X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12035
Przesłano:

Poznajemy różne domy zwierząt - scenariusz zajęć w zespole edukacyjno-terapeutycznym

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
DLA ZESPOŁU EDUKACYNO – TERAPEUTYCZNEGO
KL.IV. az

Temat bloku: Przyjaźń z przyrodą
Temat dnia: Poznajemy różne domy zwierząt
Data realizacji: 08.04.2011r.
Nauczyciel prowadzący: Izabela Pokojska

Cel główny:
1.Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami „domó” zwierząt.
2.Uwrażliwienie uczniów na szanowanie przyrody i życie zwierząt.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- zna podział zwierząt na : ptaki, ssaki i owady i potrafi wymienić kilku ich przedstawicieli;
- odróżnia „domy” poszczególnych zwierząt;
- potrafi zbudować proste zdanie na zadane pytanie;
- zna sylaby prymarne typu: PA, BA, TA, MA;
- zna liczby w zakresie 10;
- potrafi powiększyć liczbę o jeden element z wykorzystaniem konkretu;
- dodaje i odejmuje w zakresie 10 z wykorzystaniem liczydła;
- właściwie stosuje znaki >,<, =.

Metody:
Werbalna: rozmowa kierowana.
Poglądowa: pokaz.
Praktyczna działalność uczniów.
Obserwacja.

Formy:
Indywidualna jednolita.

Środki dydaktyczne: kartoniki z liczbami od 1 do 10,kartoniki ze znakami >,<,=, liczydło, obrazki z ssakami, ptakami i owadami, wyrazy: PTAKI, OWADY, SSAKI, laptop, karty pracy dla każdego ucznia, książeczka z poznanymi sylabami, kartoniki z sylabami.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie piosenką „Dzień dobry”.
2. Omówienie kalendarza: data, pogoda, pora roku, stosowanie pojęć dzisiaj, wczoraj.
3. Sprawdzenie obecności poprzez zapisanie swojego imienia na karteczce przez każdego ucznia. Następnie nauczyciel zbiera i umieszcza na tablicy obecności.
4. Przeliczenie obecnych uczniów przez dzieci, wskazanie ilości chłopców – wybór odpowiedniej liczby i umieszczenie jej na tablicy, następnie policzenie dziewcząt i wskazanie liczby. Wskazanie przez ucznia kogo jest więcej zastosowaniem znaku >.
5. Losowanie obrazków z ptakami, ssakami i owadami i nazywanie poszczególnych zwierząt. Ułożenie ich na tablicy zgodnie z przynależnością do danej grupy.
6. Losowanie wyrazów: PTAKI, SSAKI, OWADY, odczytanie ich i przyporządkowanie odpowiedniej grupie.
7. Przeliczanie sylab w nazwach poszczególnych zwierząt, zapisywanie liczb i stosowanie znaków >,<, =.
8. Prezentacja komputerowa „domów” różnych zwierząt- analiza ich materiałów budowlanych, umiejscowienia i kształtu. Próba odpowiedzi na pytanie dlaczego te domki tak wyglądają?
9. Podsumowanie wiadomości o domach zwierząt poprze wykonanie karty pracy: łączenie zwierząt z ich domami.
10. Utrwalanie poznanych sylab:
- powtarzanie;
- rozumienie;
- nazywanie.
11. Rozpoznawanie dźwięków różnych zwierząt.
12. Zabawy matematyczne:
- losowanie liczby i podanie większej od niej o jeden z wykorzystaniem konkretów;
- dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem liczydła.
13.Kolorowanie wybranego zwierzątka.
14.Zakończenie zajęć:
- prezentacja prac plastycznych i ocena brawami;
- prace porządkowe;
- podsumowanie wiadomości poprzez zabawę prawda – fałsz:
Gniazdo bociana leży na łące.
Pies mieszka w gnieździe.
Mrówki budują domek w dziupli.
Kret mieszka w gnieździe.
Dom jaskółki zbudowany jest z patyczków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.