X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11093
Przesłano:

Źródła konfliktów - scenariusz lekcji wychowawczej

Motto: „Łatwiej zapobiegać niż leczyć”


Cele: uczniowie poznają źródła konfliktów, potrafią dyskutować i pracować w zespole, uczestniczą w dyskusji, wyciągają prawidłowe wnioski.

Metody: praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, mini referat przygotowany przez nauczyciela.

Materiały: kartki papieru, długopisy

Przebieg lekcji: nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i zapisuje motto na tablicy.
Uczniowie poprzez dyskusję uzasadniają znaczenie motta (znając źródła konfliktów można im zapobiegać)

Klasa zostaje podzielona na grupy i w każdej grupie uczniowie dyskutują nad przykładami znanych im konfliktów, a następnie zapisują na kartkach.

Nauczyciel dzieli tablicę na cztery części nadając im nagłówki: sprzeczne interesy, dążenie do podwyższenia własnego „ja”, różnice światopoglądowe, inne.

Przykłady zapisane przez uczniów trafiają na tablicę do odpowiedniej kolumny.

Kolejny krok to burza mózgów, w trakcie której uzgadnia się jak można było zapobiec poszczególnym przypadkom.

Na zakończenie nauczyciel odczytuje mini referat na temat źródeł konfliktów.


Źródła konfliktów

Prawa człowieka przez stulecia były tylko świstkiem papieru. Zastanawiając się nad przeszłością zadajemy sobie pytanie czy istnieją szanse by ograniczyć składnik gwałtu i przemocy. Sama natura zaprogramowała w człowieku czynnik agresji. Nie jesteśmy jak zwierzęta skazani na określony sposób życia. My o tym decydujemy. Pierwiastek agresji jest nasycony przez konflikty między ludźmi, grupami, państwami. Źródłem konfliktów jest sprzeczność interesów życiu państw, narodów pracowników w zakładach pracy itp.
Do konfliktów dochodzi, kiedy ludzie nie chcą szukać innych rozwiązań. Kosztem walki chcą osiągnąć cel.
Historia narodów Europy, to historia gwałtów i rzezi, ale ani zwycięstwa, ani klęski nie były trwałe.
Stąd wniosek, że strategia walki przynosi wiele zniszczeń i cierpień, a jej wynik jest niepewny.
Gdy rodzi się konflikt, ludzie powinni myśleć nie o zysku jakie przyniesie zwycięstwo, ale o kosztach jakie poniosą w walce. Zwycięstwo w walce to poniżenie „ich” i podwyższenie „nas”, ale przecież podnieść swoją wartość można w całkiem inny sposób.
Bezinteresowna chęć pokazania, że jesteśmy lepsi może przybierać konstruktywne formy. Można dokonać dzieł, które podziwiają inni. Wyścig o to, kto umie zaspokoić ludzkie potrzeby.
Innym źródłem konfliktów są różnice światopoglądowe. Brak tolerancji tych, którzy wierzą i praktykują inaczej.
Wiara na założeniach nauki daje człowiekowi poczucie sensu tego co nas otacza.
We współczesnej Europie różnice religijne na ogół nie wywierają gwałtownych konfliktów. Postawa w przekonaniu, że różne religie są drogami do tego samego Boga pozwala na tolerancje.

Sumując dotychczasowe rozważania dochodzimy do wniosku, że między innymi, źródłami konfliktów są sprzeczne interesy, dążenie do podwyższenia własnego „ja” i poniżenie drugiego, różnice światopoglądowe.
Konflikty te w sposób rozsądny można rozwiązywać na drodze osiągnięć w nauce i ekonomii.
Różnice światopoglądowe to różne drogi dochodzenia do prawdy.
Jedną z prób urzeczywistnienia tych faktów jest idea wspólnej Europy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.