X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10784
Przesłano:

Sprawozdanie z pracy I zespołu rewalidacyjno-wychowawczego. Semestr I

SPRAWOZDANIE Z PRACY I ZESPOŁU
REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZEGO
SEMESTR I ROK SZKOLNY 2010/2011

1. Imię i nazwisko uczniów:

2. Rok szkolny:
2010/2011

3. Semestr: pierwszy
4. Rok nauczania: piąty rok nauczania w zespole dwóch wychowanków:............., pierwszy rok nauczania .........
5. Forma organizacyjna zajęć: zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
6. Imię i nazwisko nauczycieli prowadzących zajęcia:
– nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
– nauczyciel prowadzący integrację sensoryczną
- nauczyciel prowadzący terapie mowy

Informację ogólne:

a) liczba godzin tygodniowo: 18godzin zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, 2 godziny terapii mowy, 1 godz. integracji sensorycznej

b) frekwencja na zajęciach wysoka

c) rodzaje terapii:

Stymulacja polisensoryczna, muzykoterapia, aromaterapia, elementy met. Dobrego Startu, programy aktywności Knilla, elementy met. W Sherborne, programowanie pracy dziennej, elementy metod wspomagających komunikację, stwarzanie sytuacji wyboru, wielokrotne powtórzenia, elementy MPKręgu, elementy metod z zakresu art.-terapii, elementy metody F. Affolter, elementy Kinezjologii Edukacyjnej, elementy metod integracji sensorycznej, elementy metody pielęgnacji wychowawczej, el.metody Wintreberta
d) najważniejsze osiągnięcia w kontekście realizowanego programu:

...............
Stwarzałam ............. jak największą ilość szans na sukces. Kontynuowałam wygaszanie zachowań niepożądanych. Stosowałam odwrażliwianie dłoni, które masowałam wykorzystując tworzywa i materiały o różnych fakturach. Obecnie chłopiec jest już zdolny do chwytania i zabawy przedmiotami, jednak nadwrażliwość dotykowa nie została całkowicie wyeliminowana. Stosowałam masaże uciskowe, ze względu na preferowany przez niego uścisk mocny, który odczuwa jako przyjemny.

..............................
Na zajęciach stwarzałam .......... jak największą ilość szans na sukces. Aranżowałam okazję do ćwiczeń konwersacyjnych, wykorzystując sprzęt wysokiej technologii tj. komunikator, przełącznik Switch, interfejs i wiele programów komputerowych dla osób niemówiących. Budowałam jej autonomię poprzez: stwarzanie jej sytuacji wyboru i wpływania na otoczenie oraz decydowania o swoim położeniu.

.............................
W toku zajęć rozbudzałam zainteresowania wychowanki poprzez stwarzanie okazji do poznania rzeczy nowych i nieznanych. Motywowałam ......... do dokonywania wyboru przedmiotów i zakańczania zadań. Eliminowałam zachowania nietypowe.

W pierwszym semestrze wychowankowie brali udział w cyklu zajęć z dogoterapii. Każdy przyjazd psa terapeuty wywoływał radość, uśmiech i nadzwyczajne podniecenie wśród uczestników. Zabawa z psem wymuszała na nich aktywność ruchową, wspomagała rozwój koordynacji i precyzji ruchów związanych z dużą i małą motoryką. Poza tym poznawali czynności związane z pielęgnacja psa. Kształtowała się ich orientacja w schemacie ciała, kiedy pies wyjadał karmę położoną na poszczególnych częściach ciała wychowanka.

Ponadto brali udział w konkursach ogłaszanych przez samorząd tj.
• Konkurs na drzewo przestrzenne
• Dekoracje bożonarodzeniową
Wychowankowie brali udział w uroczystościach szkolnych:
• Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• Z okazji Mikołajek
• Z okazji Jasełek
Brali udział w uroczystościach wewnątrz klasowych.:
• Andrzejki
Wzięli również czynny udział w kiermaszu świątecznym.
7. Współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi/ opiekunami grup: liczba spotkań poruszana tematyka, wnioski z rozmów)

W pierwszym semestrze odbyło się jedno spotkanie z rodzicami. Ponadto utrzymywałam kontakt telefoniczny, zapisywałam bieżące sprawy w zeszycie do korespondencji lub przekazywałam za pośrednictwem pomocy nauczyciela.
Rozmowy z rodzicami dotyczyły wniosków na wózki inwalidzkie. Działanie to podjęłam wspólnie z pielęgniarką Ośrodka. Rodzice starają się obecnie o dofinansowanie z PFRONu.

8. Dalszy proces rewalidacyjno-wychowawczy powinien obejmować:
Dla całego zespołu:
- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności porozumiewania się
- dostarczanie dużej ilości wrażeń ruchowych
- poszukiwanie możliwości własnej aktywności
- poszerzanie wiadomości o otaczającym świecie
-dostarczanie wrażeń zmysłowych (stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna)
- dostosowywanie rytmu własnej pracy oraz czasu jej trwania do zmieniającego się pobudzenia dziecka
- stwarzanie jak największej ilości szans na sukces

9. Zadania dla Teamu na II semestr
- współpraca z rodziną na zasadzie partnerskiej współodpowiedzialności poprzez systematyczne spotkania
-systematyczne wzbogacanie i doskonalenie umiejętności nauczycieli
-określenie zakresu wsparcia rodziców wychowanka w realizacji zadań edukacyjnych
-ciągłość i systematyczność wieloprofilowych oddziaływań z uwzględnieniem domu rodzinnego
-współpraca polegająca na rzetelnej wymianie informacji i konsekwentnym realizowaniu ustaleń dotyczących rewalidacji wychowanków
- ocena efektów realizowanego programu oraz jego modyfikacja w razie potrzeby

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.