X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11539
Przesłano:

Scenariusz turnieju ekologicznego

22.IV. DZIEŃ ZIEMI

Scenariusz szkolnego turnieju ekologicznego pt.:
„ RATUJMY NASZĄ PLANETĘ !”

Motto:
22 kwietnia obchodzimy święto Ziemi. Po raz pierwszy Dzień Ziemi obchodzono w Stanach Zjednoczonych w 1970 roku. W ten sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciwko dalszemu niszczeniu naszego środowiska. Od tej chwili upłynęło 40 lat, a nasza planeta coraz bardziej niszczeje. ZIEMIA byłaby oazą piękna i spokoju, gdyby nie my- ludzie. Zadymiliśmy ją, zaśmiecili, niszczymy zieleń, zatruwamy wodę, nie pozwalając żyć roślinom, zwierzętom i sobie. Z wielką nadzieją patrzymy na ekologów, być może uda im się odwrócić zło, jakie zafundowała nam cywilizacja. Musimy więc dołączyć do przyjaciół Ziemi.

Cele turnieju:
• kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów- przypomnienie przyczyn negatywnych zmian zachodzących w przyrodzie
• budzenie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
• rozwijanie umiejętności proekologicznych
• ukierunkowywanie na różnorodne działania na rzecz przyrody
• budzenie szacunku dla różnorodnych form życia

Cele rewalidacyjne:
• rozwijanie umiejętności organizacji miejsca pracy
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej
• rozwijanie kompetencji interpersonalnych - współpracy
w grupie, aktywności na rzecz grupy

Struktura organizacyjna: w turnieju biorą udział wszyscy uczniowie danej klasy, przy czym 2 osoby z każdej klasy są „ głównymi uczestnikami ”. Każda drużyna będzie miała do wykonania 5 następujących po sobie zadań. Jury oceniać będzie poprawność, dokładność i estetykę wykonanych zadań, a także zdyscyplinowanie klasy podczas konkurencji.

Rodzaje zadań:
1. Łamigłówka matematyczna: uczniowie mają za zadanie obliczyć, ile łącznie ton śmieci wytwarza się w domach uczniów z klasy, wiedząc, że jedno gospodarstwo domowe wytwarza rocznie ok. 1 tonę odpadów.

2. Segregowanie odpadów – drużyny otrzymują różne „ śmieci”, które należy odpowiednio uformować, przygotować do wyrzucenia. Tak przygotowane śmieci zawodnicy segregują - wrzucają do odpowiednich pojemników – kartonów ( rzuty do kosza ).

3. Zadanie nr 3 – uczniowie wymyślają możliwości ponownego wykorzystania wylosowanego przez siebie „ śmiecia ”.

4. W zadaniu nr 4 uczniowie mają polecenie uzupełnić wyposażenie roweru tak, aby nadawał się do bezpiecznej jazdy- stał się środkiem komunikacji.

5. Quiz ekologiczny – osoba z klasy wybiera numer pytania. Prowadzący odczytuje jego treść, zawodnicy przy stoliku podnoszą jedną z odpowiedzi: prawda lub fałsz, nie pokazując jej przy tym kolegom ze swojej klasy. Następnie pozostali uczniowie z klasy naradzają się nad odpowiedzią i wybrana osoba z klasy prezentuje stanowisko. Jeżeli padły 2 prawidłowe odpowiedzi ( „ zawodników ” i klasy ) klasa otrzymuje 2 punkty. Gdy padła tylko jedna prawidłowa odpowiedź (gracza lub klasy ) - uzyskują jeden punkt, w przypadku pomyłki zawodników i klasy - 0 punktów.

Zasady przyznawania punktów:

Numer zadania Kryteria Max ilość punktów
1 -)prawidłowe wykonanie obliczeń
-)błędne wykonanie obliczeń 2 punkty

0 punktów
2 -)dokładne i prawidłowe przygotowanie odpadów
-)poprawna segregacja
-)celny rzut „śmieciem do kartonu 4 punkty

2 punkty
1 punkt
3 -)wartościowa i sensowna propozycja spożytkowania „śmiecia” 1 punkt

4 -) podanie prawidłowej nazwy i wskazanie na rowerze danego elementu 1 punkt

5 -) prawidłowa odpowiedź zawodników
-) prawidłowa odpowiedź klasy 1 punkt

1 punkt

Podczas każdej konkurencji oceniane będzie zachowanie danej klasy: za zdyscyplinowanie i kulturę można otrzymać dodatkowo 2 punkty.


Przebieg imprezy:
1. Powitanie wszystkich przybyłych do auli osób, zaproszenie i przedstawienie uczestników , drużyn biorących udział w konkursie .

2. Przedstawienie członków jury.

3. Zapoznanie obecnych z celami imprezy, jej przebiegiem, konkurencjami oraz wytycznymi do oceny wykonania poszczególnych zadań.

4. Przystąpienie uczniów do poszczególnych zadań w następującej kolejności: 1. łamigłówka matematyczna, 2. segregowanie odpadów, 3. twórcze gospodarowanie odpadami, 4. wyposażenie roweru, 5. quiz ekologiczny. Po wykonaniu poszczególnych zadań i ich ocenie przez jury przedstawiciele drużyn prezentują rozwiązania przed widownią, krótko je omawiają.

5. Wyłonienie zwycięzców przez jury - klasa, która zdobędzie największą ilość punktów otrzyma zaproszenie na wycieczkę np. do Muzeum Przyrodniczego, ZOO lub inne wartościowe miejsce (druga w kolejności klasa będzie zwolniona przez 3 dni ze wszystkich przedmiotów z zadania domowego, trzecia – przez jeden dzień)

6. Zakończenie imprezy – podziękowanie za wspólną zabawę , pożegnanie wszystkich obecnych osób.

Opracowała Ewa Lipkowska
Nauczyciel SOSW nr 10 we Wrocławiu


Quiz ekologiczny: PRAWDA CZY FAŁSZ?

1. Święto Ziemi obchodzono po raz pierwszy w Polsce w 1990r.
2. Żubry, to zwierzęta, które wyginęły w ubiegłym wieku.
3. Intensywny przemysł i komunikacja spowodowały, że temperatura na Ziemi obniżyła się i nadal będzie obniżyć.
4. Główne źródła energii odnawialnej, które będzie się wykorzystywać w przyszłości to: wiatr, woda, słońce i rośliny uprawne.
5. Wzrost liczby ludności na Ziemi i ich potrzeby przyczyniają się do degradacji/zniszczenia środowiska, przyrody.
6. Podczas spalania węgla kamiennego, gazu ziemnego i ropy naftowej wytwarzają się tzw. gazy cieplarniane, które są odpowiedzialne za ocieplanie się klimatu na Ziemi.
7. Rezerwat przyrody, to miejsce, gdzie uprawia się zboże, ziemniaki, kukurydzę i hoduje ptaki domowe.
8. Intensywne rolnictwo nie ma wpływu na stan gleby i środowiska.
9. Ludzie zużywają zasoby naturalne Ziemi i produkują coraz więcej odpadów.
10. Paliwa kopalne ( węgiel kamienny, gaz ziemny, ropa naftowa ) powstały ze szczątków prehistorycznych roślin i zwierząt.
11. Paliwa kopalne to źródła energii nieodnawialne – mogą być wykorzystane tylko raz i aby powstały, musi upłynąć wiele milionów lat.
12. Tlen to gaz potrzebny, ale nie konieczny do życia – jest stale produkowany przez bakterie, grzyby i zwierzęta.
13. Oszczędzanie energii nie zmieni stanu naszego zdrowia i środowiska ,
w którym żyjemy.
14. Najbardziej szkodliwe substancje w powietrzu to: dwutlenek węgla, tlenek węgla, metan, tlenki azotu, związki siarki – emitowane są do atmosfery przez środki transportu -samochody, fabryki, elektrownie, domy i inne budynki, uprawę roli i hodowlę zwierząt.
15. Warstwa ozonowa, to ochronna powłoka dla Ziemi – zatrzymuje promieniowanie ultrafioletowe/ szkodliwe promieniowanie słoneczne.
16. Dziura ozonowa to zjawisko bardzo niekorzystne – przepuszcza
„ szkodliwe ” promieniowanie do Ziemi.
17. - taki znak na opakowaniu oznacza, że można je ponownie wykorzystać.
18. W gospodarstwie domowym najwięcej substancji chemicznych znajduje się w środkach czyszczących.
19. Taki znak na opakowaniu oznacza, że dane opakowanie szklane nadaje się do ponownego wykorzystania.
20. Recykling – to powtórne wytworzenie substancji i/lub materiałów z materiałów odpadowych.
21. Ekologiczne zakupy to zakupy, podczas których wszystkie produkty zostają zapakowane w np. worki.
22. Jazda samochodem w 2 osoby jest bardziej przyjazna dla środowiska niż jazda autobusem.
23. Baterie, akumulatory można spalać i wyrzucać do śmieci, nie są niebezpieczne dla środowiska.
24. Nie warto hodować roślin doniczkowych – powodują duże straty wody w domach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.