X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11777
Przesłano:

Ocena opisowa dziecka autystycznego klasa II nauczanie zintegrowane

Ocena opisowa dziecka autystycznego Dominia R.
Nauczanie zintegrowane - Klasa II umiar
Nauczanie indywidualne w wymiarze 6h tygodniowo

Nastąpiły widoczne zmiany w przebiegu naszych spotkań. Dominik wyraża potrzeby przez używanie mojej ręki ( ciągnie moją ręką pokazuje, o co mu chodzi) !!!! Jest spokojniejszy !!!! Bardzo ograniczyły się zachowania niepożądane!!!! – choć nadal występują nagle – jeśli nie spełni się Jego oczekiwań TU I TERAZ !
Początkowo Dominik wykonywała tylko niektóre z moich poleceń, obecnie wykonuje ich znacznie więcej. Nie chciał nawiązać ze mną kontaktu wzrokowego, teraz zdarza się jemu samemu szukać mojego wzroku.
• Dominik jest sprawny ruchowo.
• Jego kontakty społeczne są bardzo ograniczone.
• Traktuje on ludzi przedmiotowo, choć można zauważyć przywiązanie do rodziców.
• Pozwala się dotykać i brać na ręce, ale na jego zasadach.
• Bardzo lubi, kiedy się go kołysze oraz wiruje wraz z nim.
• Stymuluje się on poprzez charakterystyczne ruchy palcami - stereotypie.
• Najchętniej uderza on palcami w różne przedmioty ( najczęściej plastikowe ).
• W pracy z Dominikiem stosuję tylko wzmocnienia pozytywne. Rodzaj wzmocnień to: wzmocnienia pierwotne np. słodycze, chrupki .
• Dominik nie posiada umiejętności zabawy. Brak jest u niego zabaw twórczych, tematycznych, opartych na wyobraźni. Podczas nauki tej umiejętności zauważyłam, że zabawa klockami, układanie układanek oraz puzzli nie wzbudzają jego zainteresowania. Staram się kierować jego działanie właśnie w tę stronę.
• Dominik jest w stanie ciągłego nadpobudzenia spowodowanego nadzwyczajną wrażliwością na zmysłową stymulację.
• Dominik znalazł sobie właściwe sposoby uspokajania siebie - kołysze się rytmicznie, zatyka uszy, zasłania oczy , puka w brodę plastikowym przedmiotem.
• Wykazuje dużą sprawność w wykonywaniu pewnych czynności, ale nie w zadaniach, które wymagały rozumienia społecznego - np. sprawnie i bardzo szybko rozmontowywał uchwyt plastikowy od reszty pojemnika , natomiast nie wykonywał prostych zadań , poleceń samoobsługowych.

Oto przykłady osiągniętych umiejętności w poszczególnych zakresach.
Socjalizacja:
• Reaguje na swoje imię podczas polecenia zadania do wykonania.
• Współuczestniczy czasami w zabawach z rówieśnikiem – Filipem oraz ze starszymi – uwielbia !!!! tzw.”samolot”

Samodzielność i samoobsługa:
• Myje ręce , współuczestniczy w ubieraniu się, a niektóre rzeczy ubiera samodzielnie
• Nadal niestety NIE sygnalizuje potrzeb fizjologicznych

Mała motoryka:
• Śledzenie wzrokiem ruchów ręki, chwytanie i upuszczanie przedmiotów,
• Układanie i wyjmowanie przedmiotów z pojemnika
• Nakładanie krążków na patyk, nawlekanie koralików
• Gryzmolenie na papierze,
• Przerzucanie stronic w książce, nakręcanie zabawek
• Praca z masami plastycznymi - z plasteliną b. niechętnie (klei się do paluszków)
- Układanie domina obrazkowego z moją „podpowiedzią”

Motoryka duża:
• Pojawiły się pierwsze próby chwytania piłki, turlania jej, rzucanie, kopania
• Omijanie przeszkód, przechodzenie pod nimi nad nimi
• Lokalizowanie przedmiotów codziennego użytku
• Chodzenie po schodach samodzielnie i szybko !! – kiedyś podtrzymywany przeze mnie.

Funkcje poznawcze:
• Wyrobienie - „małe”- zainteresowań przedmiotami
• Badanie różnych substancji
• Dobieranie wg koloru,
• Dotykanie, wskazywanie przedmiotów na polecenie
• Składanie 5-6 prostych elementów w całość

Komunikacja:

Dominik jest dzieckiem mutystycznym - Mutyzm jest definiowany jako brak lub ograniczenie mówienia przy zachowaniu rozumienia mowy , pomimo braku uszkodzenia narządu mowy i zachowanej zdolności do mówienia . U Dominika nie wykształciła się mowa czynna , nie powtarza zasłyszanych dźwięków po ich usłyszeniu.

Nasze zajęcia składają się z dwóch części. Pierwsza z nich ma charakter bardziej edukacyjny, druga zaś zabawowy. Podstawowymi elementami naszych zajęć są:
• Trening: siadanie prosto, patrzenie w oczy,
• Naśladowanie,
• Nauka wskazywania przedmiotów,
• Nauka różnicowania rzeczy,
• Nauka poprawnego jedzenia oraz innych czynności samoobsługowych,
• Ćwiczenia z pokazywaniem, pozwalające na kształtowanie schematu ciała oraz naśladowanie ruchów,
• Nauka zabawy.

Wskazania do dalszej pracy z DOMINIKIEM :

• intensywna praca nad rozwojem umiejętności dnia codziennego przez naśladowanie;
• wdrażanie do większej samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych
• ukazywanie związku między nabywanymi umiejętnościami , a ich znaczeniem poprzez wykorzystanie ich w konkretnych codziennych sytuacjach;
• konsekwentne wymaganie od dziecka spełniania poleceń, nie wyręczanie go w działaniu;
• usprawnianie umiejętności koncentracji uwagi;
• wydłużanie czasu koncentracji uwagi;
• poszerzanie zestawu ćwiczeń o zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe oraz wzbogacanie zestawu pomocy dydaktycznych o nowe atrakcyjne i nieznane uczniowi pomoce dydaktyczne;
• stymulacja polisensoryczna ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzrok;
• somatognozja: kształtowanie poczucia schematu własnego ciała i orientacji w przestrzeni (duży nacisk na naśladowanie ruchów, wskazywanie, rozpoznawanie);
• uczestnictwo w terapiach Weroniki Sherborn, Metoda Dennisona , czyli Kinezjologia Edukacyjna
• wspomagania reakcji Dominika na polecenia n-la , tworzenie sytuacji, w której wykonane ruchy zostaną nazwane, tworzenia nowych sytuacji i wzbogacanie warsztatu pracy z Dominikiem o narzędzia terapeutyczne .
• konsultacja i terapia logopedyczna , neurologiczna i psychiatryczna
• przerywanie stereotypowych zabaw;
• ćwiczenia relaksacyjne.


Nauczyciel pracujący z Dominikiem – mgr Joanna Stępniewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.