X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11028
Przesłano:

Ponownie wymazana z mapy - scenariusz lekcji historii w klasie 6

Temat: Ponownie wymazana z mapy.

Cele dydaktyczne:
- Poznanie przez uczniów okoliczności politycznych, społecznych i ustrojowych, które doprowadziły do powstania II Rzeczypospolitej.
- Poznanie sukcesów II Rzeczypospolitej.
- Zapoznanie z przebiegiem kampanii wrześniowej 1939.
- Poznanie warunków życia w okupowanej Polsce.
- Zapoznanie z początkami państwa podziemnego.
- Doskonalenie czytania ze zrozumieniem.
- Doskonalenie pracy z mapą.

Cele wychowawcze:
- Kształtowanie postawy obywatelskiej.
- Kształtowanie postaw tolerancji.
- Budzenie dumy z osiągnięć II Rzeczypospolitej.
- Wdrażanie do samodzielnej pracy.

Metody:
- Praca z podręcznikiem.
- Praca z mapą.
- Praca z mapką.
- Rozmowa nauczająca.
- Elementy dyskusji.
- Pokaz.

Formy:
- Indywidualna jednolita.
- Zbiorowa jednolita.

Środki:
- Podręcznik do historii(Rześniowiecki)
- Mapa „Wojna obronna 1939”.
- Mapka ksero dla uczniów „IV rozbiór Rzeczypospolitej’
- Ilustracje (działania wojenne, wojna obronna, okupowana Polska)
- Tekst do uzupełnienia.
- Tabela.


I Przebieg lekcji:

Rekapitulacja pierwotna:
- Przypomnienie daty upadku I Rzeczypospolitej.
- Wymienienie okoliczności i wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę Niepodległości.
- Podanie daty odzyskania przez Polskę niepodległości.

II Temat lekcji: Ponownie wymazana z mapy (zapis tematu)

1. II Rzeczypospolita.

Sprawdzenie zadania domowego: Wymienienie trudności, na które napotykała II Rzeczypospolita do zakończeniu I wojny światowej. (czytają uczniowie)

Sukcesy odrodzonej Polski: (zapis tekstu podyktowanego przez nauczyciela)
- Całkowita odbudowa ze zniszczeń wojennych.
- Budowa COP.
- Budowa miasta i portu Gdynia.
- Budowa Magistrali węglowej.

2. Kampania wrześniowa
(swobodna rozmowa z uczniami, odwołanie się do ich wiedzy, praca z mapą)

- Naświetlenie sytuacji politycznej w latach 30 XX wieku (dojście Hitlera do władzy)
- Podanie wiadomości o układach pokojowych Polski z Anglią i Francją.
- Zapoznanie się z faktami o układzie rozbiorowym ZSRR i III Rzeszą.
- 1 września 1939 atak na granice zachodnie Polski przez Niemcy (zapis) Westerplatte, Warszawa, Kock (zapis).
- 17 września 1939 roku – przekroczenie wschodnich granic Polski przez ZSRR (zapis).
28 1.09.1939 rok – IV rozbiór Polski (zapis)
- Zaznaczenie granicy rozbiorów na mapce (praca z mapką IV rozbiór Rzeczypospolitej).

3. Dwie okupacje
(samodzielna praca uczniów)

- czytanie ze zrozumieniem s.59 - 61
- zebranie i zapis informacji

Okupacja Niemiecka a........................................
b........................................
c........................................
........................................

Okupacja Radziecka
a........................................
b........................................
c........................................

(przedstawienie efektów pracy na forum klasy)

4. Konspiracja(elementy wykładu, pokaz, pogadanka)

Przedstawienie nastrojów polskich obywateli w okupowanym kraju
- Dążenia do odzyskania niepodległości (zapis).
- Powstanie AK (zapis).
- Powstanie Rządu Emigracyjnego w Londynie (zapis).
- Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego (zapis).

5. Podsumowanie:
(Samodzielne uzupełnienie tekstu przez uczniów)

6. Podsumowanie:
(Samodzielne uzupełnienie tekstu przez uczniów)

Największymi osiągnięciami II Rzeczypospolitej były: C........, budowa miasta i portu w................ oraz magistrali ..................... .
W 1939 roku ..................zażądały od Polski zgody na budowę autostrady i linii............... łączącej III Rzeszę z ............................ .
1 ...................1939 roku armia hitlerowska zaatakowała zachodnie granice..................... 17 września 1939 roku armia......................
przekroczyła.....................granice Polski.

Zadanie domowe:

Wyjaśnić pojęcie: mały sabotaż i podać jego przykłady.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.