (10 min)
- Zaproponowanie uczniom następującej zabawy. Uczniowie stoją dookoła ławek. Pierwszy uczeń mówi jakiś liczebnik porządkowy, drugi powtarza go i dodaje swój, trzeci powtarza poprzednie dwa i podaje swój itd.
Jeżeli uczeń popełni błąd siada, odpadając z gry. Wygrywa ten, który jako jedyny zostaje w grze.
- Propozycja drugiej gry. Jeden z uczniów zadaje pytanie i rzuca papierową kulkę do kolegi, który musi odpowiedzieć na to pytanie. Zadanie zaczyna nauczyciel zadając pytanie i rzucając kulkę do jednego z uczniów. Pytania dotyczą liczebników porządkowych i dat.

e. Zusammenfassung / Część podsumowująca (5 min)
- Podsumowanie pracy uczniów na lekcji , pochwalenie ich za aktywność. Pytanie uczniów, kto według nich był najbardziej aktywny na lekcji.
- Nagrodzenie najlepszych uczniów ocenami i plusami z wpisaniem do dziennika.
- Wyjaśnienie uczniom pracy domowej , zapisanie jej na tablicy.
- Podziękowanie uczniom i pożegnanie.

Załącznik :
KARTA PRACY NR 9 (DLA UCZNIÓW)

A1. Wann werden folgende Feste (Feiertage) gefeiert? Wie heiβen sie auf Polnisch? Trage ein.
Kiedy obchodzimy te święta ? Jak się one nazywają po polsku? Wpisz.


Deutsch Polnisch Wann?

Neujahr
Heiligabend
Nikolaustag
Allerheiligen
Valentinstag
Weihnachten

A2. Welche Wochentage und Monate sind hier versteckt? Finde und schreibe sie.
Znajdź ukryte w wężu dni tygodnia i miesiące, napisz je poniżej.

dreifeiertsonntagundzehnmärztagebeginntjetztaugustauchwirsindmittw-
ochabernochnovembersonnedusamstagjasehrgut.


A3. Antworte. Schreibe die Ordinalzahlen in Worten.
Odpowiedz. Zapisz liczebniki porządkowe słowami.

1. Welcher Tag ist morgen?

2. Wann beginnt die Schule? (1.09)

3. Wann endet die Schule? (24.06)

4. Von wann bis wann sind die Sommerferien? ( 25.06 – 31.08)

A4. Schreibe die Daten und Uhrzeit in Worten. Napisz daty i czas słowami.

1. Die Party gebe ich am 2.05 um 18 Uhr.
2. Heute haben wir den 3.12
3. Er kommt am 12.04 zurück
4. Der Mann ist am 7.10.1980 geboren.
Ich bin am ................ geboren.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.