X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1229
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka niemieckiego z użyciem komputera i internetu: "Unser Nachbar - Deutschland"

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

CELE :
- Wprowadzenie wiadomości krajoznawczych z wykorzystaniem komputera i internetu
- Uczeń zna podstawowe informacje dotyczące Niemiec

POMOCE DYDAKTYCZNE: komputer, kserokopie materiałów z Internetu, tablica

FORMA PRACY: z całą klasą, grupowa, indywidualna


PRZEBIEG LEKCJI:

1. Nauczyciel podaje cel i temat lekcji.

2. Uczniowie na zasadzie skojarzeń podają słowa, wyrażenia, nazwy własne kojarzące im się ze słowem „ Deutschland”.

3. Nauczyciel zadaje pytania pomocnicze:
„ Womit assoziiert ihr das Wort Deutschland ?“
„ Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Deutschland hört?“

4. Wszystkie skojarzenia nauczyciel wypisuje na tablicy w formie asocjogramu.

5. Nauczyciel zadaje uczniom szereg pytań, które wypisuje na tablicy:
„Wie groß ist Deutschland? Ist es gröβer oder kleiner als Polen“?
„Wie viele Bewohner gibt es in Deutschland – mehr oder weniger als in Polen?``
„In Polen gibt es 16 Wojewodschaften und in Deutschland gibt es Bundesländer - wie viele Bundesländer gibt es in Deutschland?“
„Jedes Bundesland hat eine Hauptstadt, wie heißt sie?“
„Wie heißen die Nachbarn Deutschlands?“
„ In Polen gibt es złoty und in Deutschland gibt es....... ?“
„ Polnische Fahne ist weiβ-rot und die deutsche ist........?“

6. Nauczyciel poleca uczniom, by otworzyli właściwą stronę internetową, np. http://www.deutschland.de lub www.niemiecki-online.prv.pl/nauczyciel oraz zanotowali odpowiedzi na postawione pytania. Niemieckie landy, ich stolice oraz sąsiadów uczniowie powinni nanieść na otrzymane wcześniej od nauczyciela mapki.

7. Nauczyciel za pomocą pytań sprawdza stopień opanowania materiału:
„ Wie heiβt die Hauptstadt von Deutschland“?
„ Wie groβ ist Deutschland“?
„ Welche Farben hat die deutsche Fahne“?
„ Wie heiβen die Nachbarländer von Deutschland“?
„ Womit zahlt man in Deutschland“?
„ Wie viele Millionen Bewohner gibt es in Deutschland“?
„ Wie viele Bundesländer gibt es in Deutschland“?

8. Uczniowie odpowiadają cały zdaniem na postawione pytania na podstawie zanotowanych w zeszytach odpowiedzi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.