X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11818
Przesłano:

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy ponadgimnazjalnej

Temat: I żyli długo i szczęśliwie..., czyli jak zbudować trwały i szczęśliwy związek?

CEL GŁÓWNY:
uświadomienie uczniom, że sami w dużym stopniu wpływamy na własne szczęście i trwałość swojego związku.

CELE OPERACYJNE:

Po zajęciach uczeń pamięta:
• schemat: człowiek = rozum+dusz+ciało
• przybliżoną treść cytatów o miłości
• proces budowania trwałego związku rozumie:
• istotę trwałego związku
• na czym polega budowanie prawidłowych relacji w związku
• że każda decyzja w życiu człowieka pociąga za sobą konkretne konsekwencje
potrafi:
• zdefiniować istotę trwałego związku
• wymienić jego elementy
• dostrzec ścisły związek pomiędzy potrzebami obu partnerów a szansą na udany związek

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• materiały z cytatami na temat miłości

METODY I FORMY :

• praca z tekstem
• pogadanka
• praca w grupach
• dyskusja

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

• Czynności oragnizacyjne.
• Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom jej celów, rozdanie materiałów z cytatami.
• Lekcja właściwa:
- Nauczyciel odczytuje głośno cytaty o miłości i prosi uczniów, aby przez chwilę zastanowili się nad tym, który odpowiada ich wyobrażeniom o prawdziwej miłości i związku pomiędzy mężczyzną a kobietą.
- Nauczyciel poleca, by każdy uczeń dokonał wyboru jednego cytatu, który najbardziej mu się spodobał, a następnie prosi, aby osoby, które wybrały ten sam cytat usiadły razem i przedyskutowały swój wybór.
- Każda grupa omawia wybraną przez siebie myśl wskazujac na te elementy, które ich zdaniem, charakteryzują miłość i relacje pomiędzy mężczyzną a kobietą.
- Nauczyciel rysuje na tablicy schemat:

CZŁOWIEK

rozum dusza ciało

- Nauczyciel prosi uczniów, by na podstawie omówionych cytatów dopisali do każdego z haseł wartości, które muszą pojawić się w związku, by zaspokoić potrzeby każdego z partnerów i zagwarantować tym samym szcześliwe życie we dwoje.
Np CZŁOWIEK:
rozum - odpowiedzialność, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie itd.
dusza - miłość, zaufanie, przyjaźń itd.
ciało - bliskość, dotyk, intymność, seks itd.

- Nauczyciel proponuje, by budowanie trwałego, opartego na głębokim uczuciu związku, zaspokajającego wzjemne potrzeby partnerów przedstawić symbolicznie w postaci rysunku domu. Pyta uczniów od czego rozpoczyna się budowę domu i to, co podają uczniowie rysuje na tablicy prosząc równocześnie o umieszczanie na rysunku powyższych wartości we właśnie budowanym elemencie domu:

1. fundamenty
2. ściany
3. dach
4. komin

- Podsumowanie, wyciagnięcie wniosków i na tej podstawie próba odpowiedzi przez uczniów na pytanie, które pojawiło się w temacie lekcji.

Scenariusz opracowała
Anna Radzymińska


Cytaty o miłości, jako materiał do lekcji:

1.Rozalina Coehlo:" Miłość jest jedyną formą prawdziwego posiadania".
2. K.K.Baczyński:" Miłość jest wiarą całkowitą. Nie można w oko uwierzyć, a ręce zaprzeczyć. Wierzyć można zupełnie albo wcale. Kochać można zupełnie alboo wcale. Nie ma w wierze i miłości miejsca na nikogo i na nic. Bo jeśli w chociaż jedno spojrzenie obce uwierzysz w bok patrząc-kochanie swoje zabijesz, a siebie jednym uśmiechem -obcym rozdasz."
3.E. Fromm: " Miłość to działanie a nie bierne doznawanie. Czynny charakter miłości można najogólniej określić zdaniem, że kochać to przede wszystkim dawać, a nie brać."
4. A. De Saint-Exupery:"Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem."
5. Elizabeth Taylor:" Nie sztuka kochać, znacznie trudniej wytrwać."
6. Św. Paweł z Tarsu:" Miłość cierpliwa jest,/łaskawa jest/miłość nie zazdrośći,/nie szuka poklasku,/nie unosi się pychą;(...)wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,/we wszystkim pokłada nadzieję,/wszystko przetrzyma.(...)
7. Ninon de Lenclos:"Kto kocha, panuje bez uciekania się do gwałtu i służy bez stawania się niewolnikiem."

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.