X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11855
Przesłano:
Dział: Języki obce

Living in the country versus living in the town - a role - play. Scenariusz zajęć

Scenariusz lekcji j. angielskiego

Temat: Living in the country versus living in the town – a role-play.

Cele lekcji:
1. Uczeń przy współpracy w grupie dokonuje trafnych wyborów, czy dana kwestia odnosi się do miasta czy wsi.
2. Uczeń stosuje słownictwo związane z wykazywaniem wad i zalet życia w mieście i na wsi.
3. Uczeń potrafi dyskutować w grupie, wykazując zalety i wady życia na wsi i w mieście.

Wskaźniki:
1. Uczniowie w grupie dokonali trafnych wyborów czy dana kwestia odnosi się do miasta czy wsi, zgodnie funkcjonowali w grupie, lider dobrze odgrywał swoją rolę. Uczniowie podjęli decyzję na zasadzie głosowania lub konsensusu.
2. Uczniowie byli komunikatywni, porozumiewali się, dobrze odgrywali swoje role.
3. Uczniowie wykazali atrybuty życia na wsi i w mieście, zachęcali się wzajemnie do dyskusji, angażowali się w dyskusję, chwalili pomysły innych

Metody:
1. Praca w grupach.
2. Odgrywanie ról.
3. Akwarium.


Przebieg lekcji.
1. Powitanie, sprawdzenie obecności

2. Wytłumaczenie celów lekcji

3. Praca w grupach.
Uczniowie podzieleni na 3 grupy, w każdej grupie wybrany jest lider, który przydziela grupie pracę. Zadanie polega na przydzieleniu słów, fraz, zdań do kategorii miasto lub wieś. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania (wraz ze zwróceniem uwagi na zwroty typu: lots of, little, few, no opportunity,) oraz pytanie o metodę wyboru decyzji. (max. 10 minut). Zadanie w załączniku.

4. Odgrywanie ról.
Uczniowie podzieleni na 2 grupy, w każdej grupie jest jedna osoba, która musi wybrać czy będzie mieszkać na wsi czy w mieście i osoby, które będą ją przekonywać. Po wyborze miejsca osoba wybierająca komentuje jaki argument ją przekonał najbardziej. (ok. 10 minut) Zadanie w załączniku.

5. Akwarium.
Uczniowie podzieleni na 2 grupy. Grupa pierwsza podzielona na dwa obozy, chwalących życie na wsi oraz chwalących życie w mieście. Każdy „obóz” musi udowodnić swoje racje, po czym muszą podjąć wspólną decyzję gdzie lepiej jest mieszkać. Po skończonej dyskusji uczniowie wypełniają arkusze ewaluacji dyskusji jako pracy w grupie.
Grupa druga obserwuje grupę pierwszą, uzupełniając arkusz ewaluacji dyskusji jako pracy w grupie. (ok. 15 minut) Zadanie w załączniku.

6. Podsumowanie lekcji, utrwalenie najpotrzebniejszych zwrotów (w zależności od czasu zadanie ustne lub pisemne)

7. Zadanie domowe: napisz krótki esej (ok. 80 słów) Which is better: living in the country or living in the town? Omówienie zadania domowego.

Arkusz oceny pracy w grupie. Put a tic for yes and a cross for no.
Imię kolegi / koleżanki lub twoje

Czy wykonywał swoją pracę?
Czy przypominał innym o zadaniu?
Czy miał swoje pomysły żeby wesprzeć pracę grupy?
Czy chwalił wkład wnoszony przez innych?
Czy zachęcał do dobrej komunikacji?
Czy szanował innych?

Załącznik:
Zadanie 1.
You are the leader of the group. Make your group do the exercise and decide which phrase is connected with town and which with country. Present your decision. You may vote or you may all agree on the solution.

Town Country
Crowded peaceful
Noisy quiet
Lots of traffic No pollution, fresh air
pollution It is always a long way to get anywhere
You may quickly get to another corner of the .... Few people may mean few friends
You are an anonymous person Little entertainment, places of work, schools
Variety of entertainment, places of work, schools Problems with public transport
Opportunity to see art exhibitions, plays in the threatre; lots of cultural life Opportunity to observe the nature
Better medical care Often no opportunity to see the doctor when you need it
Lots of shops which are near your house Few shops, situated far from your house
Zadanie 2.
You start. Say you are going to buy a house but don’t know where. Listen to the people and decide.Tell everyone your decision at the end.
Your friend wants to buy a house. Tell him / her why he / she should live in the country.
Your friend wants to buy a house. Tell him / her why he / she should live in the town.
Zadanie 3.
Tell everybody the advantages of living in the country. Then together decide which is better.
Tell everybody the advantages of living in the town. Then together decide which is better.

słówka do podziału miasto / wieś

Town Country

Crowded, Noisy
Peaceful, quiet

Lots of traffic

No pollution, fresh air

pollution
It is always a long way to get anywhere

You may quickly get to another corner of the ....
Few people may mean few friends

You are an anonymous person

Little entertainment, places of work, schools
Variety of entertainment, places of work, schools
Problems with public transport

Opportunity to see art exhibitions, plays in the threatre; lots of cultural life
Opportunity to observe the nature

Better medical care
Often no opportunity to see the doctor when you need it

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.