X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10760
Przesłano:

Tradycje Bożego Narodzenia w naszym domu - scenariusz z fukcjonowania osobistego

KL.II PDP

TEMAT: Tradycje Bożego Narodzenia w naszym domu

PROWADZĄCY: Izabela Duławska – Kula

PRZEDMIOT: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

DATA: 16.XII.2010r
CZAS ZAJĘĆ: 45 min.

CEL OGÓLNY: - poznanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,

CELE OPERACYJNE:

Wiadomości Poziom I, Kategoria A,
Uczeń zna:
- zwyczaje świąt Bożego Narodzenia,
- podstawowe potrawy znajdujące się na stole,

Kategoria B, Uczeń rozumie:
- pojęcie tradycji,
- wpływ tradycji na życie społeczne,
- Symbolikę m.in. opłatka, pasterki itp.

Umiejętności Poziom II Kategoria C,
Uczeń potrafi:
- poprawnie używać wielkiej litery w nazwach świąt,
- opisać planszę z ilustracją,
- poprawnie redaguje treść życzeń,
- pracować w grupach,
- podać przykłady tradycji obchodów Świat Bożego Narodzenia w swoim domu .

Cele wychowawcze:
- wdrażanie do swobodnych wypowiedzi na tematy osobiste,

Cele rewalidacyjne:
- stymulowanie i usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej,
- wyrabianie trwałości pamięci słuchowej bezpośredniej,
- kształtowanie techniki i tempa czytania tekstów,
- ćwiczenie poprawnej wymowy i sposobów konstruowania wypowiedzi.

Metody:
Podział wg Cz. Kupisiewicza
- metody oparte na słowie,
- metody oparte na obserwacji,
- metody oparte na praktycznej działalności uczniów.

Forma zajęć:
indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne: tekst wiersza Przy Wigilii” Mieczysławy Buczkówny; załącznik 1 – karty pracy z życzeniami do wypełnienia dla uczniów; plansze z tematycznymi : Boże Narodzenie – stajenka, wigilia; kolędnicy; etykiety z napisami związanymi z zwyczajami świątecznymi.


Przebieg zajęć:

I WPROWADZENIE
1. Przeczytanie wiersza przez nauczyciela - „Przy Wigilii” Mieczysławy Buczkówny
Podzielić się opłatkiem,
powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze życzyć innym
I wszystko im przebaczyć.

Przy wigilijnym stole
niech obcy gość zasiędzie.
W twoim rodzinnym kole –
przy opłatku, kolędzie.

2. Zapisanie tematu zajęć na tablicy i przepisanie do zeszytów - Tradycje Bożego Narodzenia.


II CZĘŚĆ GŁÓWNA
3. Pogadanka na temat tradycji :
- wyjaśnienie pojęcia tradycja ( najpierw uczniowie próbują sami wyjaśnić),
- oglądanie plansz: Boże Narodzenie – stajenka, wigilia, kolędnicy.

4. Zapisanie w zeszycie terminu tradycja
TRADYCJE- przekazywane z pokolenia w pokolenia obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, postępowania. - obyczaje, zasady postępowania, wiadomości przekazywane z pokolenia na pokolenia.
TRADYCJE robienie czegoś tak, jak robiła to nasza mama, babcia i prababcia.

5. Odczytywanie haseł dot. tradycji bożonarodzeniowych. Ćwiczenie - połącz w pary (Zał.1).

6. Odczytanie na głos i korekta błędów.

7. Swobodne wypowiedzi uczestników zajęć na temat nadchodzących Świąt i zwyczajów kultywowanych w ich domach rodzinnych.

8. Omówienie i przypomnienie zasad pisowni nazw świąt, imion własnych i zwrotów grzecznościowych.

9. Indywidualne redagowanie i zapisywanie życzeń świątecznych na kartach pracy ( zał.2):

10. Odczytanie i korekta błędów.

11. Konkurs – Czy znam zwyczaje okresu Bożego Narodzenia? Nauczyciel czyta zagadki. Za prawidłową odpowiedź uczniowie otrzymują w nagrodę plusa. ( zał.3).


III PODSUMOWANIE
12. Omówienie zajęć – pochwały dla aktywnych uczniów w formie znaku graficznego; posprzątanie sali.

13. Zadanie pracy domowej – przepisanie życzeń na kartkę świąteczną.

14. Ocena zajęć przez ucznia – ankieta.

15. Zakończenie zajęć, pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.