X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11104
Przesłano:

Konspekt lekcji wychowawczej w klasie IV "Nie tolerujemy przemocy"

Temat: Nie tolerujemy przemocy.

Cel główny: Uświadomienie dzieciom, że nie należy używać przemocy wobec innych

Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
- odróżnić dobro od zła
- określać odczucia, kiedy dochodzi do przemocy
- wyróżnić uczucia pozytywne i negatywne
- dokonać oceny swego zachowania
- podać własne sposoby radzenia sobie z przemocą

Metody pracy:
Dyskusja, scenka, ćwiczenia praktyczne, pobudzanie wyobraźni
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Materiały i środki dydaktyczne: karty pracy, kartony z nazwami uczuć, szary papier, płyta z muzyką relaksacyjną


Przebieg lekcji
1.Powitanie uczniów. Sprawdzenie obecności.
2.Przypomnienie zasad obowiązujących na lekcji.
- mówi jedna , wyznaczona osoba
- nie przerywamy wypowiedzi innych
- nie komentujemy
3.Zaprezentowanie krótkiej scenki pt.:”Wymuszanie”. Scenka dotyczy wyłudzania pieniędzy, kanapki, przyznania się do czegoś, czego nie zrobił.

4.Wypowiedzi na temat scenki oraz przeżyć i odczuć chłopca, wobec którego została użyta przemoc.

5.Wyróżnianie uczuć pozytywnych i negatywnych spośród wypisanych na tablicy: miłość, radość, smutek, życzliwość, zadowolenie, nienawiść, strach, gniew, przyjaźń, złość, zdenerwowanie, przyjemność.
- Wypowiedzi uczniów na pytanie: W jakich sytuacjach doświadczacie uczuć negatywnych?"
6.Wykonanie ćwiczenia związanego z zachowaniem uczniów – uzupełnienie kart pracy.
- Uczniowie otrzymują karty pracy z wyszczególnionymi zachowaniami i przy każdym z nich zaznaczają tak lub nie. Ćwiczenie wykonują indywidualnie.

a) Biegam po korytarzu lub schodach, nie patrząc
na innych tak/nie
b) Mijając kolegów/koleżanki celowo ich/je potrącam,
popycham tak/nie
c) Chcąc przestraszyć kolegów/koleżanki grożę im pobiciem tak/nie
d) Wyśmiewam się z kolegów/koleżanek tak/nie
e) „Zaczepiam” kolegów/koleżanki tak/nie
f) Nie przejawiam takich zachowań i reaguję gdy ktoś krzywdzi inną osobę tak/nie
g) Nie przejawiam takich zachowań, ale też nie reaguję, gdy ktoś krzywdzi inną osobę tak/nie

-Zapisanie wyników na tablicy (ile było danych zachowań). Omówienie ich i wyciągnięcie wniosków.

7.Wypowiedzi na temat zachowań agresywnych wobec swoich kolegów lub bliskich.
-Postępowanie w celu uniknięcia agresji.

8.Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Pobudzanie wyobraźni, wyciszenie. Określanie nastroju, odczuć podczas słuchania muzyki.
9.Podsumowanie lekcji. Ocena aktywności. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.