X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11527
Przesłano:

Bezpieczny marsz do szkoły - konspekt godziny wychowawczej w klasie IV

KONSPEKT GODZINY WYCHOWAWCZEJ
W KLASIE IVa
Temat: Bezpieczny marsz do szkoły.

Cel lekcji:
Uczeń:
• zna podstawowe elementy drogi w mieście i poza miastem, zna ich poznaczenie,
• zna podstawowe znaki ostrzegawcze,
• potrafi zachować bezpieczeństwo na drodze, ulicach,
• wie, że każdy człowiek powinien dbać o własne bezpieczeństwo na drogach, jezdniach, ulicach oraz o bezpieczeństwo innych

Środki dydaktyczne:
Plansze przedstawiające drogę w mieście i poza miastem, plansze ze znakami drogowymi, film edukacyjny "Bezpieczna droga do szkoły"

Metody i formy pracy:
Pogadanka, rozmowa, ćwiczenia
Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna


Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji.

2.Pierwszym zadaniem uczniów jest ułożenia rozsypanki (wyrazowej i obrazkowej) przedstawiającej elementy drogi w mieście. Następnie nauczyciel wywiesza planszę z prawidłowo ułożoną rozsypanką, aby dzieci mogły sprawdzić czy prawidłowo wykonały zadanie Załącznik nr.1;
Nauczyciel przeprowadza dyskusje z dziećmi na temat przeznaczenia poszczególnych części drogi. Zadaje pytania, np.
• Do czego przeznaczony jest chodnik?
• Do czego przeznaczona jest jezdnia?
• Co to jest pas ruchu?
Uczniowie podają definicje swoimi słowami. W czasie rozmowy nauczyciel naprowadza dzieci do podania prawidłowych definicji. Następnie nauczyciel podaje definicję drogi oraz jej elementów .
DROGA to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, chodnika, pobocza, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych.
JEZDNIA to część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
CHODNIK to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.
PAS RUCHU to każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.
Po zapoznaniu się z elementami drogi miejskiej nauczyciel rozpoczyna rozmowę na temat wyglądu drogi poza miastem, np., zadając pytania:
• Czy tak samo wygląda droga poza miastem?
• Jaką widzicie różnicę?
• Jaki element drogi nie występuje poza miastem?
Następnie nauczyciel wywiesza planszę przedstawiającą drogę poza miastem (Załącznik nr.2). Omawia nowe elementy drogi(pobocze, rów). Dzieci wymieniają, jaką rolę spełnia pobocze, potem nauczyciel podaje właściwą definicję.
POBOCZE to część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia
zwierząt.

3. W dalszej części zajęć nauczyciel rozpoczyna dyskusję na temat niebezpieczeństw na drodze i omawiamy znaki drogowe ostrzegawcze. Dzieci podczas rozmowy wymieniają miejsca i sytuacje drogowe, w których bezpieczeństwo może być zagrożone, (np. w pobliżu przejść dla pieszych, skrzyżowań, niebezpiecznych zakrętów, obiektów, do których uczęszczają dzieci, itp). Odpowiadają na pytanie „Jak należy się zachowywać w takich miejscach aby uniknąć niebezpieczeństwa?”

4. Na zakończenie zajęć nauczyciel odtwarza na komputerze film edukacyjny "Bezpieczna droga do szkoły" przygotowany przez Komendę Stołeczną Policji umieszczony na stronie portalu edukacyjnego wychowania telekomunikacyjnego, (wychowaniekomunikacyjne.org)

Załącznik nr.1
Załącznik nr 2.
(Źródło: „Bądź bezpieczny na drodze”, B. Bogacka –Osińska, Wyd. WSiP, Warszawa 1996r.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.