X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11670
Przesłano:

Sztuka starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich: Egipt, Grecja, Rzym. Projekt tematyczny

TEMAT PROJEKTU: SZTUKA STAROŻYTNYCH CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKICH - EGIPT, GRECJA, RZYM.

OPRACOWAŁA: IWONA BERNAT.

REALIZUJĄ: UCZNIOWIE KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

CZAS NA REALIZACJĘ: 3 TYGODNIE

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELEM: RAZ W TYGODNIU

MIEJSCE I SPOSÓB PREZENTACJI: AULA SZKOLNA. PREZENTACJA OTWARTA - DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW INNYCH KLAS / np. jako uzupełnienie tematów z historii , z j. polskiego /

CELE OGÓLNE PROJEKTU:
- Efektywne współdziałanie w grupie.
- Podejmowanie grupowych decyzji.
- Rozwiązywanie konfliktów na drodze kompromisu.
- Dzielenie się w grupie rolami i zadaniami.
- Zmobilizowanie uczniów słabych do pracy.
- Integracja wiedzy z różnych przedmiotów / muzyka, plastyka, historia, geografia, j. polski /wokół w/w tematu.
- Umiejętne korzystanie z różnorodnych źródeł wiedzy / fachowa literatura,
video-filmy, płyty CD, kasety magnet. edukacyjne, encyklopedie multimedialne, internet... /.
- Zgłębienie wiedzy z zakresu sztuki starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu
/ objętej programem nauczania a także wykraczające poza program ale warte prezentacji /.
- Kształtowanie twórczej postawy uczniów, inspirowanie do twórczości.
- Umiejętne, samodzielne poszukiwanie informacji
- Racjonalne wykorzystywanie warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej.
- Kształtowanie sztuki ładnego i ciekawego mówienia


TREŚCI SZCZEGÓŁOWE

ZADANIA UCZNIÓW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU

Historyczny zarys tworzenia się cywilizacji.
Terytorium. Życie codzienne ludności; ich kultura, zwyczaje, obrzędy, wierzenia.

Architektura. Funkcje budowli. Świątynie.
Budynki mieszkalne. Przygotowanie krótkiego referatu na temat cywilizacji egipskiej, greckiej i rzymskiej / znaczenie położenia geograficznego dla kraju, obyczaje i obrzędy, wierzenia - mity /.
Opracowanie inscenizacji przedstawiającej sceny z życia ówczesnych cywilizacji, np., igrzyska, biesiady, nauczanie, mity, pochówek zmarłych, prace codzienne...wybór zagadnień i forma ich prezentacji należy do grupy.


Przegotowanie krótkich informacji na temat ówczesnej architektury;
sposoby wznoszenia budowli, charakterystyczne elementy, porządki architektoniczne, zdobnictwo, przeznaczenie /.
Egipt - piramidy / zespół grobowy /, świątynie;
Grecja - świątynie, domy, teatry, stadiony, biblioteki, gymnazjony
/ szkoły /;
Rzym - świątynie, bazyliki, amfiteatry, termy, akwedukty; urbanistyka miasta / budowa wg planu /;
Wykonanie malowideł / na dużym płótnie / przedstawiających najsłynniejsze budowle starożytne: Egipt- piramidy, Grecja- partenon,
Rzym- koloseum


Malarstwo i rzeźba. Przedstawiciele i ich najsłynniejsze dzieła.

Zgromadzenie niezbędnych informacji i ilustracji charakteryzujących ówczesne malarstwo i rzeźbę / materiał rzeźbiarski i malarski, tematy prac, kanon, twórcy /.
Egipt - kompozycja pasowa i kanon / sposób przedstawienia człowieka / w malarstwie i reliefie. Monumentalne rzeźby - kolosy, sfinks; faraon i człowiek z ludu / np. kobieta warząca piwo, pisarz / w rzeźbie;
Grecja - rzeźba klasyczna / idealne proporcje ciała ludzkiego zbliżone do naturalnych / i hellenistyczna / postacie smuklejsze, bardziej " eleganckie", rzeźby wielofiguralne / np. Grupa Laokoona./.
Fidiasz - największy rzeźbiarz grecki.
Malarstwo wazowe / czarno - i czerwonofigurowe /.
Malowidła ścienne / np. pałac w Knossos /.
Rzym - rzeźba realistyczna, reliefy na kolumnach /np. kolumna Trajana / i łukach /np. łuk Tytusa /.
Malowidła ścienne świątyń, urzędów, domów mieszkalnych.


Pismo. Materiał piśmienniczy i sposoby zapisywania charakterystyczne dla w/w cywilizacji.

Wyszukanie i opracowanie wiadomości na temat początków pisma. Wynalezienie papirusu, pismo piktograficzne i hieroglificzne w Egipcie. Alfabet w Grecji. Cechy pisma rzymskiego.
Przygotowanie tabliczek glinianych lub płytek pokrytych plasteliną oraz patyczka ze ściętym końcem, które wykorzystane będą w czasie prezentacji / uczniowie zapisywać będą swoje imiona za pomocą hieroglifów /.


Rzemiosło artystyczne i biżuteria. Moda - stroje, fryzury, makijaż.

Przygotowanie przez uczniów stylizowanych strojów, ozdób / uwzględniając podział na kasty / w które ubrani będą podczas prezentacji oraz wykonanie odpowiednich fryzur i makijażu.
Funkcjonalność strojów ówczesnych i dzisiejszych - porównanie.

Sztuka użytkowa - meble, naczynia. Wykonanie z gliny naczyń charakterystycznych dla danej cywilizacji: Egipt: urny konopskie / naczynia do przechowywania wnętrzności / lub naczynie do warzenia piwa.
Grecja: wazy / kształt do wyboru / ozdobione w sposób czarno- lub czerwonofiguralny.
Rzym: naczynie na atrament / inkaust /
Wykonanie ilustracji przedstawiających ówczesne meble, lub wykonanie ich z tektury. Mogą być wykorzystane przez grupy do dekoracji swojego miejsca prezentacji.


Rozrywka -teatr, muzyka, taniec.

Zgromadzenie informacji na temat znaczenia teatru, muzyki, tańca w kulturze starożytnej.
Egipt: tańce, muzyka i akrobacje podczas spotkań biesiadnych;
Grecja: przedstawienie teatralne w maskach - inscenizacja wybranego mitu w wykonaniu samych chłopców. Spotkania wieczorne, tzw. " sympozjony" z muzyką, śpiewem i tańcami.
Rzym: uczty wieczorne z udziałem muzyków i tancerek, spotkania w termach. Przedstawienie fragmentu z życia Rzymian, np. sposób w jaki odbywały się wieczorne biesiady.


UWAGI DO REALIZACJI PROJEKTU

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klasy V szkoły podstawowej - jego opracowanie i prezentacja jest uzupełnieniem i utrwaleniem wiadomości, które zdobyły wcześniej w toku zajęć lekcyjnych.
Klasa pracuje w trzech grupach: pierwsza opracowuje sztukę starożytnego Egiptu, druga - Grecji a trzecia - Rzymu. Wszystkie trzy grupy korzystają z tej samej instrukcji / zadania dla uczniów zawarte w projekcie /. Pozwoli to opracować takie same zagadnienia z dziedziny sztuki: architektura, rzeźba, malarstwo, taniec, muzyka, teatr oraz obrzędy, wierzenia, zwyczaje charakterystyczne dla poszczególnych kultur i zaprezentować je na zasadzie porównawczej.
Po zgromadzeniu i opracowaniu wiadomości każda grupa po kolei dokonuje całej prezentacji
/ wariant drugi: można dokonać prezentacji zagadnieniami zawartymi w projekcie /.
Miejsce gdzie dokonują grupy prezentacji udekorowane jest elementami charakterystycznymi dla danej cywilizacji / malowidła ówczesnej architektury, ilustracje przedstawiające wnętrze starożytnych domów, kopie rzeźb i malowideł starożytnych twórców, przedmioty użytkowe i ozdobne stylizowane na wzór starożytnych.../
Stroje, biżuteria, makijaż, w których uczniowie dokonują prezentacji stanowią również elementy dekoracyjne.
Zachowanie uczniów podczas prezentacji wzorowane jest na obyczajach i tradycjach starożytnych narodów /uczta, przedstawienie teatralne, walka gladiatorów, nauka, igrzyska, spotkania towarzyskie, życie codzienne.../
Podczas omawiania zagadnienia dotyczącego dziejów pisma uczniowie będą mogli spróbować napisać swoje imię za pomocą pisma obrazkowego / hieroglify / na tabliczkach glinianych lub plastelinowych.
Na koniec każda grupa przygotowała dla widzów zestaw pytań na temat prezentowanej przez siebie cywilizacji / dzieci młodsze za dobrą odpowiedź otrzymają punkty - cukierki /.


KARTA REALIZACJI PROJEKTU

TEMAT PROJEKTU: SZTUKA STAROŻYTNYCH CYWILIZACJ ŚRÓDZIEMNOMORSKICH
/ EGIPT, GRECJA, RZYM /

Cele projektu:


Zadania do wykonania i osoby odpowiedzialne za ich realizację:

Źródła informacji:

Terminy konsultacji z nauczycielem:

Termin prezentacji:

Sposoby i czas prezentacji:

Ewaluacja:


ŹRÓDŁA INFORMACJI :

1. Historia sztuki w zarysie. K. Estreicher
2. Sztuka w dziejach człowieka. M. Hollngsworth
3. Historia sztuki. H. W. Janson
4. Cywilizacje przeszłości. Wydawnictwo Paweł Skokowski.
5. Czasopisma - Starożytne cywilizacje. Wydawca: Polskie Media Amer. Com.S.A.
6. Kasety video wydane przez Akme tour : - Egipt, klucz do cywilizacji.
- Grecja, kraina igrzysk i boskich igraszek.
- Rzym, wieczne miasto.
7. Podręcznik do nauczania sztuki dla kl. V szkoły podstawowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.