X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10824
Przesłano:

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych - konspekt lekcji

KL. VI A SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI
TEMAT: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.

CELE LEKCJI:
Uczeń zna:
- Pojęcie sumy algebraicznej,
- Pojęcie wyrazów podobnych,
- Pojęcie redukcji wyrazów podobnych,
- Zasady opuszczania nawiasów.
Uczeń umie:
- Opuszczać nawiasy,
- Redukować wyrazy podobne,

METODA:
- Podająco – poszukująca: pogadanka, dyskusja,
- Praktyczna: ćwiczenia

FORMY PRACY:
- Indywidualna
- Zespołowa
- Zbiorowa

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- Podręcznik ( „I ty zostaniesz Pitagorasem” - St. Durydliwka )
- Plansza z zadaniem, do wypełnienia przez uczniów
- Kartki z zadaniem dla uczniów

CZAS ZAJĘĆ:
Godzina lekcyjna

STRUKTURA I OPIS LEKCJI:
1. Sprawdzenie listy i inne czynności porządkowe
2. Powtórzenie wiadomości z ostatnich lekcji (co to jest suma algebraiczna, wyraz podobny, redukcja wyrazów podobnych).
3. Właściwy tok lekcji:
3.1 Przypomnienie zasady opuszczania nawiasów w przypadku dodawania i odejmowania liczb wymiernych i wyciągniecie z nich stosownych wniosków:
5 + ( - 3) = 5 – 3 = ....
7 + ( + 4) = 7 + 4 = ....
Uczniowie zauważają, że znak plus przed nawiasem oznacza, że nawias można opuścić, bo liczby w nawiasie nie zmieniają się i zapisują ten wniosek w zeszytach.
Przykład
3x + (-2x + 6y - 1) = 3x – 2x + 6y – 1 = x + 6y – 1
(5a + 3) + (2a – 7) = 5a + 3 + 2a – 7 = 7a – 4

5 – ( - 3) = 5 + 3 = ....
7 – (+ 4) = 7 – 4 = ....
Jeżeli przed nawiasem stoi znak minus, to jego opuszczenie wiąże się ze zmianą znaku liczby w nawiasie na przeciwny.
Przykład
3a – (- 5a + 7b – 8) = 3a + 5a – 7b + 8 = 8a – 7b +8
(-2x + 8y) – ( 6x + 7y) = -2x + 8y + 6x – 7y = 4x +y

4. Utrwalenie
4.1 Praca w zespołach dwuosobowych.
Uczniowie wypełniają piramidkę na kartkach przygotowanych przez nauczyciela (czas 10 min)
Grupa, która pierwsza wypełni piramidkę, prezentuje swoje wyniki na tablicy.

5. Podsumowanie
Uczniowie przypominają zasady opuszczania nawiasów.
Nauczyciel ocenia aktywność uczniów na lekcji.

6. Zadanie pracy domowej
Podręcznik zadanie 5.1, 5.2 str. 130

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.