X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1182
Przesłano:

Kryteria oceny zachowania uczniów

Ważniejsza jest odpowiedź na pytanie „Jakim być?” aniżeli na pytanie „Kim być?”
A. Suchombiński

Skala ocen:
• wzorowe wz
• bardzo dobre bdb
• dobre db
• poprawne pop
• nieodpowiednie ndp
• naganne nag

Szkoła nasza stawia przed swoimi uczniami określone wymagania odnośnie:
- stosunku do obowiązków szkolnych,
- kultury osobistej,
- postawy społecznej.

Spróbuj spojrzeć na siebie i ocenić – Jaki jesteś? Na jaką ocenę ze sprawowania zasługujesz?

1. Stosunek do obowiązków szkolnych

Szkoła wymaga od Ciebie abyś:
a) uczęszczał regularnie na lekcje i wybrane zajęcia pozalekcyjne, a każdą nieobecność spowodowaną chorobą lub inną ważną przyczyną usprawiedliwiał u wychowawcy,
b) przychodził do szkoły punktualnie, co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem lekcji i zmieniał, zgodnie z zarządzeniem obuwie,
c) pracował na lekcjach sumiennie i aktywnie, pokonywał wzmożonym wysiłkiem napotykane w nauce trudności,
d) włączał się aktywnie we wzbogacenie systemu nauki poprzez pomoc nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, organizowanie pracy grupowej, pomaganie kolegom w nauce,
e) odrabiał systematycznie prace domowe, starannie prowadził zeszyty przedmiotowe, wykorzystywał jak najlepiej czas i warunki do nauki,
f) brał udział w olimpiadach przedmiotowych, pracował w kołach zainteresowań, reprezentował szkołę na zawodach sportowych, akademiach szkolnych i środowiskowych, osiągał najlepsze oceny,

2. Kultura osobista

Szkoła wymaga od Ciebie:
a) aby Twój sposób bycia, Twoje zachowanie nie naruszały godności własnej i godności innych, niech zwroty „dzień dobry”, „do widzenia”, „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” zjednywały Ci przyjaciół,
b) dbaj o higienę osobistą, przychodź do szkoły estetycznie i starannie ubrany, a na uroczystości szkolne wkładaj odpowiednie ubranie,
c) kulturalnie spędzaj czas w szkole i poza nią, dbaj o porządek w klasie, na korytarzu, na boisku szkolnym, dbaj o zieleń wokół szkoły, sumiennie wypełniaj obowiązki dyżurnego,
d) dbaj o zdrowie, o bezpieczeństwo swoje i kolegów, nie używaj przemocy,
e) staraj się kształtować swój charakter, dbaj o rozwój własnych zainteresowań, nie przeszkadzaj kolegom w czasie lekcji,
f) okazuj szacunek każdemu człowiekowi (rodzicom, kolegom, wszystkim pracownikom szkoły), pomagaj słabszym i młodszym, bądź prawdomówny, postępuj uczciwie, walcz ze złem,

3. Postawa społeczna

W szkole, podobnie jak w późniejszym życiu dorosłym, jesteś członkiem społeczeństwa. Uczestniczenie w życiu zbiorowym nakłada na Ciebie następujące obowiązki:
a) pomóż koledze, gdy ma trudności w nauce, bądź koleżeński (ale nie dawaj odpisywać zadań i nie podpowiadaj),
b) dbaj o to, aby w klasie wszyscy dobrze się czuli, aby nie było uczniów zarozumiałych, aroganckich, a także odrzuconych, niechcianych i smutnych, broń słabszych i osamotnionych,
c) wzbogacaj życie klasy i szkoły swoją wiedzą, inicjatywą, zdolnościami, pogodnym sposobem bycia. Wspólne rozmowy, spotkania, wieczorki, wspólne uczestniczenie w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, wspólna praca – wszystko to łączy ludzi, wnosi radość, poczucie bezpieczeństwa,
d) wypełniaj dokładnie nałożone na Ciebie obowiązki porządkowe, kulturalne, gospodarcze, przestrzegaj zarządzeń dyrektora szkoły, nauczycieli, samorządu szkolnego.

Staraj się postępować według powyższego regulaminu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.