X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11675
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test z języka angielskiego zawodowego w techniku geodezyjnym

Test powstał do podręcznika “Geodesy, surveing and Professional ethics”, dla klasy III Technikum Geodezyjnego.


Ex. 1
Podaj definicje:
Determination to conduct
Spatial to rotate
Location to suppose
Surface to undulate to admit
Distance multitude
Linear to improve
Survey Property to eliminate
Definite boundary
Elevations solid

Ex.2
Uzupełnij zdania podanymi wyrazami:

Total * divide * constant * quantity * Numerous * carelessness * require * obtain * utilize * neglected * unsuitable * setup * random * pattern * identify * duplicated * detect * occur *


1. The government has made clear its position on .................. occasions.
2. A ................ Cost of buying a flat is 30000.
3. An individual bird can ................ The call of its mother.
4. He opened the book at .................
5. The number of students in a class should be ......................
6. We can treat cancer better if we ............. It early.
7. The attack ............. Six days ago.
8. She has a nice .............. on her skirt.
9. The story was ............. By some other author.
10. You need a small ............ of sugar to make your coffee sweet.
11. Please change the ........... of this mobile phone.
12. This man is ........... for you.
13. When we .......... We will find him quickly.
14. .................. dogs walk around our town.
15. He .......... Data about Brad Pitt from a top secret source.
16. They ................rubbish to make new products.
17. Good marks ............ hard learning.
18. ...............may lead to serious problems.

Ex 3
Uzupełnij zdania jednym słowem.

1. Due ........... weather conditions the flight was cancelled.
2. He took everything ............ account and asked her to marry him.
3. With regard ............. Previous experience they never returned.
4. I will always depend ......... my parents.
5. This salad consists.......... onion and tomatoes.
6. According ............ my mother I will never get married.

Ex.4
Podaj definicję wybranego rodzaju pomiarów.

Ex. 5
Przetłumacz definicję:
A level surface is a curved continuous surface every element of which is normal to plumb line. Disregarding local deviations of the plumb line from vertical, a level surface is parallel with the surface of geoid. A body of still water provides the best example of a level surface.

Ex. 6.
Dopasuj.
a-spłaszczona sferoida 1- route surveying
b-średni poziom morza
2- level surface
c-powierzchnia bryły ziemi
3- random error
d-miernictwo 4- probability
e-płaszczyzna odniesienia
5- oblate spheroid
f-pomiar górniczy 6- mean sea level
g-pomiar drogowy 7- contour line
h-liniapozioma 8- plane surveying
i-kątpoziomy 9- mine surveying
j-warstwica 10- blunder
k-odległość pozioma 11- horizontal angle
l-błądgruby 12- datum plane
m-zmienna losowa 13- surface of the solid Earth
n-prawdopodobieństwo
14- horizontal line
o-błądlosowy


Ex. 7
Przetłumacz.
a- Współrzędne
b- Południk
c- Równoleżniki
d- Ruch obrotowy
e- Wewnętrzny
f- Gęstość
g- dokładny
h- styczna
i- poziomy
j- pionowy
k- skośny
l- naziemny
m- ciągły
n- przecięcie
o- warstwa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.