X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12033
Przesłano:

Najłatwiejsze ciasto w świecie - scenariusz zajęć muzyczno-ruchowych dla klasy IV

„Najłatwiejsze ciasto w świecie” – muzyczno- rytmiczny przepis na ciasto.

Ponieważ forma zajęć ruchowych w czasie lekcji muzyki w czwartej klasie zanika na rzecz słuchania muzyki, gry na instrumentach i śpiewu - koniecznością stało się wyodrębnienie różnego typu form aktywności uczniów możliwych do wprowadzenia w czasie trwania zajęć muzycznych, plastycznych, świetlicowych i innych.

Cele zajęć:
•Pobudzanie aktywności ruchowej w czasie zajęć muzycznych, świetlicowych, itp.
•Umożliwienie uczniowi rozwoju poczucia rytmu
•Stworzenie uczniowi możliwości do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej, ruchowej
•Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości
•Kształcenie właściwej postawy podczas pracy w grupie i indywidualnej
•Umożliwienie uczniowi rozwoju zdolności muzycznych
•Kształtowanie właściwej postawy – dbałość o sylwetkę - ćwiczenia korygujące wady postawy
•Rozwijanie tożsamości ucznia w oparciu o korelację muzyki z innymi dziedzinami nauki, sztuki

Formy:
•Ruch przy muzyce
•Percepcja muzyki
•Gra na instrumentach perkusyjnych
•Śpiew

W czasie trwania zajęć zastosowane zostaną metody aktywizujące:
•Drama
•Burza mózgów

Środki dydaktyczne:
•Instrumenty perkusyjne
•Magnetofon i płyty CD
•Podręcznik
•Plansze z wartościami rytmicznymi
•Blok i kredki

Tok lekcji:

Dzieci siedzą w kręgu, na środku leżą różne instrumenty, część sali wydzielona do zabawy w ruchu.

•Muzyczne powitanie
•Prezentacja piosenki z płyty – określenie charakteru
•Analiza rytmiczna – przyporządkowanie instrumentów poszczególnym etapom pieczenia ciasta – wyodrębnienie przepisu na ciasto
•Ruch przy muzyce – rozpoznajemy różne metra i zmiany dynamiczne - maszerujemy po kole taktując
•Praca w grupach – rysujemy składniki ciasta i instrumenty im przydzielone
•Układamy rytmy do słów i realizujemy je wartościami rytmicznymi, taktując i chodząc, np.

2 ♪ ♪ ♪ ♪ |♪ ♪ ♪ ||
Naj-smacz-niej- sze cias-tecz-ko -

•Nauka piosenki przy pomocy podręcznika
•Wspólny śpiew ze spontaniczną improwizacją ruchowa
do piosenki
•Śpiew indywidualny – pozostała część klasy gra ustalone sygnały na instrumentach perkusyjnych w czasie wykonywania piosenki realizując ruchem ustalone fragmenty
•Wprowadzenie pojęcia ALLA BREVE – próba realizacji metrum w grupach przy pomocy ruchu – część klasy realizuje półnuty w metrum ALLA BREVE, druga część klasy ćwierćnuty w metrum 4/4
•Wspólne muzykowanie – śpiew z akompaniamentem
•ZAD. DOM. – spróbuję upiec ciasto z muzycznego przepisu/ pod opieką osoby dorosłej/
•Muzyczne pożegnanie do słów : „Do widzenia, do widzenia , do miłego zobaczenia”.

Opracowanie lekcji i prowadzenie
Teresa Stanisz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.