X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12103
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy II (Bugs World 2)

Cel główny: Nazywanie pomieszczeń, określanie miejsca znajdowania się przedmiotów.
Powtórzenie nazw zwierząt.

Cele szczegółowe
• udzielanie odpowiedzi na pytanie dot. pogody;
• udzielanie informacji na pytania o wiek, imię, nazwisko, ulubiony kolor, zwierzę, owoc, warzywo;
• doskonalenie umiejętności stosowania wyrażenia I can see...;
• doskonalenie umiejętności formułowania prośby Can I have..., please?;
• rozwijanie umiejętności czytania poznanych nazw i wyrażeń;
• doskonalenie umiejętności określania miejsca znajdowania się przedmiotów The sofa is in the living room;
• określanie kolorów przedmiotów The sofa is brown.;
• rozwijanie umiejętności formułowania odpowiedzi do pytań typu Is it a...?;
• rozwijanie umiejętności zadawania pytań typu Have you got...?;
• doskonalenie umiejętności nazywania zwierząt.

Cele operacyjne
Uczeń:
• udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące pogody;
• udziela informacji dot. danych osobowych: My name..., My surname..., I’m from..., My favourite..., I’m...;
• wykorzystuje wyrażenie I can see...;
• formułuje prośbę;
• łączy nazwy przedmiotów z ilustracjami;
• określa miejsce położenia przedmiotów The sofa is in the living room;
• nazywa kolory przedmiotów;
• rozumie pytania typu Is it a...?;
• rozumie pytania typu Have you got...? , udziela na nie odpowiedzi, formułuje pytania;
• nazywa zwierzęta.
Metody: słowna, czynnościowa

Formy: praca grupowa, zespołowa, indywidualna

Pomoce dydaktyczne: duża ilustracja przedstawiająca różne przedmioty, ilustracje przedstawiające przedmioty związane z higieną: szczotka do włosów, szczotka do zębów, ręcznik, mydło, lustro, kserokopie obrazków przedstawiających przedmioty znajdujące się w różnych pomieszczeniach, nazwy tych przedmiotów, 3 kartki bloku technicznego z napisami In the bathroom, In the living room, tabelka dla każdego ucznia do przeprowadzenia ”wywiadu”.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powtórzenie podstawowych zwrotów i wyrażeń.
Nauczyciel zadaje pytania o imię, nazwisko, wiek, pogodę itd. Uczniowie formułują odpowiedzi.
Przykład: N: What’s your name?
U: My name is Kamil.

2. Nazywanie przedmiotów znajdujących się na ilustracji.
N: What can you see in the picture?
U: I can see a flower.

3. Nazywanie przedmiotów związanych z higieną.
N: Can you see a soap in the picture?
U: No!

4. Nazywanie przedmiotów znajdujących się w różnych pomieszczeniach domu.
A. Formułowanie prośby
U: Can I have..., please?
N: Yes, of course. Here you are!
B. Kolorowanie obrazków.
C. Przyklejanie obrazków we właściwym miejscu na plakacie.
D. Łączenie podpisów z ilustracjami.
5. Określanie miejsca znajdowania się przedmiotów.
N: Where is the towel?
U: The towel is in the bathroom.

6. Określanie koloru przedmiotów.
N: What colour is the towel?
U: The towel is blue.

7. Nauczyciel, prezentując uczniom ilustrację przedstawiającą zwierzę, pyta:
N: Is it the toothbrush?
U: No!
N: What’s this?
U: This is a ....
N: Have you got a cat?
U: Yes/ No.

8. Uczniowie przeprowadzają między sobą wywiad n.t. posiadanych zwierząt domowych.

Have you got a... Friend 1 Friend 2
... dog?
... cat?
... hamster?
... rabbit?
... fish?

Homework
Uczniowie rysują w książce zwierzęta, które posiadają.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.