X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10730
Przesłano:

Praca z kalendarzem - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ LEKCJI REWALIDACJA W KLASIE II gimnazjum, zespół edukacyjno terapeutyczny - dzieci upośledzone w stopniu umiarkowanym

Nauczyciel prowadzący: Joanna Jankowska
Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna

Temat: Praca z kalendarzem.

Cele ogólne:

1.Rozwijanie umiejętności potrzebnych w życiu codziennym:
-umiejętność nazywania pór roku, miesięcy, dni tygodnia,
-kształtowanie umiejętności korzystania z kalendarza.
2.Usprawnianie percepcji wzrokowej.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
1.Potrafi wymienić pory roku, miesiące, dni tygodnia.
2.Potrafi ułożyć miesiące według kolejności .
3.Potrafi posługiwać się kalendarzem.
4.Rozumie polecenia nauczyciela.
5.Chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Metody: pogadanka, praktycznego działania.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: Zestaw Logico Piccolo „Matematyka. Rok-czas” dla każdego ucznia, kalendarze, białe koło z tektury (podzielone na 4 części – pory roku), koperty z nazwami miesięcy, kartki ksero, ilustracje przedstawiające charakterystyczne cechy dla każdej pory roku, klej, długopisy.


I. Część wstępna:
1.Przywitanie uczniów.
2.Sprawdzenie obecności.
3.Zapoznanie uczniów z tematem zajęć.

II. Część główna:

1. Rozdanie uczniom kartek.

2. Wspólne określenie daty i zapisanie jej na kartkach.

3. Rozmowa na temat pór roku. Uczniowie odpowiadają na pytania:
-Ile jest pór roku?
-Jak nazywają się pory roku?

4. Rozdanie uczniom zestawu Logico Piccolo „Matematyka. Rok-czas” .
Nauczyciel objaśnia uczniom korzystanie z zestawu na jednym przykładzie. Uczniowie samodzielnie wykonują zadanie ze strony 2. Razem z nauczycielem sprawdzają prawidłowość wykonania zadania.

5. Wspólne wykonanie koła z porami roku. Zadaniem uczniów jest prawidłowe dopasowanie wyłożonych na stoliku obrazków przedstawiających charakterystyczne cechy dla każdej pory roku, np. bałwan do zimy, grzyb do jesieni, itp.

6. Rozmowa na temat miesięcy. Uczniowie odpowiadają na pytanie:
-Ile miesięcy ma rok?

7. Rozdanie kopert z nazwami miesięcy. Zadaniem uczniów jest, samodzielne ułożenie miesięcy według kolejności. Następnie, po sprawdzeniu przez nauczyciela, przyklejenie miesięcy na kartkę.
- Przejście do zadania ze strony 4 ( zestaw Logico Piccolo). Wspólne sprawdzenie wykonanego zadania.

8. Rozmowa na temat dni tygodnia. Uczniowie odpowiadają na pytania:
- Ile dni ma tydzień?
- Wymień dni tygodnia według kolejności.
- Wykonanie zadania ze strony 3 ( zestaw Logico Piccolo). Wspólne sprawdzenie wykonanego zadania.

9. Rozdanie uczniom kalendarzy .

Zadanie nr 1.
Nauczyciel przydziela każdemu uczniowi jeden miesiąc. Zadaniem ucznia jest otoczenie pętlą po 7 dni. Następnie uczeń musi odpowiedzieć na pytanie: Ile dni ma twój miesiąc? Ile tygodni ma twój miesiąc?

Zadanie nr 2.
Każdy uczeń ma za zadanie wyszukać w kalendarzu, na jaki dzień przypadną jego urodziny w 2011 roku.

Zadanie nr 3.
Nauczyciel czyta zdania dotyczące tematyki dnia. Zadaniem ucznia jest powiedzenie, czy dane zdanie jest prawdziwe czy nieprawdziwe. Jeżeli zdanie jest nieprawdziwe, wtedy uczeń musi powiedzieć je prawidłowo.

III. Część końcowa.
1. Podsumowanie lekcji.
2. Ocena pracy uczniów na zajęciach.
3. Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.