X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10656
Przesłano:

Ocalamy planetę Małego Księcia - scenariusz zajęć

Temat: Ocalamy planetę Małego Księcia

Cele lekcji:
1.Uwrażliwienie na potrzebę ochrony przyrody i dbania o planetę.
2.Utrwalenie umiejętności odmiany rzeczownika przez przypadki.
3.Wyszukiwanie potrzebnych informacji w tekście.
4.Kształcenie umiejętności korzystania ze słownika języka polskiego oraz słownika terminów literackich.
5.Zapoznanie z terminem symbol.

Metody:
- praca ze słownikiem
- metoda zajęć praktycznych
- praca z tekstem
-pogadanka
- elementy dyskusji

Pomoce naukowe:
1.A. Łuczak, A. Murdzek, „Między nami. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej”, Gdańska 2002.
2. Przygotowane przez nauczyciela pytania typu prawda/fałsz.
3.Słownik języka polskiego.
4.Słownik terminów literackich.

Przebieg zajęć
1.Krótka pogadanka na temat pojęcia „ekologia”. Co uczniowie wiedzą o ochronie przyrody? Czym zajmuje się ekolog? Czy ekologiem może zostać każdy z nas?

2.Wyszukanie w Słowniku języka polskiego pojęć: „ekolog” i „ekologia” w celu poszerzenia lub potwierdzenia wiedzy ucznia.

3.Zapoznanie uczniów z pojęciem: „baobab”. Wyszukanie tego pojęcia w Słowniku języka polskiego.

4.Odmiana rzeczownika „baobab” przez przypadki na tablicy.

5.Uczniowie czytają tekst pt. „Baobaby” w podręczniku, s. 79.

6.Uczniowie rozwiązują zadania przygotowane przez nauczyciela. Mają wskazać czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.
•Baobaby są dużymi krzewami.
•Na planecie Małego Księcia rosły same rośliny pożyteczne.
•Pędy ziaren są porównane do pędów rzodkiewki lub róży.
•Pędów młodego baobabu nie można usunąć.
•Baobaby mogą rozsadzić małą planetę.
•Wyrywanie baobabów jest pracą trudną, ale interesującą.

7.Wyszukanie w tekście informacji na temat „toalety planety” Małego Księcia. Czy było to trudne zajęcie? Dlaczego Mały Książę nie mógł zaniedbać tej pracy? Co oznacza „kwestia dyscypliny”, o której mówił Mały Książę przy pielęgnacji planety?

8.Wprowadzenie pojęcia „symbol”. Uczniowie wyszukują w Słowniku terminów literackich. Zapisanie definicji na tablicy i w zeszytach.

9.Czego symbolem jest baobab? Nauczyciel zapisuje na środku tablicy wyraz „baobab” lub rysuje kontur drzewa. Na odnogach korzeni uczniowie zapisują swoje pomysły, np. zniszczenia, zanieczyszczenia, niedbałości o środowisko, skażenia, zgłady itp.

10.Krótka dyskusja na temat skutków zaniedbywania planety.

11.Zadanie domowe. Uczniowie korzystając z przykładu rozporządzenia ministra ochrony środowiska w sprawie ochrony zwierząt (zadanie3, s. 81) mają napisać podobne o ochronie roślin.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.