X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11512
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla rodziców - ewaluacja pracy szkoły

Ankieta dla rodziców

Szanowni Państwo! Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli nam zebrać Państwa opinie dotyczące procesów zachodzących w naszej Szkole i podjąć starania by podnosić jakość jej pracy. Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

1. Czy znana jest Pan(i)(u) koncepcja pracy naszej szkoły? Czy jest akceptowana?
o Znam i akceptuję
o Znam lecz nie akceptuję jej
o Nie znam

2. Czy szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne Pana(i) dziecka? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
o Zdecydowanie nie
o Raczej nie
o Raczej tak
o Zdecydowanie tak

3. Czy powinien być utrzymany sportowy profil naszej szkoły ( tworzenie klas sportowych)?
o Tak
o Nie
o Nie mam zdania

4. Czy poleciłaby/ poleciłby Pan(i) naukę w naszej szkole np. znajomym poszukującym szkoły dla swojego dziecka?
o Tak
o Nie
– proszę uzasadnić.
........................................

5. Czy szkoła pomaga rozwijać zainteresowania i aspiracje Pana(i) dziecka? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
o Zdecydowanie nie
o Raczej nie
o Raczej tak
o Zdecydowanie tak

6. Czy Pana(i) zdaniem plan lekcji jest ułożony tak, że sprzyja uczeniu się? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
o Zdecydowanie nie
o Raczej nie
o Raczej tak
o Zdecydowanie tak

7. Czy Pana(i) dziecko jest zazwyczaj zmotywowane do nauki przez nauczycieli? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
o Zdecydowanie nie
o Raczej nie
o Raczej tak
o Zdecydowanie tak

8. Czy uważa Pan(i), że nauczyciele biorą pod uwagę to, czego chcą uczniowie jeżeli chodzi np.:
o tematykę zajęć czy sposób prowadzenia zajęć? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
o Zdecydowanie nie
o Raczej nie
o Raczej tak
o Zdecydowanie tak

9. Czy Pana(i) zdaniem informacja zwrotna o wynikach dziecka pomaga mu uczyć się? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
o Zdecydowanie nie
o Raczej nie
o Raczej tak
o Zdecydowanie tak
Proszę również wypełnić drugą stronę. 1

10. Czy to, w jaki sposób szkoła wychowuje uczniów odpowiada potrzebom Pana(i) dziecka? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

o Zdecydowanie nie
o Raczej nie
o Raczej tak
o Zdecydowanie tak

11. Czy nauczyciele traktują uczniów w równy sposób? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

o Zdecydowanie nie
o Raczej nie
o Raczej tak
o Zdecydowanie tak

12. W czym w szkole Pana(i) dziecko osiągnęłoby sukces, gdyby otrzymało pomoc? Można zaznaczyć więcej odpowiedzi.

o W nauce
o W sporcie
o W sztuce ( muzyka, plastyka )
o W działaniach społecznych ( samorząd, wolontariat, działania charytatywne)
o Nigdzie nie osiągnęłoby sukcesu

11. W szkole podejmuje się starania by moje dziecko miało poczucie sukcesu w nauce na miarę jego możliwości. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

o Zdecydowanie nie
o Raczej nie
o Raczej tak
o Zdecydowanie tak

13. Wyposażenie szkoły należy w pierwszej kolejności wzbogacić o:( Proszę wybrać jedną odpowiedź).

o Doposażenie klasopracowni w pomoce dydaktyczne ( mapy, plansze, gry itp.)
o Sprzęt i przybory sportowe
o Komputery i programy multimedialne
o Książki i czasopisma
o Inne ........................................
o Nie mam zdania

14. Czy ma Pan(i) poczucie, że w szkole dziecko traktowane jest indywidualnie? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

Zdecydowanie nie
o Raczej nie
o Raczej tak
o Zdecydowanie tak

15. Uważam, że szkoła zapewnia mojemu dziecku bezpieczeństwo podczas ( można zaznaczyć więcej odpowiedzi)
o Zajęć w klasie
o Przerw
o Wycieczek i wyjść poza szkołę
o Nie zapewnia
o Nie mam zdania


Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.