X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11634
Przesłano:

Zło dobrem zwyciężaj - Ks. Jerzy Popiełuszko - Męczennik za wiarę i Ojczyznę

Gimnazjum


„Zło dobrem zwyciężaj -
Ks. Jerzy Popiełuszko
- Męczennik za wiarę i Ojczyznę ”

1. Piosenka „Zło dobrem zwyciężaj”

Osoba 1.
Po co jest wiara?
- Po to właśnie jest wiara! Wiara jest wtedy, gdy nie możemy zrozumieć
- To prawda, gdy się rozumie wiara nie jest potrzebna
- Wolałbym nie być trzymany w ciemnościach
- Jeśli się ma dosyć wiary, można w ciemnościach zobaczyć swoją drogę... bo wiara jest lampką

Osoba 2.
Ileż zła trzeba było –
Żeby równać się z siłą
Twej wiary, Twej ofiary
I nikt nie powie nam
Czy – gdy zostałeś sam
I ból, ból ponad ludzką miarę
Czy zachwiał twoją wiarę.

Osoba 3 (życiorys ks. J. Popiełuszki)

Alfons Popiełuszko ( Jerzy Popiełuszko ) przyszedł na świat 14 września 1947 roku we wsi Okopy na Podlasiu. Rodzicami przyszłego księdza byli Marianna i Władysław, którzy prowadzili gospodarstwo rolne. Ksiądz Popiełuszko na chrzcie otrzymał imię Alfons – co znaczy: szlachetny, życzliwy. Nosili je Germanowie i królowie hiszpańscy. Imię to wybrała mama księdza.
Osoba
Jak opowiadała – szukała takiego imienia, by znaleźć dobrego patrona. Święty Alfons był znany i czczony w tej rodzinie od dawna. Czytała o nim pani Marianna Popiełuszko w starych książkach i kalendarzach. Wiedziała, że był wielkim teologiem, ale przede wszystkim świętym kapłanem, który swe życie poświęcił całkowicie Bogu

Z wspomnień matki Marianny:
„Ksiądz Jerzy zaczął się rodzić wieczorem, gdy poszłam do krów. Zdążyłam jednak wrócić na czas do mieszkania. Na szczęście była tam już moja mama, która przyjechała, by odebrać poród. Wcześniej mówiłam jej, że jeżeli do niedzieli dziecko się nie urodzi, to w niedziele na pewno przyjdzie na świat. I miałam rację. Ksiądz Jerzy urodził się właśnie w ten dzień, który zaplanowałam.”

Osoba

Mały Alfons Popiełuszko miał czworo rodzeństwa: dwie siostry Teresę, Jadwigę oraz braci Józefa i Stanisława.
Edukację ksiądz Jerzy rozpoczął w 1954 roku w szkole podstawowej w Suchowoli. Był uczniem zdolnym, pracowitym i cierpliwym. W Suchowoli ukończył także liceum i został ministrantem w tamtejszym kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Matka księdza Popiełuszki tak wspomina:
„Przez całe lata, od pierwszej klasy podstawówki aż do ostatniej liceum. Nieważne jaka była pora roku, deszcz czy mróz. Codziennie wstawał o 5 rano, ubierał się, jadł śniadanie i następnie przedzierał się polnymi i leśnymi drogami, by na 7 rano zdążyć do kościoła. I nigdy nie narzekał, że jest zmęczony ”

Osoba
Ksiądz Popiełuszko od 1961 roku uczęszczał do liceum w Suchowoli, które było wówczas jedną z najlepszych szkół średnich na Białostocczyźnie. O wysokim poziomie edukacji w tym liceum świadczy fakt, iż z klasy księdza Jerzego, aż 20 z 24 uczniów dostało się po maturze na studia.
W czasach liceum ksiądz Jerzy interesował się fotografią. Nauczyciele wspominają, iż był humanistą, który bardzo lubił czytać książki. Do przedmiotów ścisłych miał niewielkie zdolności.

Osoba
Decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego Jerzy podjął samodzielnie. Nawet najbliższa rodzina nie była wtajemniczona w jego plany, aż do ostatniej chwili.
Choć matka Marianna wspominała:
„ Cieszyłam się, chciałam być matką kapłana. Już wtedy, gdy się urodził, ofiarowałam go Bogu, żeby wziął go na służbę do siebie.”

Osoba
Przed święceniami kapłańskimi Alek Popiełuszko podjął decyzję o zmianie imienia. W Warszawie „Alfons” źle się kojarzyło, miało negatywne znaczenie – tłumaczył rodzinie motywy swej decyzji. Niektórzy koledzy pamiętają, że kiedy po wakacjach 1971 roku wrócili do seminarium, Alek kazał im mówić do siebie Jerzy.

Osoba
Wiersz Teresy Boguszewskiej
„Imię moje Jerzy”:

Imię moje Jerzy
i dźwiękiem tego dzwonu
stopionego z łez i męczeństwa
światła i kwiatów pamięci
dam siłę mojemu ludowi

i skończy się czas płacony nienawiścią
gmach osunie się wszelkiej nieprawości
kamień przywalił kłamstwo i szyderstwo
wszystko co obce rozgniecie się w pyle

Osoba
i pochylone plecy wyprostują się w niebo
w czystych wodach przejrzy się słońce
twarze z zapomnienia powrócą w pomniki
dłonie rozpacz przemienią w wolną Ojczyznę

imię moje Jerzy
z legendy i ze sztandarów
i dźwiękiem tego dzwonu
dam miłość mojemu ludowi
jak kiedyś w Noc Wigilijną
biały opłatek żołnierzom
klęczącym na śniegu

Osoba

W Suchowoli młody ksiądz Jerzy odprawił swoją pierwszą Eucharystię- mszę prymicyjną. Zgodnie z tradycją uroczystość ta była przygotowana tak jak ślub i wesele. W kościele w Suchowoli zebrana była cała rodzina, sąsiedzi, przyjaciele, parafia księdza Jerzego. Po zakończeniu Eucharystii udzielał wszystkim specjalnego prymicyjnego błogosławieństwa oraz wręczał obrazki prymicyjne, na których zapisano cytat biblijny: „Posyła mnie Bóg abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc.”. oraz słowa: „Jezu, bądź nagrodą Rodzinie, a mocą i światłem tym, do których mnie posyłasz.”

Osoba
Pierwszą parafią do której trafił ksiądz Jerzy jako wikariusz był kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej w Ząbkach pod Warszawą. Od samego początku rozpoczął twórczą pracę duszpasterską: katechizował dzieci i młodzież, założył kółko różańcowe dla dzieci.
Na parafii w Ząbkach ksiądz Jerzy Popiełuszko przebywał trzy lata. W październiku 1975 roku został przeniesiony do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w warszawskim Aninie.

Osoba
Była to dość nietypowa parafia ponieważ plebania mieściła się w kinie „ Wrzos”. Gdy ksiądz Jerzy przybył do Anina nie było tam jeszcze świątyni., lecz tylko niewielka, drewniana kaplica. Zgodę na powstanie tam nowego kościoła władze państwowe wydały dopiero w 1976 roku.
Kolejną placówką duszpasterską księdza Jerzego po Aninie była parafia Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu. Przybył tam w maju 1978 roku. Ówczesnym proboszczem tej parafii był ksiądz Jan Szymborski. W końcu 1978 roku na barki księdza Popiełuszki powierzono dodatkowe obowiązki ponieważ został duszpasterzem średniego personelu medycznego.

2. Piosenka „Modlitwa Okudżawy”

Osoba

Do nowej placówki ksiądz Jerzy trafił w połowie 1979 roku, kiedy cały kraj przygotowywał się do pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do ojczyzny. Jako duszpasterz personelu medycznego Popiełuszko odpowiadał za organizację pomocy medycznej w czasie wizyty Ojca Świętego.

Osoba
Przebywając w kościele św. Anny ksiądz Jerzy nie zapomniał o duszpasterstwie wśród personelu medycznego. W każdą pierwszą środę miesiąca wygłaszał kazania dla pielęgniarek, lekarzy, w których mówił o służbie dla drugiego człowieka, odpowiedzialności za niego. Zaznaczał zawsze, iż w swą pracę i codzienne życie należy zawsze włączać Boga. W zwyczaju miał wyświetlanie przed każdą mszą świętą przeźroczy o tematyce religijnej, natomiast po jej zakończeniu prelekcji o etyce zawodowej.

Osoba
Do kościoła św. Anny ksiądz Jerzy został skierowany aby podreperować stan swego zdrowia. Jednak praca ze studentami, a także z personelem medycznym wymagały dużo sił, a także czasu. W związku z tym jego zdrowie nie uległo poprawie. Jedynym rozwiązaniem było przeniesienie księdza Popiełuszki do nowej placówki.

Osoba
Jako nowe miejsce pracy duszpasterskiej ksiądz Jerzy wybrał parafie św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu., gdzie trafił w maju 1980 roku. Przeniesienie księdza było wielkim ciosem dla studentów skupionych w kościele św. Anny, którzy niezwykle zżyli się ze swoim duszpasterzem i cenili go- jak wspomina jeden z uczestników tych spotkań Wojciech Bąkowski. Studenci nie zapomnieli o swoim księdzu i poszli za nim do kościoła na Żoliborzu.

3. Piosenka „Miejcie nadzieję”

Osoba
Latem 1980 roku podwyżka cen żywności wprowadzona przez rząd wywołała w kraju falę strajków. Pierwsi zaprotestowali kolejarze z Lublina. Następnie dołączył Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie. W Warszawie akcje protestacyjna rozpoczęła Huta Warszawa. Podczas trzeciego dnia strajku okupacyjnego- niedziela- hutnicy chcieli wziąć udział we mszy świętej. Poszukiwali księdza, który odprawiłby nabożeństwo na terenie huty. Kapelan Prymas- Bronisław Piasecki otrzymał zadanie znalezienia odpowiedniego kapłana. Przybył na plebanię do kościoła św. Stanisława Kostki, gdzie spotkał księdza Popiełuszkę, który bardzo chętnie zgodził się poprowadzić nabożeństwo dla hutników.

Osoba
Po raz pierwszy od czasu powstania zakładu na jego teren miał przybyć ksiądz. Po przekroczeniu bramy Huty Warszawa księdza Jerzego powitały serdeczne uśmiechy i oklaski robotników. Hutnicy na placu fabrycznym wznieśli ponad dwumetrowy krzyż. Ta pierwsza w historii Huty Warszawa msza święta miała niezwykłą atmosferę. Wzięli w niej udział wszyscy hutnicy, którzy mieli poranną zmianę czyli kilka tysięcy osób.

Osoba
Wieczorem ksiądz Jerzy odprawił kolejną mszę świętą dla tych którzy nie byli na porannej zmianie. Tego dnia ksiądz Popiełuszko spędził wśród robotników kilkanaście godzin i rozpoczął nowy etap w swojej pracy duszpasterskiej. Ksiądz Jerzy związał się z ludźmi pracy. Ksiądz Korża – przyjaciel Jerzego Popiełuszki powiedział: „ (...) robotnicy to było jego Westerplatte, którego bronił, pragnąc ulżyć ich doli.”

Osoba
W tygodniu ksiądz Popiełuszko spotykał się z hutnikami na terenie ich zakładu natomiast w niedziele zapraszał ich na nabożeństwa do kościoła św. Stanisława Kostki. Po każdym niedzielnym nabożeństwie zapraszał robotników z rodzinami do siebie. Żony hutników przynosiły ciasta, a ksiądz Jerzy przygotowywał herbatę. Ponadto dla robotników organizował spotkania, na których wykładano nauki Kościoła oraz historię Polski.
31 sierpnia 1980 roku podpisano porozumienie między strajkującymi robotnikami a władzami państwowymi.

4. Piosenka „Ojczyzno ma” – ks. Stefan Cyberek
Osoba
W związku z tymi wydarzeniami we wrześniu 1980 roku utworzono Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „ Solidarność”. W bardzo krótkim czasie w ramach „ Solidarności” znalazło się już 10 milionów robotników. Również hutnicy z Warszawy zapisywali się do niezależnego związku zawodowego. Jako członkowie „ Solidarności” postanowili przygotować odpowiedni sztandar. Na konsultanta w swych działaniach wybrali księdza Jerzego. Na sztandarze znalazł się św. Florian, patron hutników.

Osoba
Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru odbyła się 25 kwietnia 1981 roku w kościele św. Stanisława Kostki i zgromadziła kilka tysięcy osób Po zakończeniu uroczystości biskup Kraszewski nazwał księdza Jerzego duszpasterzem hutników. Oryginalny sztandar hutników trafił do mieszkania księdza Popiełuszki, aby ukryć go przed służbami bezpieczeństwa. Robotnicy sporządzili jego kopię, którą wystawiali później w kościołach.

5 .Piosenka „Nadzieja”

Osoba
W listopadzie 1981 roku wybuchł strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie. Również i tym razem ksiądz Jerzy znalazł się wśród strajkujących, odprawiając dla nich nabożeństwa i spowiadając. Ponadto był posłannikiem między strajkującymi a prymasem Glempem. 2 grudnia 1981 roku na teren szkoły wkroczyły oddziały ZOMO i spacyfikowały strajk. Szkoła została natychmiastowo rozwiązana. W związku z tym ksiądz Jerzy zaangażował się w pomoc mieszkaniową, żywnościową i finansową dla studentów mieszkających poza Warszawą.

Osoba
Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego ksiądz Popiełuszko cudem uniknął aresztowania.
W okresie stanu wojennego ksiądz Popiełuszko brał czynny udział w organizowaniu pomocy dla aresztowanych i internowanych działaczy opozycji oraz ich rodzin. W kościele św. Stanisława Kostki prowadził punkt wsparcia dla tych osób, zbierał dary zarówno od Polaków, jak i z zagranicy.
Osoba
W pokoju księdza wisiała mapa Polski, na której zaznaczył miejsca internowania i w ten sposób wiedział komu należy pomóc. Często odwiedzał internowanych w więzieniach. Działaczy opozycyjnych nie opuszczał nawet podczas procesów sądowych. Był obecny niemal na wszystkich rozprawach sądowych. Jeden z inżynierów Huty Warszawa, bliski przyjaciel księdza Jerzego- Karol Szadurski wspominał, że podczas procesów zawsze siadał w pierwszym rzędzie, aby wesprzeć oskarżonego na duchu.

6. Piosenka „Zakazane kwiaty nielegalny krzyż”
Osoba
Postawę księdza Popiełuszki najlepiej oddają jego słowa wygłoszone podczas jednego z wywiadów: „ Wszędzie, gdzie zaczynam coś robić, staram się albo nie robić tego wcale, albo robić to bardzo poważnie, traktować poważnie i serce wkładać w to , co robię. Pozostałem z tymi ludźmi. Byłem z nimi w czasie triumfu, pozostałem z nimi w grudniową czarną noc”.

1. Fragment filmu Ksiądz Jerzy Popiełuszko

Osoba
Księdzu Jerzemu bardzo zależało na wystroju kościoła podczas tych nabożeństw, dlatego dekorację zawsze wykonywali plastycy. Każdej takiej niedzieli około godziny 15.00 zawieszano flagi, dekoracje, strojono ołtarz. Msza święta rozpoczynała się o godzinie 19.00 śpiewem pieśni Chrystus Królem w języku łacińskim. W końcowej części mszy świętej aktorzy warszawskich teatrów przygotowywali programy poetycko- artystyczne o tematyce narodowej. Na zakończenie śpiewano pieśń Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana.

6. Piosenka: Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana

Osoba
Ksiądz Popiełuszko, aby wzbogacić oprawę artystyczną tych mszy włączał do nich znanych aktorów: Maję Komorowską, Kazimierza Kaczora, Annę Nehrebecką. Msze święte w intencji Ojczyzny z miesiąca na miesiąc gromadziły coraz większe tłumy uczestników, którzy stopniowo wypełniali nie tylko świątynie, ale i plac przykościelny, a później i okoliczne ulice. Z czasem zaczęły przybywać także zorganizowane grupy wiernych spoza Warszawy, często z bardzo odległych miejscowości. Zasięg Mszy za Ojczyznę celebrowanych przez księdza Jerzego bardzo szybko zaniepokoił władze państwowe.
Osoba
W jednym z wywiadów na pytanie, dlaczego Msza za Ojczyznę stała się tak popularna, ksiądz Jerzy odpowiedział:
Osoba
„ Chyba dlatego, że wyrosła ona ze stykania się z problemami , z wczuwania się w codzienne problemy ludzi. Mówię to, co ludzie myślą i co mi opowiadają często bardzo osobiście, a nie mają odwagi, nie mają możliwości wypowiedzenia głośno. Mówię to, kiedy uznaję, że jest to prawda, że powinno być znane ludziom, że w tej intencji trzeba się modlić. Z kolei to mówienie prawdy w Kościele powoduje, że ludzie nabierają do mnie zaufania, bo wypowiadam to co oni myślą i czują. (...) Dla mnie jako dla księdza ważne jest, by nie dać się wciągnąć w politykę. Bo nie takie jest moje posłannictwo. A o tym, że nie jestem zaangażowany politycznie świadczą fakty. Ludzie po wielu latach, często po czterdziestu, pięćdziesięciu, nabierają odwagi, żeby przyjść do mnie i prosić o pojednanie z Bogiem, o spowiedź, Komunię świętą. ( ...) Bardzo często proces nawracania się , powrotu do boga, do Kościoła czy odnalezienia w ogóle Boga zaczyna się od właściwej postawy patriotycznej i Bóg może wybrać różne drogi do nawrócenia ”.

2. Fragment filmu Ksiadz Jerzy Popiełuszko

Osoba

Po raz pierwszy ksiądz Jerzy był przesłuchiwany w prokuraturze 12 grudnia 1983 roku. Zarzuty wobec księdza pani prokurator uzasadniała nagraniami taśm magnetofonowych i magnetowidowych przedstawiającymi nabożeństwa prowadzone przez Popiełuszkę. Pierwsze przesłuchanie trwało kilka godzin. Po zakończeniu przesłuchania przeprowadzono rewizję w mieszkaniu księdza Jerzego na ulicy Chłodnej, które przekazała mu ciotka Maria Kalinowska.

Osoba
Służby Bezpieczeństwa przygotowały prowokację i zaprosiły na rewizję dziennikarzy oraz podrzuciły do mieszkania spreparowane dowody, które mogły świadczyć przeciw księdzu Jerzemu.
Konsekwencją tej prowokacji było natychmiastowe aresztowanie księdza Popiełuszki wieczorem 12 grudnia 1983 roku. Jednak w wyniku interwencji księdza Boguckiego i arcybiskupa Dąbrowskiego u ministra spraw wewnętrznych gen. Kiszczaka już następnego dnia księdza Jerzego zwolniono z aresztu. Przed kościołem św. Stanisława Kostki powracającego kapłana witała rzesza ludzi z kwiatami.

Osoba
Od samego początku 1984 roku nagonka Służb Bezpieczeństwa na księdza Jerzego wzmagała się. Pojawiły się częste wezwania na milicję oraz regularne przesłuchania. Od stycznia do lipca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. Ponadto przysyłano anonimy z pogróżkami: „ Będziesz wisiał na krzyżu” ; „ Zostaniesz bohaterem narodowym numer dwa- po Przemyku”.

7. Piosenka „Sługa”
Osoba
Pierwszy zamach na życie księdza Jerzego zorganizowany przez służby specjalne miał miejsce 13 października 1984 roku. Wracał wówczas z Gdańska do Warszawy. Około północy w okolicach miejscowości Olsztynek z lasu przed jego samochód wyskoczył zamaskowany mężczyzna, który chciał czymś ciężkim rzucić w przednią szybę pojazdu.

Osoba
Jednak kierowca księdza Popiełuszki- Waldemar Chrostowski gwałtownie skręcił w kierunku napastnika i ten przestraszył się, przez co nie trafił w samochód. Jak się miało później okazać napastnikiem był to przyszły morderca księdza Jerzego- Grzegorz Piotrowski.

Osoba
19 października 1984 roku ksiądz Jerzy wraz ze swoim kierowcą Waldemarem Chrostowskim udał się do Bydgoszczy, gdzie odprawił mszę świętą w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników.

3. Fragment filmu Ksiadz Jerzy Popiełuszko
Osoba
W podróż powrotną do Warszawy samochód z księdzem Popiełuszką wyruszył o godzinie około 21.30. Kierowca wspomina, iż nagle zauważył samochód jadący za nimi, który oślepił go długimi światłami. Chrostowski zobaczył siedzącego w nim mężczyznę w mundurze milicji drogowej, który sygnalizował mu zjazd na pobocze.
Osoba
Po zatrzymaniu pojazdu Chrostowski został skierowany przez milicjantów ruchu drogowego (w rzeczywistości funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa ) do samochodu milicyjnego na próbę trzeźwości. Został tam skuty kajdankami i zakneblowany. Następnie porywacze wyciągnęli księdza Jerzego z auta, ogłuszyli i wrzucili do bagażnika swego pojazdu. Oprawcy z prędkością ponad 100 kilometrów na godzinę ruszyli ze swoimi ofiarami w dalszą drogę.
Osoba
W czasie jazdy Chrostowskiemu udało się uwolnić z kajdanek i wyskoczył na jezdnię. Dobiegł do najbliższego budynku skąd zadzwonił po karetkę pogotowia, która zawiozła go do najbliższego kościoła w Toruniu. Proboszcz tamtejszej parafii Najświętszej Marii Panny ksiądz Józef Nowakowski o godzinie 23.15 powiadomił Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych o uprowadzeniu księdza Jerzego Popiełuszki. W porwaniu księdza bezpośredni udział brało trzech napastników: Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala, Waldemar Chmielewski.
Osoba

W czasie uprowadzenia księdzu Jerzemu udało się oswobodzić ze sznura i knebla. Gdy porywacze otworzyli bagażnik próbował uciekać. Jednak został szybko ponownie schwytany, pobity pałką, pięściami i wrzucony do bagażnika. Piotrowski, Chmielewski i Pękala kierowali się w kierunku Włocławka. W czasie podróży jeszcze dwukrotnie zatrzymywali się, aby przy pomocy pałki zbić księdza do nieprzytomności. Ponadto przywiązali do nóg ofiary worek z 10 kilogramami kamieni i zawiązali pętle na szyi, która przy każdej próbie ruchu zaciskała się coraz mocniej. Gdy dojechali na tamę na Zalewie Wiślanym we Włocławku wrzucili księdza Jerzego do wody.

Osoba
Z księgi Psalmów

Wybaw mnie, Boże, bo woda mi sięga po szyję.

Ugrzązłem w mule topieli

i nie mam nigdzie oparcia,

trafiłem na wodną głębinę

i nurt wody mnie porywa. Zmęczyłem się krzykiem

i ochrypło mi gardło,

osłabły moje oczy,

gdy czekam na Boga mojego. Liczniejsi są od włosów mej głowy

nienawidzący mnie bez powodu;

silni są moi wrogowie,

nieprzyjaciele zakłamani;

czyż mam oddać to, czegom nie porwał? (PS 69, 2-5)

Osoba

Kościół św. Stanisława Kostki o porwaniu księdza Jerzego dowiedział się dopiero rano 20 października. Tego samego dnia w Dzienniku Telewizyjnym pojawił się komunikat o uprowadzeniu księdza Popiełuszki. Po tej informacji do kościoła na Żoliborzu przybyły tłumy wiernych, którzy modlili się o powrót Jerzego Popiełuszki. Kościół pozostawał otwarty dzień i noc. Apel w intencji księdza Jerzego wygłosił także papież Jan Paweł II. Ciało księdza Popiełuszki zostało odnalezione w wodach zalewu 30 października 1984 roku.
Osoba
Wierni modlący się o powrót księdza w kościele św. Stanisława Kostki otrzymali tę wiadomość około 20.00. Wszyscy świadkowie, którzy znajdowali się tam wówczas podkreślają, iż natychmiast rozległ się szloch, płacz. Pogrążeni w rozpaczy wierni wraz z księdzem Feliksem Folejewskim trzykrotnie wymówili jakże trudne słowa: „ I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.” W kościele przez całą noc co godzina odprawiano mszę świętą.

Fragment filmu „Jerzy Popiełuszko”

Osoba
Ciało księdza Popiełuszki zostało ubrane w białą koszulę, czarne spodnie, sutannę i ornat koloru czerwonego, który jest symbolem krwi i męczeństwa. Złożono je do metalowo- drewnianej trumny. Przed Zakładem Medycyny Sądowej w Toruniu skąd miano przewieźć zwłoki do kościoła na Żoliborzu zgromadziły się tłumy ludzi, przy bramie ułożono dywan z kwiatów. Gdy wierni zobaczyli trumnę rozległ się płacz a następnie słowa pieśni Boże coś Polskę
Osoba
Początkowo ksiądz Jerzy miał zostać pochowany na Powązkach, jednak ludzie domagali się, aby złożyć jego ciało przy kościele św. Stanisława Kostki. Matka księdza Marianna Popiełuszko spotkała się z prymasem Glempem i poprosiła aby pogrzeb odbył się na Żoliborzu.: „ Oddałam go Kościołowi i nie zabiorę go Kościołowi. Tutaj pracował, tutaj kochał i cierpiał, tutaj są ludzie, którzy go kochają, więc niech tutaj zostanie.”
Osoba
Ostatecznie więc miejscem spoczynku księdza Jerzego został kościół św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Ostatnie pożegnanie Jerzego Popiełuszki odbyło się 3 listopada 1984 roku. Trumna z ciałem księdza została okryta biało- czerwoną flagą i wystawiona przed kościołem. W pogrzebie wzięło udział ponad 500 tysięcy wiernych z całej Polski.

Na zakończenie usłyszymy wiersz Teresy Boguszewskiej „Niezapominajki”

„Niezapominajki”:
Przynoszę Ci Jerzy
kwiaty pełne wspomnień

krokusy ze spojrzeniem wiosny
co kiedyś nadejdzie
polne stokrotki
przypomnieniem łąki

białe konwalie z kropelkami rosy
jak łzy delikatne
fiołki których ciepło
zatrzymały dłonie

zdumione twarze bratków
że giną i kwiaty

kaczeńce które zatrzymały słońce
choć w tak niepozornym miejscu
zrodziła je ziemia

groszek pachnący co barwy miłości
odmienia w odcieniach

niezapominajki co proszą
pamiętać.

Do opracowania scenariusza wykorzystano życiorys ks. J Popiełuszki pochodzący z:
„ Mówiłem prawdę i tylko prawdę ”- dzieło życia księdza Jerzego Popiełuszki, Milin 2008.
Wiersze Teresy Boguszewskiej pt. „Niezapominajki” i „Imię Twoje Jerzy”
Frafment Księgi Psalmów (PS 69, 2-5), fragmenty filmu Ksiądz Jerzy Popiełuszko.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.