X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12345
Przesłano:

Zwierzęta hodowane w domu

Temat ośrodka tygodniowego: Życie i praca w domu.
Temat ośrodka dziennego: Zwierzęta hodowane w domu.
Data: 17.11.2010
Klasa: III
Prowadzący: Małgorzata Cofała
Czas trwania: 3 godziny

Cele dydaktyczne:
- zapoznanie uczniów z życiem wybranych zwierząt hodowanych w domu,
- wdrażanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na określony temat,
- utrwalenie rzeczownika jako nazwy zwierząt,
- doskonalenie cichego czytania ze zrozumieniem,
- analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów,
- utrwalanie umiejętności układania i zapisywania prostych zdań,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych (wykorzystanie gazetki szkolnej „Pismaczek”),
- usprawnianie techniki dodawania i odejmowania w zakresie 100, 20,
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych.

Cele rewalidacyjne:
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
- usprawnianie motoryki małej (mieszanie, ugniatanie, wypełnianie konturów zwierząt plasteliną),
- rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji dziecka.

Cele wychowawcze:
- kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt hodowanych w domu,
- wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu rodziny,
- zwrócenie uwagi na zachowanie czystości i porządku podczas zajęć plastycznych.

Metody pracy:
- słowne (rozmowa, formułowanie odpowiedzi na pytania),
- poglądowe (pokaz, obserwacja),
- działania praktyczne.

Formy pracy:
- zbiorowa jednolita,
- indywidualna jednolita i zróżnicowana.


Pomoce dydaktyczne:
- karty pracy z języka polskiego i matematyki, zagadki, gazetka szkolna „Pismaczek”, albumy przyrodnicze, plastelina.

Uwagi: Przerwy śródlekcyjne realizowane w miarę potrzeb.

Zajęcia wstępne:

1. Przywitanie.
2. Wprowadzenie do tematu - rozwiązywanie zagadek.
3. Podanie celu lekcji - zapisanie tematu.
4. Swobodne wypowiedzi dzieci ukierunkowane pytaniami np.:
a) Jakie zwierzątko masz w domu?
b) Jak się wabi?
c) Czym się żywi?
d) Jak się nim opiekujesz?
e) W jakim celu ludzie hodują zwierzęta?
5. Wykorzystanie informacji ze szkolnej gazetki „Pismaczek” dotyczących innych zwierząt hodowanych w domu - ciekawostki.
6. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, zapisywanie ich (zwrócenie uwagi na wyrazy z trudnościami ortograficznymi) - I poziom.
Próby samodzielnego czytania zdań, przepisywanie ich - II poziom.
7. Odczytanie głośne napisanych zdań przez wybranych uczniów i ocena.
8. Rozwiązywanie zadań z treścią w formie zagadek (rachunek pamięciowy).
9. Rozdanie kart pracy z matematyki (II poziomy)
I p. - rozwiązywanie zadań tekstowych, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
II p. - dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.
10. Sprawdzenie wykonanych zadań i ocena.
11. Konkurs - zabawa w zdania prawdziwe i fałszywe.
12. Wykonanie sylwetki wybranego zwierzątka przez wypełnienie konturów plasteliną (objaśnienie sposobu wykonania i ocena).
13. Podsumowanie lekcji. Ocena pracy uczniów.
14. Zadanie pracy domowej.
15. Pożegnanie.

Moim ulubionym zwierzątkiem jest ........................................
Wabi się........................................
Bardzo lubi jeść........................................
Lubię swoje zwierzątko, ponieważ........................................
........................................


Przeczytaj zdania. Napisz, co to jest ?

Jestem żółty jak cytryna, pięknie w klatce śpiewam. .....................................

Możesz znaleźć mnie w jeziorze, w stawie i w akwarium. ...................................

Pomogę niewidomemu przejść przez jezdnię. ......................................

Mam ostre pazury, mogę wdrapać się na drzewo. .....................................

Chomikuję ziarno w norze. .....................................

Jestem ptakiem domowym, uczę się ludzkiej mowy. ........................................

Dookoła białe szybki, w środku woda, w wodzie rybki. .....................................


Dokończ zdania wyrazami z ramki.

Papuga ma kolorowe .....................................
Adam hoduje w akwarium .................................
Kot ma ostre ...............................
Bolek karmi ...................................
Żółw nosi na plecach twardy......................................

ryby * pazury * pióra * pancerz * Burek

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

Miło jest mieć...................................w domu.
.............................ładnie śpiewa w klatce.
.............................zwinnie pływa w akwarium.
..........................ogryza kość.
..........................leży w koszyku i głośno mruczy.
................................magazynuje jedzenie w woreczkach po obu bokach pyszczka.

chomik * zwierzątko * rybka * Mruczek * Azor * kanarek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.