X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11864
Przesłano:

Indywidualny program rewalidacyjno - wychowawczy

Indywidualny program rewalidacyjno-wychowawczy
na rok szkolny 2009/2010

ze względu na ochronę danych osobowych informacje o uczennicy i rodzinie
są wykropkowane

Ewy D.
ur. ......... r. w .............................
zam........................................
rodzic / opiekun prawny........................................
uczennica zespołu rewalidacyjno-wychowawczego

Stopień upośledzenia umysłowego głębokie, nr orzeczenia .../06/07

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna:

- niepełnosprawność stopnia głębokiego,
- sięga po przedmioty, manipuluje nimi dość sprawnie prawą ręką,spra
- mowa werbalna niewykształcona,
- komunikacja z otoczeniem gestami, dźwiękami nieartykułowanymi,
- samodzielnie się porusza,
rozumie proste polecenia,
- okazuje uczucia,
- korzysta z toalety,
- posługuje się łyżka,
- wymaga stałej opieki i kontroli,

Zalecenia psychologiczno – pedagogiczne:

- rozwijanie świadomości ciała ,
- kształtowanie umiejętności manipulacyjnych ,
- stymulacja polisensoryczna,
- poszerzenie zakresu sposobów porozumiewania się

Informacja o sytuacji rodzinnej, charakterystyka dziecka:

Rodzice biologiczni pozbawieni praw rodzicielskich. Ewa od 1997 r. przebywa w DPS Dzieli pokój ze starsza koleżanką. Warunki bytowe w domu bardzo dobre. Ewa samodzielnie porusza się po domu, lewą nogę ciągnie po podłodze. Ewa ma trudności z siadaniem i wstawanie z podłogi. Przy wykonywaniu czynności samoobsługowych wymaga dużej pomocy. Lewa ręka niesprawna ruchowo. Komunikuje się z otoczeniem gestami i krzykiem. Zadowolenie okazuje krzykiem. Zabiera zabawki, rzuca nimi. Nie reaguje na proste komunikaty daj, weź itp. Najbardziej lubi bawić się piłką.

METODY PRACY

W zależności od możliwości i potrzeb mojej uczennicy, stosuję daną metodę w całości lub tylko wprowadzam wybrane z niej elementy:
1. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
2. Metoda Aktywności M. Ch. Knillów
3. Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennissona
4. Muzykoterapia
5. Masaże ciała, zabawy paluszkowe ,
6. Praktycznych zajęć, eksponująca, podająca.
7. Muzykoterapia.
8. Terapia Snoezelen.
Program zakłada nawiązywanie kontaktu poprzez dotyk , słowo mówione i śpiewane. Podstawą jest nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z nauczycielem, akceptacja jego głosu , chętne słuchanie piosenek, pozwalanie się dotykać i masować, wzmacnianie kontaktu werbalnego mimiką lub gestem.

Cel główny
- Zapewnienie możliwości najpełniejszego komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny
- Kompleksowy rozwój zmysłów w celu jak najpełniejszego zrozumienia znaczenia i sensu otaczającego świata.

Cele podstawowe :
- Tworzenie niezbędnych warunków do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego.
- Rozwijanie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa.
- Nawiązywanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem.
- Wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej.
- Umożliwianie i tworzenie sytuacji, w których poznaje najbliższe otoczenie.
- Stymulowanie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami podopiecznych.

ĆWICZENIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Tematyka zajęć rewalidacyjnych opiera się głównie na rozwijaniu procesu komunikacji z otoczeniem i rozwijaniem samodzielności, szczególnie czynności samoobsługowych w takim stopniu, na ile pozwala rozwój psychofizyczny. Uwzględniono także wycieczki po okolicy jako najlepszą możliwość poznania przedmiotów i zjawisk w naturalnym środowisku. Tematyka zajęć została opracowana według poszczególnych sfer aktywności życiowej.

Sfera aktywności: KOMUNIKOWANIE SIĘ

Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych.
Rozwijanie komunikacji.
Rozumienie komunikatów werbalnych reagowanie na nie. Skupianie uwagi na nauczycielu i wykonywanych przez niego czynnościach
Zamknięcie lub zasłonięcie oczu i słuchanie dźwięków dochodzących z ulicy.
Słuchanie dźwięków z jednoczesną obserwacją źródła dźwięku.
Uderzanie pałeczką w przedmioty z różnych materiałów.
Toczenie hałasujących przedmiotów.
Rozpoznawanie hałasujących zabawek i pomocy dydaktycznych.
Uderzanie o siebie dwoma identycznymi lub różnymi przedmiotami.
Odbijanie gumowych zabawek.
Przelewanie wody.
Przesuwanie przedmiotów.
Drapanie po powierzchni szklanej, papierowej, metalowej
Rozpoznawanie głosu, szmeru.
Lokalizowanie źródła dźwięku, kierunku i odległości.
Różnicowanie głośności.
Naśladowanie dźwięków dziecka.
Wokalizacja dźwięków przez dziecko.
Ćwiczenie reakcji dziecka na własne imię,
Nawiązanie kontaktu wzrokowego i dotykowego
Wyrażanie emocji za pomocą mimiki i gestu

Sfera aktywności: SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA
Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej motoryki :
postawa
lokomocja
koordynacja ruchów przemieszczanie się w pomieszczeniach, wdrażanie do samodzielnego zamykania i otwierania drzwi,
zabawy ze zmianą pozycji ciała.
zabawy ze zmianą pozycji przedmiotu,
zabawy z piłką,
siłowanie się,
aktywność ruchowa przy muzyce,
sprzątanie zabawek po zajęciach.
Zabawa chustą Klanza,
Ćwiczenia Knilla
Wyczuwanie rąk i nóg:
Siedząc – podcią ganie kolana do siadu skulonego.
Pchanie kolana do siadu prostego.
W siadzie prostym – rozcieranie i oklepywanie kolan.
Ćwiczenia Dennisona
Wyczuwanie całego ciała:
Leżenie na plecach i brzuchu.
Turlanie się.
Leżenie z rękami wzdłuż ciała i z podniesionymi w różnych kierunkach.
Ciąganie za kostki nóg ćwiczącego, leżącego na brzuchu lub plecach.
Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.
Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe małej motoryki:
koordynacja ruchów rąk
koordynacja wzrokowo-ruchowa
manipulacja
uwrażliwianie dłoni na bodźce dotykowe, usprawnianie dłoni/umiejętności manipulacji przedmiotami Badanie otoczenia dotykiem, dostarczanie ,wrażeń pztałciełynących z kontaktu z różnymi materiałami o róznej fakturze, wielkości, ks
Zabawy manipulacyjne.
Chwytanie drobnych przedmiotów.
Zabawy paluszkowe np.
Sroczka
Idzie rak nieborak
Zabawy z piłką lub balonem.
łapanie piłki
rzucanie piłki
turlanie
Wkładanie i wyjmowanie przedmiotów.
Włączanie klawiszy telefonu, pozytywek. Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela

Sfera aktywności: SAMOOBSŁUGA

Zwiększanie aktywności własnej.
Wkładanie i wyjmowanie rąk z rękawów.
Nalewanie płynów z dzbanka do kubka.
Jedzenie łyżeczką.
Samodzielne,
Utrwalanie nawyków higieniczno – zdrowotnych: mycie, wycieranie , kremowanie rąk i twarzy, higiena jamy ustnej , korzystanie z przyborów toaletowych,
Dbałość o estetykę otoczenia
Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.

Sfera aktywności: ZACHOWANIA SPOŁECZNE

Rozwijanie zainteresowania otoczeniem.
Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.
Nawiązywanie kontaktów w sposób odpowiedni do możliwości dziecka. Bezpośredni kontakt z roślinami: dotykanie, wąchanie, łamanie, próbowanie.
Kontakt z żywiołami: wodą, powietrzem, ziemią, ogniem.
masaże
Współdziałanie w czasie zabaw i ćwiczeń.
Reagowanie na polecenia: daj, puść, rzuć, weź.
Właściwe reagowanie na głos opiekuna.
Podawanie ręki na powitanie i pożegnanie.
Samodzielne sięganie po zabawki, przedmioty za pomocą obu rąk.
Samodzielny wybór zabawki.
Rozrzucanie zabawek.
Wkładanie przedmiotów do pudełka.
Przekładanie przedmiotów z jednego pojemnika do drugiego.
Burzenie wieży z klocków.
Wprowadzanie w ruch wiszących tasiemek, wstążek, łańcuchów.
Wprowadzanie w ruch zabawek poruszających się wahadłowo lub obrotowo.,
Udział imprezach okolicznościowych,
Ze względów bezpieczeństwa czynności wykonywane są pod ścisłym nadzorem nauczyciela.

Sfera aktywności: FUNKCJE POZNAWCZE

Wspomaganie rozwoju spostrzegania.
Wielozmysłowe poznawanie otoczenia.
Wydłużanie czasu koncentracji uwagi. Podążanie wzrokiem za przedmiotami.
Badanie otoczenia dotykiem.
Ćwiczenia słuchowe z przedmiotami wydającymi dźwięk.
Ćwiczenia w różnicowaniu smaków i zapachów.
Badanie powierzchni dotykiem.
Reagowanie na zmiany natężenia:
światła
hałasu
temperatury
Zabawy z lustrem.
Dotykanie przesypywanie ugniatanie rozcieranie na ręce i na innych częściach ciała piasku, ryżu, kaszy.
Przelewanie, chlapanie, reagowanie na temperaturę wody.
Dmuchanie strumieniem powietrza-zimnym, ciepłym
Słuchanie piosenek, melodii, czytanych przez nauczyciela treści.
Wsłuchiwanie się w naturalne dźwięki: głosy ludzi, śpiew ptaków, głosy zwierząt, odgłosy dochodzące z ulicy, hałasy bawiących się dzieci.
Masaże ciała przedmiotami o zróżnicowanej fakturze.
Picie artykułów płynnych o zróżnicowanej temperaturze.
Wspólne muzykowanie na instrumentach perkusyjnych.
Wystukiwanie rytmów.
Badanie otoczenia dotykiem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.