X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11097
Przesłano:

Piękna nasza Polska cała - scenariusz zajęć zintegrowanych

Scenariusz zajęć zintegrowanych
Klasa III

Blok tematyczny

Temat dnia: Piękna nasza Polska cała.

Cele ogólne:
• wdrażanie do formułowania wypowiedzi na podany temat
• inspirowanie do kreatywności i ekspresji ruchowej
• rozbudzanie ciekawości poznawczej
• doskonalenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem z podręcznika i prezentacji multimedialnej
• kształcenie umiejętności wykonywania działań zgodnie z ich kolejnością
• rozwijanie wrażliwości społeczno – moralnej, uczuć patriotycznych
• uwrażliwienie na piękno naszego kraju
• doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem

Cele operacyjne:
• formułuje wypowiedzi na temat Polski i miast leżących nad Wisłą
• rozwija zdanie pojedyncze
• czyta głośno tekst
• formułuje wnioski z przeczytanego tekstu
• kończy rozpoczęte zdanie
• interpretuje gestem, ruchem utwory muzyczne
• śpiewa piosenki
• układa z puzzli mapę Polski
• dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100
• zna kolejność wykonywania działań
• sprawnie posługuje się komputerem
• wykonuje statek z łupiny orzecha

Metody:
• asymilacji wiedzy (pogadanka)
• praca z podręcznikiem, kartą pracy, z komputerem
• samodzielnego dochodzenia do wiedzy
• praktyczna
• eksponująca
• waloryzacji (impresja, ekspresja)

Formy pracy:
• zbiorowa jednolita
• grupowa jednolita i zróżnicowana
• indywidualna jednolita i zróżnicowana

Środki dydaktyczne: mapa Polski, komputer, rzutnik, ekran, magnetofon, piosenki: „Piękna nasza Polska cała”, „Płynie Wisła płynie”, „Wypływa Wisła z gór”, wstążki, ilustracje, karty pracy, zagadki, puzzle, prezentacja multimedialna, orzech, zapałki, plastelina, papier kolorowy, nożyczki


Tok zajęć:
1. Wspólne powitanie gości i uczniów.
Zabawa witam was

2. Nauczyciel zaprasza uczniów do wspólnej niezwykłej podróży wzdłuż największej rzeki naszego kraju.
Zabawa ruchowa „Rakieta”

3. Podział uczniów na cztery grupy.

4. Rozwiązywanie działań matematycznych
Wyniki działań ułożone rosnąco utworzą hasło: POLSKA
Uczniowie rozwiązują zadanie indywidualnie i przepisują do zeszytu
Na prezentacji wyświetla się słowo: Polska

5. Wskazanie przez ucznia na mapie konturów Polski oraz głównych kierunków świata.

6. Karty pracy: połącz liczby od najmniejszej do największej a otrzymasz rysunek

7. Zabawa w skojarzenia
Moja ojczyzną jest ...
Ja jestem ...
Naszym językiem ojczystym jest ...
Symbole narodowe to ...

8. Prezentacja multimedialna – ilustracje symboli narodowych

9. Indywidualna praca uczniów, rozwiązywanie kart pracy (rozsypanka wyrazowa, uzupełnianie zdań)

10. Krzyżówka przygotowana na prezentacji multimedialnej i podręczniku
Uczniowie rozwiązują hasła na komputerze.
Uzupełniają ta sama krzyżówkę w podręczniku i rozwiązują główne hasło
PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

11. Śpiewanie piosenki pod tytułem: „Piękna nasza Polska cała”

12. Burza mózgów: Polska to ...
Prezentacja multimedialna

13. Wiersz „Wisła” czytany przez uczniów

14. Analiza wiersza „Wisła”

15. Wskazanie na mapie biegu Wisły

16. Zabawa śródlekcyjna ze wstążkami symbolizującym Wisłę

17. Historia Wisły – czytanie przez nauczyciela tekstu w podręczniku

18. Krajobrazy Wisły (prezentacja multimedialna)

19. Ilustracja Wisły
• uzupełnianie podpisów do obrazka

20. Praca indywidualna – rozwiń zdanie i napisz je w zeszycie

21. Uzupełnianie ćwiczenia w podręczniku
Wpisz wybrane przysłówki

22. Śpiewanie piosenki pod tytułem: Płynie Wisła płynie”

23. Praca w grupach (tworzenia plakatu o danym mieście)
• Zagadka: Jakie to miast?
• Karty pracy: Zaznacz swoje miasto na mapie Polski.
• Nazwy zabytków połącz strzałką z odpowiednią ilustracją
• Jakie to miasto (prezentacja multimedialna)

24. Prezentacja plakatów

25. Zabawa ruchowa i śpiewanie piosenki z refrenem przez kolejne grupy pod tytułem: „Wypływa Wisła z gór”

26. Stopniowanie przymiotników – ćwiczenie w podręczniku

27. Praca plastyczna (do wydrążonej łupiny orzecha włoskiego włożyć kulę z plasteliny, a w niej osadzić patyczek z papierowym żaglem)

28. Test wyboru podsumowujący blok tematyczny o Polsce

29. Praca domowa: Wykonaj album o Polsce

30. Ewaluacja zajęć

31. Pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.