X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1193
Przesłano:

Wycieczka historyczno - przyrodnicza - ekologiczna: Uroki Beskidu Niskiego

Szkoła ponadgimnazjalna

Trasa : Barwinek - Mszana - Olchowiec - Krempna - Ożenna - Grab - Radocyna -Konieczna - Zdynia - Gładyszów - Małastów - Bodaki - Bartne - Rez. Kornuty -Diabli Kamień - Folusz - Bednarka - Rozdzielę - Mała Męcina - Wielka Męcina

Cel ogólny:
Ukazanie piękna Ziemi ojczystej , walorów krajoznawczo - historycznych.

Cele szczegółowe:
- wie co to znaczy ekologia ,
- potrafi wskazać na mapie turystycznej miejscowości objęte zwiedzaniem ,
- kojarzy fakty historyczne w odniesieniu do analizowanych miejscowości,
- potrafi wskazać i dokonać charakterystyki roślin chronionych,
- wymienia elementy charakterystyczne cechy budownictwa sakralnego.

Barwinek - w lesie Błudna hitlerowcy rozstrzelali około 500 Żydów z Dukli, Rymanowa i Jaślik. Miejsce kaźni upamiętnia skromny pomnik . Na południu od tego miejsca zaczyna się teren rezerwatu „Modrzyna" - ochronie podlega naturalny las modrzewiowy.

Mszana - drewniana cerkiew greckokatolicka p. w św. Jana Ewangelisty {obecnie kościół} zbudowana w stylu zachodnio łemkowskim w XVIII w , przebudowana w XIX w. Na wzgórzu na południowy wschód od wsi znajduje się rezerwat krajobrazowy „ Okopy Konfederackie?\ Został utworzony w 1963 roku.

Olchowiec - przetrwało do dziś kilka tradycyjnych chałup łemkowskich. Skromna cerkiew greckokatolicka p. w Przeniesienia Relikwi św. Mikołaja, od roku 1978r. Świątynia jest we wspólnym użytkowaniu parafii rzymskokatolickiej i greckokatolickiej {nabożeństwa obu obrządków odbywają się na przemian). Do cerkwi prowadzi unikatowy na Łemkowszczyźnie kamienny mostek , uznany za zabytek architektury, w starej chałupie urządzono izbę regionalną, gdzie można m. in. obejrzeć kompletne oryginalne stroje ludowe Łemków.

Krempna - głównym zabytkiem jest drewniana cerkiew greckokatolicka p. w śś. Kośmy i Damiana {obecnie kościół}. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej centralny pomnik to kamienny wieniec dębowy wsparty na czterech pylonach.Ożenna - pozostałość cmentarza parafialnego , oraz bardzo zniszczony cmentarz żołnierski z I wojny światowej {zachował się jedynie zarys ogrodzenia i porozbijane fragmenty obelisków}.

Grab - cmentarz wojskowy z I wojny światowej {projektu Duszana Jurkiewicza). Zachował się drewniany krzyż o pięknej dekoracji rzeźbiarskiej oraz kamienny murek. Drugi cmentarz znajduje się na zboczu , w pobliżu drogi wiodącej na przełęcz. Jest otoczony wałem kamienno - ziemnym , pośrodku 19- metrowa wieża zwieńczona krzyżem , na mogiłach ozdobne krzyże nagrobne.

Radocyna - przy drogach kapliczki i krzyże przydrożne. Duży cmentarz {zdewastowany i bardzo zarośnięty}. Na jego terenie kwatera wojenna z I wojny światowej.

Konieczna - drewniana cerkiew p. w św Wasyla Wielkiego {zbudowana na pocz. XX }. Jeden z najciekawszych beskidzkich cmentarzy z I wojny światowej.

Zdynia - drewniana cerkiew7 p. w Opieki Bogurodzicy . Cmentarz z kwaterą żołnierską z 1 wojny światowej.

Gładyszów - drewniana cerkiew greckokatolicka p. w św. Michała Archanioła.
Drewniana kaplica p. w św Jana Chrzciciela z 1857 roku. Cmentarz z ciekawymi nagrobkami greckokatolickimi, {zachowało się kilka starych zagród łemkowskich {tzw. chyż}.

Małastów - murowana cerkiew parafialna p. w śś. Kośmy i Damiana {obecnie kościół}. Dwa cmentarze z okresu I wojny światowej.

Bodaki - dwie drewniane cerkwie , obie pod wezwaniem św. Dymitra. Obok cmentarz z kilkoma starymi nagrobkami roboty łemkowskich kamieniarzy, przy drogach zespół kapliczek i krzyży.

Bartne - jedna z najciekawszych miejscowości Beskidu Niskiego , a także dobrym punktem wyjściowym wycieczek górskich. Cerkiew prawosławna p. w śś Kośmy i Damiana { z 1930 r}. Kamienne rzeźby przydrożne i cmentarze.

Rez, Kornuty - rezerwat geologiczny utworzony w 1953 roku. Leży w partii przygrzbietowej pasma Magury Wątkowskiej , granicząc bezpośrednio z terenem Magurskiego Parku Narodowego. Ochronie podlegają wychodnie skalne , głównie piaskowce magurskie. Rezerwat obejmuje także naturalne zespoły buczyny karpackiej i kwaśnej buczyny górskiej

Diabli Kamień - jest osobliwością przyrodniczą wraz z wodospadem . Stanowi najciekawszą wychodnię skalną Pasma Magurskiego.
Folusz - cmentarz z I wojny światowej projektu Duszana Jurkowicza .
Bednarka - murowana cerkiew z 1901 r {obecnie kościół}. Na cmentarzu parafialnym kwatera żołnierska z I wojny światowej.

Rozdzielę - dwie cerkwie : greckokatolicka p. w Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1927 r. {murowana }5 druga jest drewniana prawosławna p. w Opieki Matki Bożej {używana przez Łemków}. Pomiędzy cerkwiami znajduje się nieduży cmentarz z I wojny światowej.

Mała Męcina - cmentarz wojenny z I wojny światowej {spoczywa na nim 17 Niemców i 28 Rosjan}. Pośrodku oryginalny krzyż kamienny.

Wielka Męcina - drewniana cerkiew greckokatolicka p. w śś Kośmy i Damiana z 1807 r {obecnie kościół

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.