X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10954
Przesłano:

Marketing usług hotelarskich - rozkład materiału

PROGRAM NAUCZANIA
MARKETING USŁUG HOTELARSKICH
KLASA IIH
3H W TYGODNIU

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Temat jednostki metodycznej
Liczba godzin
Wymagania
Uczeń potrafi
Metoda pracy
Poziom wymagań

1. Omówienie wymagań edukacyjnych 1 - zapoznać się z kryteriami oceniania pogadanka
2,3 Pojęcie słowa marketing 2 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić znanych autorów przedstawiających historię marketingu - wykład,
- pogadanka P
4. Podstawowe orientacje marketingowe 1 - zdefiniować podstawowe prawa
- wymienić poznane orientacje - wykład
- pogadanka P
5,6 Pojęcia rynek i mechanizm rynkowy 2 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić czynniki wpływające na rynek
- omówić mechanizm rynkowy - wykład
- pogadanka
- pokaz PP
7,8 Podmioty rynku 2 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić podmioty i rozróżniać je - wykład
- pogadanka P
9. Elementy rynku 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić poznane elementy - wykład
- pogadanka P
10,11 Segmentacja rynku 2 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić kryteria segmentacji
- rozwiązać ćwiczenia w zeszycie
- dokonać segmentacji rynku - wykład
- praca w grupach PP
12,13 Postępowanie nabywców typologii zachowań 2 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wyjaśnić motywy zachowań - wykład
- pogadanka P
13,14 Koszty utraty klientów 2 - zdefiniować wskaźnik zatrzymania
- wymienić sposoby zatrzymania
- wyjaśnić korzyści i przeanalizować potencjalnie straty hotelu - wykład
- pogadanka
- praca w grupach PP
15, 16 Powtórzenie wiadomości 2 - usystematyzować wiedzę - pogadanka
- dyskusja panelowa
17. Sprawdzian wiadomości 1 - opracować materiał - praca pisemna
18. Pojęcie marketing mix 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić poznania elementy mix - wykład P
19. Klasyfikacja produktu / usługi/ 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- omówić wybrane kategorie - wykład P
20,21 Produkt usługa jego warstwy 2 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić i omówić poszczególne warstwy
- wyjaśnić znaczenie warstw
- dokonać rozkładu wybranych dóbr - wykład
- praca w grupach
- zeszyt ćwiczeń PP
22, 23. Polityka kształtowania produktu i wyrabiania marek 2 - zdefiniowane podstawowe pojęcia
- wymienić rodzaje marek
- omówić etapy kreowania marki - wykład
- praca w grupach
- zeszyt ćwiczeń PP
24. Znaczenie i miejsce serwisu w marketingu 1 - omówić elementy serwisu
- określić znaczenie opakowania i serwisu - dyskusja P
25. 26 Cykl życia produktu usługi na rynku 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić poszczególne fazy
- wyjaśnić znaczenie faz w cyklu
- analizować cykl życia produktu - wykład
- praca w grupach P
27. Strategia wprowadzania produktu usługi na rynek 1 - zdefiniować podstawowe strategie
- wyjaśnić wybór strategii
- porównać różne strategie
- omówić wybór strategii firmy
- analizować czynniki wpływające na decyzję - wykład
- praca w grupach PP
28, 29 Analiza portfelowa 2 - zdefiniować podstawę SJO
- wyjaśnić powiązanie macierzy BCG z cyklem życia produktu
- dokonać analizy dla hotelu - wykład
- prezentacja
- praca w grupach PP
30. Powtórzenie wiadomości 1 - wykazać się systematyczną wiedzą - lekcja powtórzeniowa
31. Sprawdzian wiadomości 1 - opanować materiał - praca pisemna
32. Rodzaje cen 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić rodzaje cen - wykład P
33,34 Rodzaje rabatów 2 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić rodzaje rabatów
- zaprojektować i zastosować rabaty - zeszyt ćwiczeń
- praca w grupach PP
35. Funkcje cen i strategie cen 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić rodzaje funkcji - wykład
- pogadanka P
36. Kształtowanie warunków transakcji 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić rodzaje transakcji
- zaprojektować i zastosować warunki transakcji - wykład
- praca w grupach PP
36, 37 Przegląd cenników hotelowych na lokalnym rynku 2 - omówić katalog firmy hotelarskiej
- dokonać analizy konkurencyjności między hotelami
- przygotować proste zestawienie - pogadanka
- praca w grupach PP
38, 39 Inicjowanie i reagowanie na zmiany cen 2 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić poznane metody
- wyliczyć marże i rabaty - zeszyt ćwiczeń
- praca indywidualna PP
40. Powtórzenie wiadomości 1 - usystematyzować wiedzę - dyskusja
41. Sprawdzian wiadomości 1 - opanować materiał - praca pisemna
- tekst
42. Istota i miejsce dystrybucji w marketingu mix 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- rozróżnić podstawowe schematy - wykład
- pogadanka P
43. Rodzaje kanałów dystrybucji 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- rozróżnić podstawowe kanały - wykład
- pokaz
- pogadanka P
44. Rodzaje dystrybucji 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- rozróżnić podstawowe kanały - wykład
- pokaz
- pogadanka P
45. Zalety i wady pośredników handlowych 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić zalety i wady z różnych punktów widzenia - praca w grupach P
46. Penetracja rynkowa 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- rozróżnić podstawowe strategie
- zaprojektować własne metody - wykład
- praca w grupach PP
47. Logistyka dystrybucji 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wyjaśnić znaczenie logistyki - wykład
- pokaz
- pogadanka P
48. Zastosowanie systemów logistycznych w hotelarstwie 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wyjaśnić znaczenie logistyki - wykład
- pokaz P
49. 50. Wpływ dystrybucji na poziom zapasów 2 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wyjaśnić znaczenie zapasów
- wykonać zadania - wykład
- praca indywidualna PP
51. Powtórzenie wiadomości 1 - usystematyzować wiedzę - dyskusja
52. Sprawdzian wiadomości - opanować materiał
53. Definicja i cele promocji 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić i omówić cele - wykład P
54. Elementy promocji mix 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymieniać i rozróżniać elementy promocji mix - wykład
- pokaz P
55. Problemy związane z projektowaniem reklam 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wyjaśnić omówić nośniki oraz problematykę reklam
- zaprojektować hasła reklamowe - wykład
- praca w grupach PP
56. 57 Model AIDA 2 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wyjaśnić umówić z zas.
- Omówić wybrane ulotki reklamowe - wykład
- praca w grupach PP
58, 59 Rodzaje reklam 2 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wyjaśnić rodzaje reklam
- rozróżnić poszczególne typy - wykład
- pogadanka
- pokaz PP
60. Reklama zewnętrzna Outdoor 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wyjaśnić rodzaje nośników
- rozróżnić poszczególne typy - wykład
- pogadanka
- pokaz PP
61,62 Rodzaje kampanii reklamowych 2 - zdefiniować pojęcia
- omówić metody przekazu - praca w grupach
- metody projektów PP
63,64,65 Projekt kampanii reklamowej hotelu 3 - zaprojektować kampanię reklamową dowolnego hotelu, wykorzystać własną kreatywność - metoda projektów P
66,67 Mierzenie skuteczności reklamy 2 - zdefiniować pojęcia
- omówić metody - wykład
- pogadanka P
68,69 Public relations jako element promocji 2 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić metody
- wybrać metodę do zastosowaniu w hotelu - wykład
- praca w grupach PP
70, 71 Metody aktywizacji sprzedaży 2 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić metody - wykład
- praca w grupach P
72. Powtórzenie wiadomości 1 - usystematyzować wiedzę - dyskusja
73. Sprawdzian wiadomości 1 - test
74. Piąty element ludzie 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić metody obserwacji - wykład
- pogadanka P
75, 76 Analiza umiejętności pracowników w hotelu 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- dokonać analizy i oceny personelu dowolnego działu w hotelu - wykład
- praca z podręcznikiem
77. Pojęcie negocjacja 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- przedstawia uczestników procesu - wykład
- pogadanka PP
78. Plan negocjacji 1 - przygotowanie planu negocjacji
dotyczące konkretnego przedmiotu - praca w grupach PP
79. 80. Przebieg procesu negocjacji 2 - uczestniczą w negocjacjach, dokonać obserwacji, analizować sytuację i wyciągać wnioski - praca w grupach PP
81. Przedmiot i cel badań marketingowych 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- rozróżnić mikro i makrootoczenie - wykład
- pogadanka P
82, 83 Marketingowy System Informacji /SIM/ 2 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- omówić przepływ informacji - wykład
- pogadanka P
84,85 Metody budowy kwestionariusza 2 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić i omówić poszczególne metody - wykład
- pogadanka P
86,87 Metody badań 2 - zdefiniować podstawowe pojęcia - wykład
- pogadanka P
88,89,90 Rodzaje skal pomiarowych 3 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić rodzaje skal i wyjaśnić ich przeznaczenie - wykład
- prezentacja PP
91,92,93,94 4 - zaprojektować kwestionariusz ankiety jakości usług - praca w grupach PP
95. Metody pośrednich pomiarów sondażowych 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia - wykład
- praca w grupach PP
96,97 Projekt ankiety pocztowej . Projekt kwestionariusza wykładanego na terenie hotelu 2 - wymienić i omówić metody zaprojektować różne kwestionariusze zależnie od konkretnej sytuacji i problemu badawczego - wykład
- praca w grupach PP
98. Redakcja i zaliczanie ankiet 1 - zdefiniować podstawowe pojęcia
- wymienić i omówić metody - wykład P
99. Powtórzenie wiadomości 1 - wykazać się systematycznością
- wiedzą dyskusja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.