X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11743
Przesłano:

Program edukacyjny "Wypiekaj z nami"

PROGRAM EDUKACYJNY

„WYPIEKAJ Z NAMI”

WSTĘP

Inspiracją do opracowania i wdrożenia tego programu stała się przesłanka powtarzana w naszym Ośrodku „Internat jest Waszym domem”. Pomyślałam , że w każdym domu piecze się ciasta i obchodzi się urodziny najbliższych. Wraz z kolegą postanowiliśmy opracować program „Wypiekaj z nami”.
Ta forma terapii odpowiada m.in. za integrację zmysłów (dotyk, smak, węch, wzrok), doskonali integrację ręka-ręka, ręka-oko, ręka-ucho-oko. Wyrabianie i formowanie ciasta wspiera rozwój motoryki precyzyjnej i równoważy napięcia mięśniowe. Pieczenie ciasta to także nauka planowania, organizowania i uczestnictwa w pewnym procesie. Dzieci podczas takich zajęć rozwijają swoją koncentrację. Taka forma terapii jest idealna dla dzieci agresywnych, nadpobudliwych psychoruchowo, wycofanych.
Od najmłodszych lat większość z nas był uczona, co wypada robić przy stole, a czego nie. Mimo to nadal mamy spore problemy z zapamiętaniem wielu rzeczy. Na świecie panują pewne ogólnie przyjęte zasady, których przestrzeganie świadczy o naszym dobrym wychowaniu i kulturze osobistej. Realizacja tego programu pozwoli naszym uczniom także na zapoznanie się i stosowanie się do zasad savoir-vivre.

Termin realizacji: rok szkolny 2007/2008

Program „Wypiekaj z nami”
skierowany jest do grupy internackiej chłopców
upośledzonych w stopniu lekkim.

Cele główne:
• Wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego możliwości oraz przystosowanie go do codziennego życia, tak aby umiał radzić sobie w podstawowych życiowych sytuacjach zgodnie z przyjętymi normami i zasadami, aby mógł wykonywać proste prace pod kierunkiem osoby dorosłej.
• Umiejętne zaplanowanie pracy (miejsca i poszczególnych etapów pracy).
• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Poznanie i przestrzeganie zasad savoir-vivre.

Cele szczegółowe:

• Poznanie i praktyczna realizacja zasad higieny.
• Poznanie i stosowanie zasad prawidłowego planowania potraw i posiłków.
• Poznanie i realizowanie zasad właściwego przechowywania i przetwarzania żywności potrzebie właściwej organizacji pracy oraz estetyce podawania
i spożywania posiłków.
• Umiejętne zaplanowanie pracy, ekonomiczne gospodarowanie czasem.
• Utrwalanie zasad właściwego zachowania w czasie imprez okolicznościowych.
• Utrwalanie umiejętności szkolnych
• Utrwalanie dat urodzin.
Metody pracy

Metody słowne:
a) formułowanie poleceń przez nauczyciela i odpowiednie reagowanie przez uczniów (kształtowanie mowy biernej),
b) nazywanie konkretów, modeli, obrazów,
c) określanie czynności, cech, stosunków,
d) rozmowy ukierunkowane,
e) pogadanki oparte na materiale poglądowym i wykorzystujące materiał pamięciowy,
f) opis,
Metody nauczania przez naśladownictwo:
a) naśladownictwo ruchowe i statyczne,
b) naśladownictwo werbalne,
c) naśladownictwo zachowań i postaw.
Metoda praktycznych zajęć.

Treści programu zawarte zostały w trzech blokach tematycznych:
I Bezpieczeństwo pracy.
II Zajęcia kulinarne.
III Savoir-vivre.

I Bezpieczeństwo pracy.

Opracujemy regulamin bhp kuchenki internackiej.
Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć kulinarnych będziemy omawiać z chłopcami przed każdymi zajęciami.
Brzmienie regulaminu bhp:
1. Pracujemy uważnie , zgodnie z poleceniami nauczyciela.
2. Oszczędzamy wodę.
3. Odpadki wyrzucamy do pojemników.
4. Ostrożnie z ogniem ! Zapałki wyrzucać do śmieci po ich dokładnym zgaszeniu. Gaz zapalają osoby wyznaczone przez nauczyciela.
5. Po zajęciach zakręcamy butlę gazową.
6. Ostrożnie pracujemy z ostrymi narzędziami.
7. Dopływ gazu do kuchenki włączamy bezpośrednio przed jej użyciem.
8. Wielkość płomienia dostosowujemy do wielkości garnka.
9. Nie zostawiamy palących się palników bez dozoru.
10. Nie pochylamy się nad zapalonym palnikami.
11. Unikamy oparzeń wodą.
12. Pokrywy, gorące garnki, formy chwytamy przez łapki.
13. Patelnię na kuchence ustawiamy w ten sposób, aby nie potrącić jej uchwytu i nie zrzucić jej.
14. Sprzęt elektryczny przed włączeniem do sieci całkowicie zmontować.
15. Nie zbliżamy rąk do ruchomych części pracujących urządzeń.
16. Nie dotykamy mokrymi rękami urządzeń elektrycznych.
17. Korzystamy z instrukcji obsługi wszelkich urządzeń.
18. demontażu urządzeń dokonujemy dopiero po wyłączeniu ich z sieci.
19. Dbamy o estetykę ubioru i porządek w miejscu pracy.

II Zajęcia kulinarne.

Ze względu na małą powierzchnię kuchni i właściwa organizację pracy grupę chłopców podzielimy na 2 grupy :piekącą i estetyczną. Zadaniem tej pierwszej będą wypieki ciast i porządkowanie kuchni, natomiast drugiej przygotowanie stołów i mycie naczyń po uroczystości. Oczywiście grupy będą się wymieniać, tak aby każdy nabył wszystkie umiejętności związane z pieczeniem i przygotowaniem stołów.
Stworzymy zeszyt z przepisami ciast, które będą wypiekane. Będziemy przechowywać go w świetlicy naszej grupy wychowawczej. Przepisy pozyskiwane będą od dzieci z domów, nauczycieli oraz z internetu. Stopniowo będziemy starać się wypiekać trudniejsze ciasta.

III Savoir-vivre.

Kultura towarzyska ma swe źródło w tradycyjnych, ogólnie przyjętych obyczajach i zwyczajach cywilizowanego świata i stanowi część składową kultury ogólnoludzkiej. Jest ona zewnętrznym odbiciem cech charakteru, zasad moralnych, etycznych, obyczajowych, stylu życia, słowem - osobistej kultury człowieka. Formy towarzyskie ulegają pewnym przeobrażeniom pod wpływem zmian zachodzących w świecie, nowych upodobań, zainteresowań, mody, zwyczajów, postępu w różnych dziedzinach życia. Tematyka dobrego zachowania się przy stole poruszana była już w czasach średniowiecza. Na pewno wielu pamięta z lekcji języka polskiego wiersz Przecława Słoty pod tytułem "O zachowaniu się przy stole". Chyba każdy z nas słyszał w dzieciństwie choć raz uwagę typu: "Siedź prosto!!!', "Nie kołysz się na krześle", "Nie mów z pełnymi ustami!", "Zdejmij łokcie ze stołu!" i wiele innych.
Wspólnie z chłopcami na wielkim arkuszu papieru opracujemy podpowiadające naszym uczniom , co robić i jak się zachowywać , aby nasze towarzystwo było miłe każdemu ,kto zasiada z nami do stołu, czego powinniśmy się wystrzegać i odwrotnie. Oczywiście będziemy starać się stosować do nich.
Zachowanie w czasie uroczystości:
- na krześle siedzimy spokojnie i prosto, nie suwamy nim tam i z powrotem ,
- ręce trzymamy na stole, a nie pod stołem.
- łokci nie opieramy na stole,
- lewą rękę gdy jest wolna kładziemy na krawędzi stołu (w niektórych krajach, np. w Azji, lewa ręka uznawana jest za nieczystą, dlatego nie kładzie się jej na stole lecz na kolanach) ,
- nie bawimy się sztućcami,
- nie bębnimy palcami o blat stołu,
- nogi trzymamy zwarte, nie krzyżujemy ich pod stołem
- nie ściągamy butów pod stołem,
- pokazywanie palcem, zwłaszcza na jakąś osobę ,
- odciąganie spodni w pasie przy świadkach,
- Umyj ręce przed jedzeniem.
- nie mlaskaj.
- poproś gdy chcesz np. cukier,
- nie mów z pełnymi ustami,
- poczekaj aż wszyscy zjedzą , dopiero odejdziesz,
- podstawa elegancji: wszystko mieć czyste
- nie rozmawiamy z rękami w kieszeniach
- nie wzruszmy ramionami
- nie trzaskamy drzwiami
- na koniec powiedz [ DZIĘKUJE ! ]

Poza stosowaniem się do zasad savoir-vivre zadaniem chłopców będzie nakrycie stołów i posprzątanie po uroczystości. W ten sposób zobaczą jak w przyszłości może wyglądać ich rodzinna impreza ... Zapewne realizacja programu „Wypiekaj z nami” przyda się w dorosłym życiu.

Dziecko specjalnej troski, tak jak każde inne dziecko, musi mieć swoje określone miejsce w społeczeństwie, swoje prawa i obowiązki. Jego niepodważalnym prawem jest rozwój, który powinniśmy wspomagać. Proces uczenia się osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych polega na dążeniu do wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Zauważenie dążeń rozwojowych tych osób i umiejętne wyjście im na przeciw, pozwoli jak najskuteczniej wspomagać rozwój, ukierunkować go, a jednocześnie da uczniowi poczucie radości i samorealizacji.
Podczas zajęć prowadzonych w kuchence uczestnicy kształtują umiejętności z zakresu przygotowania ciast. Podtrzymują umiejętności obierania i krojenia składników, łączenia produktów. Uczestnicy przygotowują poczęstunki urodzinowe. Rozwijają poczucie smaku i estetyki podawania potraw oraz dekorowania stołu. Uczą się i utrwalają zasady prawidłowego zachowania się przy stole z uwzględnieniem zasad savoir-vivre. Zajęcia w pracowni obejmują ćwiczenie umiejętności posługiwania się prostym sprzętem AGD tj.: kuchenka elektryczna i mikrofalowa. Ponadto uczestnicy kształtują nawyki higieniczne i porządkowe z użyciem środków chemicznych. Wykonują takie prace jak: mycie naczyń, prasowanie, mycie podłóg, porządkowanie i czyszczenie sprzętu, konserwację urządzeń, dozowanie środków czyszczących, a także utrwalają umiejętności szkolne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.