X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11753
Przesłano:

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Program konkursu obejmuję tematykę z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej dotyczącą historii , funkcjonowania, struktury Unii Europejskiej i państw członkowskich .
Tematyka konkursu:
1.Integracja europejska po II wojnie światowej.
2.Ojcowie Zjednoczonej Europy.
3.Filary Unii Europejskiej
4. Traktaty.
5.Struktura Unii Europejskiej – kompetencje poszczególnych organów Unii Europejskiej
6.Procesy decyzyjne.
7. Porozumienie z Schengen.
8.Proces rozszerzenia Unii Europejskiej.
9.Kryteria przystąpienia do Unii Europejskiej.
10 Symbole Unii Europejskiej.
10.Prezydencja Polski w Unii Europejskiej
Do każdego pytania podane są trzy odpowiedzi, należy wybrać jedną, prawidłową.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a dla najlepszych są przewidziane nagrody .

Cele konkursu:
Głównym celem konkursu jest budowanie wśród młodzieży atmosfery tolerancji i poczucia tożsamości europejskiej, a jednocześnie – poczucia odrębności i godności narodowej.

- inspirowanie uczniów do zainteresowania się problematyką europejskiej
- przybliżanie wiedzy o krajach Unii
- uświadamianie młodzieży ich roli w zjednoczonej Europie
- popularyzowanie wiedzy o działalności UE poprzez poszukiwanie przez uczniów
informacji o tej organizacji w mediach.

Imię nazwisko:
Klasa:

1.Motto Unii Europejskiej to:
a) Ponad podziałami i granicami
b) Zjednoczona w różnorodności
c) Wspólnie razem tworzymy jedność

2.Euratom to:
a) Nazwa traktatu określająca Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
b) Program dotacji dla rolnictwa
c) Europejskie Stowarzyszenie państw mających elektrownie atomowe

3. Co jest filarem Unii Europejskiej:
a) Polityka wewnętrzna i wymiar sprawiedliwości
b) Polityka społeczna i ochrony środowiska
c) Polityka zagraniczna

4.Unia Europejska powstała:
a) 1 XI 1993
b) 4 IV 1990
c) 18 VI 1957

5. Obchody Dnia Europy odbywają się:
a) 18 IV
b) 9V
c) 3V

6.Które z wymienionych państw nie jest państwem założycielskim Unii Europejskiej:
a) Holandia
b) Francja
c) Hiszpania

7.Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego obecnie jest :
a) Romano Prodi
b) Jerzy Buzek
c) Herman Van Rampuy

8.Polska obejmuje Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej:
a) od 1 stycznia do lipca 2012
b) od 1 maja do 31 grudnia 2011
c) od 1 lipca do 31 grudnia 2011-04-17

9. W którym roku odbyły się ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego:
a) 2008
b) 2009
c) 2007

10. Traktat o Unii Europejskiej został podpisany w :
a) Maastricht
b) Paryżu
c) Rzymie

11. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w:
a. 1 lipca 2007
b. 1 maja 2004
c. 1 maja 2008

12. Trio prezydenckie z Polską tworzyć będą :
a. Niemcy i Francja
b. Grecja i Portugalia
c. Dania i Cypr

13. Układ w Schengen wprowadził:
a. wspólną walutę dla wszystkich krajów członkowskich
b. likwidację barier celnych
c. zniesienie kontroli granicznej na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej

14. Jednym z ojców zjednoczonej europy jest:
a) Robert Schuman
b) Albert Ashton
c) c)Jose Manuel Barossa

15. Ile państw tworzy Unię Europejską:
a) 26
b) 27
c) 24

16. Zaznacz kto jest patronem Europy
a) św. Benedykt , św. Franciszek
b) św. Cyryl i Metody, św. Krystyna
c) św. Benedykt, św. Cyryl i Metody , św. Katarzyna ze Sieny

17.Prezydencja jest:
a) Stałym przewodnictwem pracom Rady Unii Europejskiej
b) Rotacyjnym przewodnictwem pracom Rady Unii Europejskiej
c) Rotacyjnym przewodnictwem Komitetu Europejskiego

18. Polska rozpoczęła oficjalne negocjacje o przystąpieniu do Unii Europejskiej w roku:
a) 1999
b) 1998
c) 1989

19. Które z podanych państw odrzuciło akcesję do Unii Europejskiej:
a) Węgry
b) Turcja
c) Norwegia

20. Ochroną praw człowieka w Europie zajmuje się:
a) Parlament Europejski
b) Rada Europy
c) Rada Europejska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.