X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10774
Przesłano:
Dział: Języki obce

Merry Christmas - Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Konspekt lekcji języka angielskiego

1. Temat: Merry Christmas - Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Data: 19.12.2008
Czas :45 min
Poziom: beginners
Klasa : VI b

2. Cele lekcji:
Po lekcji uczeń:
• ma opanowane słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia
• rozumie nowe pojęcia
• prawidłowo wymawia nowo poznane słownictwo – doskonalenie sprawności mówienia
• potrafi poprawnie użyć poznane słowa w różnorodnych ćwiczeniach
• zna obyczaje i tradycje obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach
• potrafi ze zrozumieniem przeczytać i uzupełnić krótki tekst związany z tematem
“Christmas” - doskonalenie umiejętności pisania i czytania
• potrafi zaśpiewać piosenkę “ Rudolf the red nosed reindeer” – doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu

3. Metody i formy pracy:
• audiolingwalna
• TPR - metoda reagowania całym ciałem (total physical response)
• zabawy językowe
• burza mózgów
• praca z tekstem źródłowym
• Praca z całą klasą – chóralne powtarzanie, śpiewanie piosenki
• Praca indywidualna na forum klasy - wypowiedzi poszczególnych dzieci
• Praca indywidualna - wykonywanie ćwiczeń
• Praca w grupach – tradycje świąt

4. Pomoce dydaktyczne i środki techniczne
• flash cards , obrazki przedstawiające przedmioty związane ze świętami,
• realia, przedmioty związane ze świętami np. maskotka renifer, Św. Mikołaj, świąteczna skarpeta, cracker itp.
• krzyżówka,
• materiały własne nauczyciela - kserokopie z ćwiczeniami utrwalającymi słownictwo,
• płyta CD,
• magnetofon


5. Przebieg lekcji

1. Część porządkowo –organizacyjna
• Przywitanie, sprawdzenie obecności 2min

2. Część wstępna - Wprowadzenie do tematu lekcji (Warm – up)
• Nauczyciel pokazuje uczniom kilka przedmiotów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i pyta się uczniów „What do you think what are we going to talk about today? ” Uczniowie przyglądając się rekwizytom zgadują ,że celem dzisiejszej lekcji będzie poznanie tradycji i słownictwa zaiązanego ze Świętami Bożego Narodzenia. Nauczyciel zapisuje temat lekcji „ Merry Christmas – Wesołych Świąt Bożego Narodzenia ” na tablicyUczniowie przepisują temat do zeszytu. 2min

3. Część główna - Prezentacja tematu lekcji (Presentation) – poznawanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach oraz poznanie słownictwa związanego ze Świętami
• Nauczyciel pyta uczniów jakie znają tradycje Świąt Bożego Narodzenia obchodzone w Polsce, jak również na świecie. Uczniowie wypowiadają się na formu klasy. Następnie dzieli klasę na grupy , każda grupa dostaje kartkę z opisem tradycji innego kraju na świecie. Zadaniem uczniów jest znalezienie najważniejszych informacji i zaprezentowanie je innym grupom na forum klasy. 8min
• Nauczyciel pokazuje obrazki i przedmioty związane ze świętami. Uczniowie zgadują nazwy tych rzeczy a następnie dopasowują nazwy do poszczególnych przedmotów. Następnie przepisują nowe słownictwo do zeszytu. Nauczyciel ćwiczy wymowę nowo poznanych słów . Uczniowie chóralnie powtarzają nowe słowa za nauczycielem, następnie nauczyciel prosi indywidualnych uczniów o powtórzenie słów. 10 min

4. Ćwiczenia praktyczne (Practice)
• Uczniowie otrzymują kartę pracy na której są obrazki i nazwy słów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Zadaniem uczniów jest dopasować obrazki z nazwami. Załącznik 1 5 min
• Uczniowie otrzymują do uzupełnienia krótki list do Świętego Mikołaja. Zadaniem uczniów jest uzupełnienie tekstu. Następnie wspólnie z nauczycielem sprawdzają i tłumaczą tekst. Załącznik 2 5min
• Słuchanie i uzupełnienie tekstu piosenki „ Rudolf the Red Nosed Reindeer” oraz wspólne śpiewanie piosenki. Załącznik 3 5min

5. Część końcowo- utrwalająca (Consolidation)
• Uzupełnianie krzyżówki świątecznej. Nauczyciel przypina na tablicy krzyżówkę, uczniowie losują pytania/obrazki, które znajdują się w świątecznej skarpecie i uzupełniają krzyżówkę. Osoba, która jako pierwsza odgadnie hasło krzyżówki otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Uczniowie otrzymują również ksero tej krzyżówki, którą mają uzupełnić nowymi słowami Nauczyciel przyczepia do tablicy tą samą krzyżówkę wykonaną w dużym formacie. Uczniowie podchodzą do tablicy i uzupełniają brakujące słowa. Załącznik 4 8 min
• Na koniec lekcji nauczyciel składa uczniom życzenia świąteczne Merry Christmas and a Happy New Year.

Merry Christmas - Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Cele ogólne :

Po lekcji uczeń:
• ma opanowane słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia
• rozumie nowe pojęcia
• prawidłowo wymawia nowo poznane słownictwo – doskonalenie sprawności mówienia
• potrafi poprawnie użyć poznane słowa w różnorodnych ćwiczeniach
• zna obyczaje i tradycje obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach
• potrafi ze zrozumieniem przeczytać i uzupełnić krótki tekst związany z tematem
“Christmas” - doskonalenie umiejętności pisania i czytania
• potrafi zaśpiewać piosenkę “ Rudolf the red nosed reindeer” – doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu

Wymagania podstawowe:
Uczeń :
- umie w grupie odszukać najważniejsze informacje z tekstu źródłowego dotyczące tradycji i obyczajów Świąt Bożego Narodzenia (U)
- prezentuje najważniejsze tradycje Świąt Bożego Narodzenia (A)
- umie dopasować podstwowe słownictwo dotyczące Świąt Bożego Narodzenia z obrazkami lub realiami ( Santa Claus, Christmas Tree, Snowman, Christmas card, Christmas stocking ) (U)
- umie przyporządkować nowo poznane słownictwo z obrazkami (U)
- słucha nagrania, uzupełnia tekst (A/ U)
- uzupełnia wyrazy w tekście wykorzystując słownictwo z ramki (B/U)
- wykonuje krzyżówkę (B/U)

Wymagania ponadpodstawowe:
Uczeń:
- zna i relacjonuje tradycje Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach (A/U)
- czyta i samodzielnie uzupełnia tekst (B/U)
- tłumaczy tekst czytanki (U)
- śpiewa piosenkę (U)
* A- zapamiętanie wiadomości B- zrozumienie wiadomości U - umiejętności

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.