X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 116
Przesłano:
Dział: Języki obce

Edytor tekstu w nauczaniu języka angielskiego

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

SPIS TREŚCI
1. Wstęp
2. Pozytywne i negatywne aspekty wykorzystania edytora tekstu w nauczaniu języka angielskiego
3. Ewaluacja ćwiczeń z wykorzystaniem edytora tekstu
4. Pomysły do wykorzystania na lekcji z edytorem tekstu

WSTĘP

Od dłuższego czasu komputer jest powszechnie uznawany za sprzymierzeńca w procesie nauczania wielu przedmiotów, w tym języków obcych.
Interesującą ofertę stanowią specjalistyczne programy do nauki języka, jak chociażby bardzo popularny w Polsce, rozbudowany program Euro Plus, czy prostsze, ale łatwiejsze w obsłudze Professor Henry, English Teacher itp.
Nie do przecenienia wydaje się również możliwość budowania lekcji w oparciu o Internet – zarówno wyszukiwanie informacji, komunikowanie się, jak i tworzenie własnych stron stanowić mogą bazę do atrakcyjnych i efektywnych zajęć języka angielskiego.
Nauczycielowi języka, który zaczyna dopiero swoje doświadczenia z prowadzeniem zajęć w pracowni komputerowej należałoby zalecić rozpoczęcie od najprostszego, najpopularniejszego programu, w który wyposażony jest praktycznie każdy komputer każdej pracowni szkolnej, programu, który ze swej natury jest najczęściej najbliższy nauczycielowi języka jako narzędzie wykorzystywane przez niego od lat do tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentów do użytku szkolnego – edytora tekstu.
Niejednokrotnie pierwotnie nauczyciele skłaniają się do jednej ze skrajnych postaw. Są entuzjastami komputera i upatrują w nim panaceum na wszelkie szkolne bolączki, bądź nie widzą żadnego pożytku z jego użycia w nauczaniu języka obcego.
W związku z powyższym celowym wydaje się przeanalizowanie poniższych argumentów za i przeciw użyciu edytora tekstów w procesie nauczania w celu wybrania optymalnego w danej sytuacji rozwiązania.

POZYTYWNE I NEGATYWNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA EDYTORA TEKSTU W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Aspekty pozytywne
• Autentyczność. Edytor tekstu jest narzędziem przydatnym na co dzień, w ‘prawdziwym życiu’, a nie tylko w szkole.
• Międzyprzedmiotowość. Uczeń jednocześnie podnosi swe umiejętności obsługi przydatnego programu komputerowego i języka angielskiego.
• Uczniowie z dysgrafią oraz ci, którym trudności sprawia angielska ortografia nie zostają zniechęceni i zawstydzeni rezultatami swoich prac pisemnych.
• Atrakcyjność.
• Różnorodność.
• Łatwość spostrzeżenia i poprawienia swoich błędów na ekranie komputera.
• Możliwość wykorzystania narzędzi do sprawdzania ortografii i gramatyki.
• Poczucie sukcesu. Uczeń może w prosty sposób wygenerować profesjonalnie wyglądający dokument.
• Większość nauczycieli i uczniów jest zaznajomiona z podstawami użycia edytora tekstów.
• Przydatność w nauczaniu umiejętności rozumienia tekstu pisanego i pisania oraz w nauczaniu ortografii.
• Możliwość wykorzystania narzędzi oferowanych np. przez program MS Word (np. wyróżnianie zmian).

Aspekty negatywne
• Brak poczucia kompetencji komputerowej u nauczycieli języków obcych. Nauczyciele pytają ile musza wiedzieć o edytorze by móc wykorzystać go na lekcji.
• Ograniczenie. Wszystkie ćwiczenia przy użyciu edytora są w zasadzie wariacjami pracy z tekstem.
• Technofobia. Niektórzy uczniowie po prostu nie lubią lub boją się komputerów, i swe ewentualne niepowodzenia w wykonaniu ćwiczeń zrzucają na kłopoty techniczne.
• Wersja językowa programu. Idealnie byłoby, gdyby pracownia miała angielskojęzyczną wersję edytora. Wtedy wykonując każdą operacje uczeń przyswaja też język. W większości pracowni komputerowych ze względu na wygodę innych użytkowników dostępne są tylko pakiety polskojęzyczne.
• Dostępność. Nawet szkoły dysponujące kilkoma pracowniami komputerowymi nie zawsze są w stanie zapewnić dostępność wszystkim zainteresowanym.
• Statyczność. Przemieszczanie ławek, czy przegrupowanie uczniów w pracowni komputerowej jest najczęściej niemożliwe, więc wszystkie przewidziane w niej ćwiczenia musza mieć raczej charakter statyczny.
• Czas. Przygotowanie ćwiczenia zajmuje zazwyczaj sporo czasu nauczycielowi. Początkowo może też sprawiać trudności prawidłowe zaplanowanie czasu na wykonanie zadania w klasie. Jest to zależne między innymi od stopnia opanowania maszynopisania przez uczniów.
• Wyszkolenie nauczyciela. Kierunkowe szkolenia bardzo ułatwiają podjęcie nauczania z komputerem.
• Zasadność użycia komputera. Po co komputer, gdy to samo można zrobić w zeszycie?
• Problemy techniczne. Co zrobić, gdy nie potrafimy naprawa usterki technicznej jest ponad nasze możliwości?
• Problemy z pracą w sieci komputerowej (np. zapewnienie dostępu do tego samego pliku na wszystkich stanowiskach).
• Rozbieżność poziomu kompetencji komputerowej u uczniów w tej samej grupie językowej.
Wielu nauczycieli przekonanych do stosowania technologii komputerowych z pewnością dyskutowałoby z argumentami przeciw użyciu edytora, tym niemniej warto każdorazowo zadać sobie pytanie o celowość jego użycia w procesie nauczania. Podniesienie atrakcyjności zajęć może być czasem argumentem decydującym.
Z niektórymi z przedstawionych powyżej problemów można sobie poradzić. Na przykład warto przygotować sobie wersję ćwiczenia przy pomocy kredy i tablicy na wypadek, gdyby zawiodły komputery. Przygotowanie ćwiczeń wprawdzie kosztuje nieco wysiłku, ale może się on opłacać, jeżeli te same treści wprowadza się w kilku grupach. Zaawansowanych w wiedzy komputerowej uczniów można zaangażować do pomocy słabszym (lub nauczycielowi!) co jest zazwyczaj bardzo motywujące.

EWALUACJA ĆWICZEŃ Z UŻYCIEM EDYTORA TEKSTU
Planując jakiekolwiek ćwiczenia z użyciem edytora tekstu warto przeanalizować poniższe pytania w celu podjęcia trafnej decyzji, czy dane ćwiczenie / zadanie / lekcja są warte wprowadzenia do procesu nauczania. Pytania nie są ułożone w kolejności. Od nauczyciela indywidualnie zależy, które z nich uzna za najważniejsze.
• Jakie umiejętności obsługi komputera / edytora tekstu są niezbędne do wykonania danego ćwiczenia? Czy niezbędne będzie ich nauczenie przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia?
• Czy wykorzystanie edytora zapewnia spełnienie jakichś dodatkowych celów, czy równie dobrze można by je zrealizować przy pomocy papieru i długopisu?
• Jakie są cele operacyjne ćwiczenia i jak wpisują się one w podstawowe programową / rozkład nauczania?
• Co nowego wnosi dane ćwiczenie?
• Czy można przewidzieć problemy, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji lekcji?
• Czy ćwiczenie nie będzie za łatwe / za trudne dla uczniów?
• W jakim momencie lekcji / modułu użycie procesora tekstu może być najbardziej pożądane?
• Ile czasu potrzebuje nauczyciel na przygotowanie ćwiczenia, przed lekcją na sprawdzenie sprzętu; ile czasu zajmie ćwiczenie uczniowi?
• Czy wysiłek jest proporcjonalny do oczekiwanych efektów nauczania?
• Z jakiego rodzaju zadaniem mamy do czynienia? Czy jest to wyłącznie praca z tekstem, czy też zadanie wymaga użycia innych umiejętności?

POMYSŁY DO WYKORZYSTANIA NA LEKCJI Z EDYTOREM TEKSTU

1. Personal information – A biography
2. A running dictation
3. One story from three – A journey
4. A boring story
5. The beginning of a story
6. Punctuation

Activity 1

Personal information - A biography
In this activity the student is required to change the text so that it is about them.

A biography
My full name’s Paul Hullock and I am a teacher. I am 41 years old and I was born in Northern Ireland, but I brought up mostly in England. I have two sisters who are both older than me. One is a solicitor and the other a gardener. My father spent most of his working life as an engineer and my mother is a retired civil servant. Unfortunately, my father died a few years ago. Both my parents came originally from North East of England (Geordies).

I live in Norwich with my darling wife, my beautiful daughter Katie and my equally beautiful baby son Will, and a rather fat twenty-year-old cat called Lucy. I’m a teacher and have been working here at the Bell School for about thirteen years now. Before I became a teacher I did a number of jobs such as a guide in an art gallery, a civil servant and a postman!

In my free time I like to swim whenever I can and in the summer I love playing cricket. I also like to watch film and read. At the moment I’m reading a lot of books on British history.
Activity 2

A Running Dictation
In this activity the students do a paired running dictation. This example has
five sentences and is taken from Grammar Dictation by Ruth Wajynrb / OUP
0-19-437004-6. However, the length of the dictation can vary depending on the source for the dictation.

The dictation - Chocomania

1. If you did a random check among your friends you might discover an amazing thing.

2. The addiction that affects most people is neither alcohol nor nicotine.

3. It’s chocolate.

4. Most people can’t resist soft, sweet, fresh chocolate and they eat it quite regularly.

5. Apart from the effect on your pocket and your waistline, the habit is neither harmful nor illegal and most chocolate addicts get away happily with at least one ‘fix’ a day.


1.

2.

3.

4.

5.


Activity 3

One story from three - A journey
In this activity students are requires to combine elements such as sentences or individual words from three separate paragraphs in order to form a single, logical and coherent text. The separate paragraphs should be given to the students either on their PCs or as a handout. The activity is co-operative and requires the learners to share their information orally and appoint a secretary to type the correct version.

The activity here is taken from the book Discussions that Work by Penny Ur. The three paragraphs and the answers can be found on the following pages of the book
Activity on page 94
Answer on page 95

Activity 4

A nice story
In this activity the students study the following text that requires them to replace some of the more bland adjectives with more interesting dramatic ones in order to make the story interesting.

Once upon a time there was a nice boy who lived in a nice house in a nice town. He looked nice. He felt rather sad and so he decided to go for a nice walk in the nice forest. Soon the weather became bad and he felt quite sad. He was feeling frightened when he suddenly heard a loud noise and he turned round to see a nice girl from his nice school. She really was very nice and had nice eyes and nice hair and a nice personality. They had a nice conversation and he ended up inviting her to a nice restaurant on a date, which she thought was nice.

Activity 5
The beginning of a story

In this activity the students are required to continue the story below. However, after two or three minutes the teacher asks the students to move to the PC to their left and continue the story. The process is repeated until the students return to their original PC. Alternatively the teacher can conclude the activity by signalling that there is only 5 minutes left to conclude their story.

It was a cold dark night. Tom and Mary had been driving to the castle for about five hours. The wind was howling and in the distance they could hear the cry of wolves in the forest. Suddenly the car came to a stop. It had broken down.

Activity 6

Punctuation

In this activity the students are required to punctuate the following text.

dear mr brown im writing to you to let you know that ill be away from school until next Monday im sorry I couldnt let you know in person but your secretary told me you were busy and I didnt want to disturb you the reason for my absence is that my uncle from the united states is paying us an unexpected visit and as am the only one in the family who speaks english im going to look after him if I had known sooner I would have told you but as I said the visit is unexpected yours sincerely peter magnusson

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.