X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10841
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta "Współpraca ze środowiskiem lokalnym"

ANKIETA: „WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM”

Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii na temat współpracy ze środowiskiem lokalnym w naszej szkole. Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi zostaną opracowane wyłącznie zbiorowo.

1. Czy organizowane przez Panią/Pana spotkania z rodzicami dają możliwość poznania osiągnięć swojego dziecka i porównania ich z osiągnięciami rówieśników celem korygowania niedociągnięć?
• Tak, dają pełną możliwość
• Tak, częściowo
• Nie.
• Nie wiem

2.Czy podczas organizowanych przez Panią/Pana spotkań z rodzicami, mają oni możliwość poznawania dorobku szkoły w ostatnim okresie ( np. od czasu poprzedniego zebrania):
• Tak, mają pełną możliwość
• Tak, częściowo
• Nie.
• Nie wiem

3. Udział rodziców w imprezach, uroczystościach szkolnych, podejmowanych przez szkołę akcjach:
• Udział jest liczny i czynny,
• Uczestniczą licznie, lecz nie angażują się,
• Część rodziców uczestniczy, lecz nie angażuje się
• Tylko niewielka grupa angażuje się w przygotowanie,
• Jest niewielki.

4. Jakie działania dodatkowe podjęli rodzice współpracując z Panią/Panem:
• udział w organizacji wycieczek klasowych i szkolnych
• pomoc przy organizowanych w szkole akcjach (np. Akcja „Podziel się Posiłkiem”)
• pomoc przy organizacji imprez klasowych lub szkolnych
• aktywny udział w zajęciach lekcyjnych np.. jako zaproszonego gościa
• inne ........................................
• rodzice nie podjęli żadnych dodatkowych działań

5. Pedagogizacja rodziców w naszej szkole
• odbywa się z dużą częstotliwością i przynosi oczekiwane efekty (rodzice bardziej świadomie współpracują ze szkoła w zakresie wychowania swoich dzieci)
• jest wystarczająca
• jest zbyt rzadka
• jest mało efektywna z powodu małego zainteresowania rodziców

6 .Jaki jest udział Pani/Pana w pedagogizacji rodziców?
........................................

7.Współpraca z władzami lokalnymi:
• jest systematyczna i znacząca
• jest okazjonalna i nie ma wpływu na kształtowanie wizerunku szkoły
• jest wystarczająca
• inne ........................................

8.Współpraca z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo:
• jest planowana zgodnie z potrzebami i znacząca
• jest okazjonalna i nie ma większego znaczenia
• jest wystarczająca
• inne ........................................

9.W jakich środkach przekazu zauważyła Pani/Pan zamieszczane informacje o naszej szkole?
• w folderach
• na stronach internetowych
• w gazetach lokalnych
• w gazetce szkolnej
• inne........................................
• w żadnych

10. Jak ocenia Pani/Pan możliwości promocyjne szkoły?
• szkoła jest promowana bardzo często w różnego typy środkach przekazu, na imprezach, podejmowanych akcjach,
• szkoła jest promowana w sposób wystarczający,
• promocja szkoły jest niewielka i niewystarczająca
• inne ........................................

11. Jakie formy promowania wizerunku szkoły stosuje Pani/Pan?
• Pogadanki dla rodziców
• Udział w akcjach organizowanych przez szkołę
• Organizacja imprez szkolnych
• Udział w organizowanych konkursach
• Artykuły w gazetce szkolnej
• Artykuły w czasopismach
• Publikacje internetowe
• Prezentacja działalności szkoły na forum organizowanych przez ODN
• Inne ........................................

12.Jakie formy zdaniem Pani/Pana są rzadko stosowane i można by je wykorzystać?
........................................

13.Jak ocenia Pani/Pan, udział szkoły w imprezach organizowanych na zewnątrz ,przez inne instytucje (inne szkoły, Dom Kultury itp.)
• szkoła bierze udział zbyt często w takich imprezach
• ilość imprez w których bierze udział szkoła jest wystarczająca
• szkoła bierze zbyt rzadko udział w imprezach organizowanych na zewnątrz
• inne ........................................

14. Z jakimi osobami/instytucjami (lokalnymi) nawiązała Pani/Pan współpracę?
• Urząd Miejski
• Policja, Straż Miejska,
• Kuratorzy Sądowi,
• Pracownicy Socjalni, Ośrodek Pomocy Społecznej
• Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
• Parafie katolickie
• Nadleśnictwo
• Szpital
• Biblioteka Miejska
• Dom Kultury
• Bank ..................................
• Sklepy spożywcze
• Inne ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.