X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11247
Przesłano:

Prawa człowieka w szkole

PEDAGOGIZACJA RODZICÓW
NA TEMAT
”PRAWA CZŁOWIEKA W SZKOLE”

Podstawą wartości, sprawiedliwości i pokoju na świecie jest uznanie praw wszystkich członków rodziny ludzkiej. Przestrzeganie praw człowieka jest fundamentem wolnego społeczeństwa i demokratycznego państwa prawa. Każdy człowiek powinien poznać swoje prawa i korzystać z nich. Obowiązkiem państwa jest rozpowszechnianie wiedzy na ten temat.
Problematyka praw i wolności człowieka jest elementem programu kształcenia i wychowania w szkole.
To jednak rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami. Pokazują, jak traktować drugiego człowieka, uwrażliwiają na problemy innych, kształtują umiejętności społeczne swoich dzieci.
O prawach mówimy zawsze w kontekście drugiego człowieka i zwracamy uwagę na to ,że dotyczą wszystkich jednakowo. Jeśli dziecko ma prawo np. do wyrażania swojej opinii lub do poszanowania korespondencji, to takie samo prawo ma jego kolega.

Jeśli domagamy się, by nasze prawa były przestrzegane, to sami przestrzegajmy praw innych.

Szkoła wspierając rodziców w wychowaniu realizuje zagadnienia dotyczące praw człowieka. Uczniowie będą je poznawać podczas lekcji wychowawczych, zajęć dydaktycznych i przy okazji różnych sytuacji szkolnych. Uczniowie klas VI zostaną objęci badaniem wiedzy na ten temat.


Nauczyciele omówią następujące artykuły Konwencji Praw Człowieka:

*Art.3 mówiący o tym, że nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu,

*Art.5 nawiązujący do wolności i bezpieczeństwa osobistego,

*Art.8 mówiący o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz korespondencji,

*Art.9 przedstawiający prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania,

*Art.10 dotyczący wolności wyrażania opinii,

*Art.14 zakazujący dyskryminacji.

Należy jeszcze raz podkreślić:

Dziecko poznając prawa musi być świadome, że dotyczą one jednakowo wszystkich ludzi i przez wszystkich muszą być przestrzegane.


Autor: Bożena Kołodziejczak

Bibliografia:
M. W. Kowalski, M. Jasiński Prawa człowieka w szkole.
Red. K. Koszewska Prawa człowieka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.