X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 109
Przesłano:

Biblia w moim życiu

Kl.IV-VI


Analizując sytuację uczniów stwierdziłam, że mają oni coraz słabszy kontakt ze Słowem Bożym, ogranicza się on tylko do katechezy w szkole i do liturgii niedzielnej.
Przygotowałam i opracowałam ankietę dla uczniów szkoły podstawowej, która pomogła mi w zdiagnozowaniu zaistniałej sytuacji. Pytania dotyczyły Pisma Świętego. Ankieta miała na celu sprawdzenie czy uczniowie posiadają w domu Pismo Święte i czy potrafią z niego korzystać.

Cel ogólny: Zachęcenie uczniów do czytania Pisma św.
Umiejętność odczytania Objawienia Bożego, które Bóg kieruje do każdego człowieka.

Zagadnienia do realizacji:
• Ukazanie nadzwyczajności Biblii
• Jak posługiwać się Pismem Świętym?
• Modlitwa tekstami biblijnymi
• Jak rozpoznać Objawienie Boże.

Cele szczegółowe:
1. Uczeń wie, że Biblia to Księga zawierająca prawdę o Bogu, daną każdemu człowiekowi.
2. Uczeń zna podstawowe wiadomości na temat Księgi Pisma Świętego.
3. Zachęcanie uczniów do poznania Boga poprzez czytanie Biblii.
4. Zdobywanie umiejętności samodzielnego posługiwania się Pismem Świętym.
5. Zdobywanie i kształtowanie umiejętności modlitwy tekstami biblijnymi.
6. Zdobywanie umiejętności pisania krótkich komentarzy do czytań biblijnych.
8. Umiejętność stosowania Biblii w życiu przez uczniów i ich rodziców.

Wskaźniki:
•uczeń wie, że Biblia to Księga, w której Bóg objawia siebie
•uczeń wie, w jakim celu powstała Biblia
•uczeń wie, kto jest autorem Biblii
•uczeń potrafi wyjaśnić terminy: testament, Biblia
•uczeń zna podział Pisma Świętego
•uczeń umie wyjaśnić dlaczego autorów Biblii nazywamy natchnionymi
•uczeń wie jak powstała Biblia
•uczeń wie, że dzięki Księgom Pisma Świętego poznajemy Objawienie Boże
•uczeń wie jak należy czytać słowo Boże
•uczeń umie dobrać odpowiednie miejsce, czas na rozmowę z Bogiem
•uczeń potrafi odszukać Stary i Nowy Testament
•uczeń wie co to są sigle biblijne
•uczeń próbuje modlić się tekstami biblijnymi
•uczeń potrafi napisać krótki komentarz do czytania biblijnego
•uczeń rozumie konieczność stosowania Biblii w swoim życiu
•potrafi zachęcić innych do czytania Biblii.

Formy realizacji:
• Monitorowanie ucznia w procesie poznawania treści.
• Lekcje z różnymi wydaniami Pisma Świętego.
• Katechezy dla dzieci w kościele
• Liturgie Mszy Świętej
• Pielgrzymka
• Spotkania w kościele z dziećmi klas drugich

Monitorowanie:
• Obserwacja uczniów toku zajęć.
• Rozmowy
• Obserwacja zachowań uczniów w szkole (na lekcjach, przerwach) wycieczkach i w kościele.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia:

Celem ogólnym przedsięwzięcia była pomoc uczniowi w odczytaniu Objawienia Bożego, które Bóg kieruje do każdego człowieka.
Przedsięwzięcie to realizowałam z uczniami klas II – VI, założenia realizowane były podczas poszerzonych jednostek tematycznych na katechezie, w grupach liturgicznych, na spotkaniach w kościele.
Po zapoznaniu uczniów z Pismem Świętym, które odbywało się kolejno poprzez przekazanie podstawowych wiadomości na temat Pisma Świętego, katechezę w szkole i w kościele.
W roku szkolnym 2001/2002 uczniowie otrzymywali „Ziarna” – kartki z tekstem biblijnym,(sponsorowane przez proboszcza) zawierające oprócz tekstu Pisma Świętego zadania do wykonania. (rebusy, krzyżówki, malowanki) Na katechezie wyjaśnialiśmy sobie te fragmenty, których dzieci nie rozumiały.
W roku szkolnym 2002/2003 wspólne z uczniami klas starszych wykonaliśmy prezentacje multimedialnej dotyczącą Pisma Świętego. Wykonywanie tej prezentacji powoli potwierdzało chęć ze strony uczniów do poznawania Ksiąg Świętych. Obecnie prezentacja to służy jako pomoc dydaktyczna dla uczniów klas młodszych.
W roku szkolnym 2003/2004 wspólnie wykonaliśmy wystawkę pt. „Księga Życia”, która spowodowała wzrost zainteresowanie Biblią wśród dzieci. Uczniowie sami przychodzili z pytaniami dotyczącymi Pisma Świętego.
Jak wskazuje ponowna ankieta dotycząca Pisma Świętego przeprowadzona ponownie w kwietniu 2004 r. większość uczniów zagląda do Pisma Świętego także w domu. Są też i tacy, którzy zachęcają do tego innych.
Dzieci bardzo chętnie teraz biorą udział w liturgii niedzielnej czytając Słowo Boże i nie mam problemu z nakłanianiem ich do tego zadania. Uczniowie bardzo chętnie podejmują również rozważania fragmentów Pisma Świętego na katechezach.
Z zadowoleniem stwierdzam również, że od tej pory wzrosło zainteresowanie konkursem biblijnym. Duża liczba uczniów, bo aż 50% z klas V i VI brało udział w etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy Biblijnej. Do etapu dekanalnego zakwalifikowało się 3 osoby (zgodnie z regulaminem), a do etapu diecezjalnego jedna.
Założone cele przedsięwzięcia zostały zrealizowane poprzez zadania, które udało mi się zrealizować.
Stwierdzam, że uczniowie śmielej wypowiadają się na temat Pisma św. analizując jego fragmenty.

Wnioski do dalszej pracy
Widząc zainteresowanie uczniów Księgą Pisma św. pragnę dalej podejmować tego typu pracę dążąc do pełnego zrealizowania założonych celów.

Ankieta dla uczniów szkoły podstawowej

1.Chodzę do klasy:

a) IV
b) V
c) VI

2.Czy masz w domu Pismo św?

a) tak
b) nie
c) nie wiem

3.Gdzie najczęściej słyszysz cytaty Pisma św?
a) szkoła
b) kościół
c) dom
d) nie słyszę cytatów Pisma św.
e) inne…………………….
4.Czy cytaty, które słyszę są dla mnie zrozumiałe?
a) zawsze
b) często
c) rzadko
d) nie rozumiem wcale
5.Jak często czytasz Pismo św. w domu?
a) codziennie
b) 2 – 4 razy w tygodniu
c) raz w tygodniu
d) kilka razy w miesiącu
e) nie czytam wcale
f) inne…………………………..
6.Jeśli nie rozumiem cytatów Pisma św. to czy szukam wyjaśnień?
a) zawsze
b) często
c) rzadko
d) nie szukam wyjaśnień
e) inne……………………………………………
7.Gdzie szukam wyjaśnień, jeśli nie rozumiem słów Pisma św.?
a) pytam nauczyciela religii
b) pytam kapłana
c) pytam rodziców
d) pytam kolegów
e) inne………………………………
8.Z kim najczęściej rozmawiasz na temat Pisma św.?
a) ksiądz
b) katecheta
c) rodzina
d) koledzy, koleżanki
e) nie rozmawiam
f) inne……………………………..
9.Czy pamiętasz jakie fragmenty Pisma św. były czytane w ostatnią niedzielę?
a) tak
b) nie
c) inne…………

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.