X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11848
Przesłano:

Scenariusz lekcji z technologii odzieży - Maszyny specjalne typu overlock

Imię i nazwisko nauczyciela : mgr Ewa Alamenciak
Data : 17. 01. 2011r.
Klasa : 1 A Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 Specjalna
Temat: Maszyny specjalne typu overlock
Cel ogólny:
- poznanie maszyny typu overlock
Cele szczegółowe:
- rodzaje overlocków
- rodzaje ściegów jakie wykonują overlocki
-wykorzystanie overlocka w odzieżownictwie
Cele operacyjne:
- uczeń wymieni poznane dotychczas rodzaje maszyn specjalnych
- uczeń podaje przykłady do czego służy overlock
- uczeń rozpozna rodzaj overlocka na próbkach materiału
- uczeń objaśni zasady BHP jakie należy przestrzegać przy pracy na maszynie typu overlock
- uczeń wymieni na czym polega konserwacja maszyny overlock

Metody pracy:
- słowna wykład
- pokaz , pogadanka
- praktyczna ( ćwiczeniowa)

Formy pracy:
- indywidualna zróżnicowana , dostosowana do możliwości intelektualnych każdego ucznia
- grupowa
Środki dydaktyczne:
- ilustracje maszyn typu overlock
- ilustracje ściegów jakie wykonują overlocki
- plansze obrazujące zastosowanie overlocków w odzieżownictwie

Czas realizacji : 45 minut
Tok lekcji
1. Sprawy organizacyjno- porządkowe
( zaprowadzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu w dzienniku lekcyjnym.

2. Wprowadzenie do tematu: przypomnienie poznanych maszyn, które służą do wykończania strzępiących się brzegów tkaniny, próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy istnieją inne maszyny służące do obrzucania, od wcześniej poznanych?

3. Zapisanie tematu lekcji przez nauczyciela na tablicy i w zeszycie przez uczniów.

4. Uczniowie przy pomocy materiałów dydaktycznych określają przydatność ściegu overlocka, oceniają wygląd ściegu, różnicują rodzaje ściegów wykonywanych przy użyciu dwóch nitek, trzech nitek, czterech czy pięciu nitek. Dokonują oceny wyglądu ściegu i określają zastosowanie ściegu w wyrobach odzieżowych.

5. Próba zdefiniowania przez uczniów pojęcia maszyny typu overlock.

6. Zapisanie do zeszytu notatki w której zawarta jest:

- definicja maszyny
- podział overlocków za względu na rodzaj ściegu
- zastosowanie overlocka w odzieżownictwie
- BHP przy obsłudze overlocka
- konserwacja maszyny

7. Podsumowanie lekcji.
Ocena pracy ucznia na lekcji.

8. Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.