X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10514
Przesłano:

Scenariusz akademii z okazji Dnia Niepodległości

Scenariusz akademii z okazji Dnia Niepodległości

Przewodnicząca: Wprowadzić sztandar szkoły. Do hymnu państwowego
CD Hymn Państwowy ( wszyscy śpiewają na stojąco)
POWITANIE:
Serdecznie Państwa witamy na akademii z okazji 91 rocznicy Odzyskania przez Polskę. Niepodległości.
W 1918 roku Polska w wyniku zmiany sytuacji międzynarodowej i toczącej się I wojny światowej zdołała wybić się na niepodległość po 124 latach niewoli. Okres zaborów, gdy Polska została wymazana z map Europy, a jej kulturę i język starano się zniszczyć, stał się czasem nie tylko niepodległościowych zrywów powstańczych, ale również refleksji; czym jest dla Polaków wolność, ojczyzna, patriotyzm.
Także i dziś, gdy nasz naród jest w pełni suwerenny i niepodległy, te pojęcia powinny być dla nas żywe i bliskie.
Jan Paweł II w swojej książce „ Pamięć i tożsamość” tak definiuje te wartości:

CD Mazurek Chopina (cicho w tle)
Uczeń czyta:
„ Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. Świadczą o tym tak liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach śwata. Są one rozsiane na ziemi ojczystej oraz poza jej granicami. Wydaje mi się jednak, że jest to doświadczenie każdego kraju i każdego narodu w Europie i na świecie. Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, i jako taka jest też wielkim obowiązkiem.”

Tak pisał papież Polak. A dla mnie, jaką wartością jest dla mnie Polska, czy jestem patriotą, czym jest dla mnie ofiara minionych pokoleń złożona na ołtarzu ojczyzny?
Niech do refleksji skłoni nas poezja legionowa sprzed 92 lat, tworzona głównie przez poetów- żołnierzy.
Na ekranie w tle wyświetlany jest niemy film pt. „ Drogi Polski do niepodległości”.
Pieśni śpiewane są przy akompaniamencie pianina. Przed każdą recytacją odtwarzane są z płyty CD Sygnały Wojska Polskiego Po każdym sygnale na wzór apelu poległych uczeń wyczytuje poszczególnych poetów- żołnierzy i następuje recytacja i śpiew.
CD Sygnał Wojska Polskiego np. Capstrzyk
Uczeń : Józef Andrzej Teslar, żołnierz IV Pułku Piechoty Legionów : „ Polska to my!” ( recytacja wiersza)

Pieśń: „My, Pierwsza Brygada” ( chór )

CD Sygnał
Uczeń: Rajmund Bergel, działacz niepodległościowy, od 1914 w Legionach Polskich ( recytacja wiersza pt. „ Wyznanie wiary”)

Pieśń: „ Legun na wojence” ( chór )

CD Sygnał
Uczeń: Juliusz German, pisarz, poeta, oficer Legionów, adiutant generała Hallera ( recytacja wiersza „ Pożegnanie”)
Pieśń:” Białe róże” (solo)
Pieśń: „ Pierwsza Kadrowa” lub „ O mój rozmarynie rozwijaj się” ( solo)
Pieśń: „ Przybyli Ułani” ( chór)

CD Sygnał
Uczeń: Edward Słoński, „ Już ją widzieli idącą...” (recytacja wiersza)
Pieśń: „ Rota” ( chór)
Po pieśni „ Rota” zatrzymać film w kadrze.
CD Chopin – Mazurek ( cicho w tle)
Uczeń: Jan Paweł II, „ Myśląc Ojczyzna” ( recytacja)
„ Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać! Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne.
Całym sobą płacisz za wolność- więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać.
Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok:
Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacać? Po k™orej jesteśmy stronie?
(...)
Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień.
W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia.
(...)
Słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapomina, że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina. Godziny wciąż powracają na wielkiej tarczy historii.
Ziemio, która nie przestajesz być cząstką naszego czasu.
Ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemii nowej. I wznosimy ciebie, ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń, która przerosła nienawiść.”

Pieśń: „ Jak długo w sercach naszych” ( chór)

Prowadzący: Dziękujemy za uwagę.
CD Chopin- Polonez A- dur


Opracowała: Grażyna Lawenda ( n-l j. niemieckiego), I LO im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.