X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10482
Przesłano:

Integracja europejska w kl. IV - VI

Cele programu:
• Upowszechnienie wiedzy o integracji europejskiej wśród uczniów.

• Kształtowanie obywatela bez uprzedzeń, co do tożsamości narodowej.

• Zrozumienie i poznanie innych.

• Akceptacja samego siebie i swojego kraju na tle całej Europy.

• Inspirowanie uczniów do zainteresowania się problematyką europejską (poznanie istoty Unii Europejskiej, jej znaku, hymnu, waluty; wybranych krajów Europy, ich tradycji i kultury).

• Zdobywanie wiadomości o innych krajach, zwyczajach oraz stylach życia.

• Budowanie postawy otwarcia i tolerancji wobec innych kultur poprzez realizację projektów e-Twinning.

• Dzielenie wspólnych zainteresowań i rozwijanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodymi ludźmi.

• Rozwijanie umiejętności językowych.

• Kształcenie umiejętności zdobywania wiedzy poprzez technikę cyfrową.

• Poznawanie podobieństw i różnic kulturowych.


Realizacja programu:

1.Współpraca z innymi szkołami w Europie.
(wymiana doświadczeń, opracowanie i realizacja projektów w ramach akcji eTwinning)

Metody i fromy realizacji:

- prowadzenie korespondencji w języku angielskim np. e-maili, listów, (tworzenie swobodnych tekstów),
- przygotowywanie gazetek ściennych,
- redagowanie strony w gazetce szkolnej,
- wyszukiwanie miast na mapie,
- organizacja apeli dotyczących realizacji projektów,
- założenie szkolnego klubu europejskiego,
- doskonalenie umiejętności językowych,
- promowanie akcji eTwinning,
- praca z Internetem (zdobywanie materiałów i informacji dotyczących krajów Europy),
- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- promocja wiedzy o Unii Europejskiej,
- wzbogacenie biblioteki szkolnej w projekty wykonane przez uczniów,
- wymiana widokówek, pocztówek między krajami,
- organizacja obchodów dnia Europejskiego,
- przygotowywanie albumów tematycznych np. poświęconych państwom, regionom z którymi nawiązano współpracę,
- organizacja i uczestnictwo w konkursach o tematyce europejskiej,
- organizacja wystaw związanych z integracją europejską,
- prowadzenie „biblioteczki” europejskiej,
- praca z mapą,
- gromadzi różne materiały i pomoce do utworzonych przez siebie „teczek europejskich”,
- gromadzi pamiątki z wyjazdów do różnych krajów,
- poznaje sylwetki sławnych Europejczyków.

Nabywane umiejętności:

- zna mapę Europy,
- zna nazwy państw członkowskich UE, ich położenie na mapie Europy, stolice,
- zna hymn, flagę, walutę UE,
- jest dumny z przynależności narodowej,
- zna istotę Unii Europejskiej,
- zna życie, kulturę, pracę, zwyczaje ludzi krajów UE,
- zna słynne, charakterystyczne budowle, architekturę
- potrafi współdziałać i współpracować w grupie
- umie poprawnie zredagować list do kolegi, koleżanki,
- dostrzega konieczność uczenia się języka,
- potrafi stworzyć prezentację PowerPoint,
- umie korzystać z różnych źródeł wiedzy,
- rozpoznaje znanych Europejczyków,
- umie korzystać z urządzeń techniki (skaner, aparat cyfrowy)

2. Święta europejskie. (Halloween, Boże Narodzenie, Walentynki, Wielkanoc)

Metody i formy realizacji:

- poznaje tradycje, obrzędy i zwyczaje innych krajów,
- wykonanie kartek świątecznych, pisanie życzeń,
- wigilijki klasowe, śpiewanie kolęd,
- pisanie listu do Świętego Mikołaja,
- spotkanie z Mikołajem,
- udział w przeglądach grup kolędniczych,
- tworzenie swobodnych tekstów,
- przygotowanie strojów i dekoracji do świąt,
- gromadzenie pamiątek,
- poznanie różnic i podobieństw świąt europejskich,
- poznanie potraw regionalnych,
- wspólne ubieranie choinki,
- wykonywanie dekoracji świątecznych,
- redagowanie gazetki szkolnej,
- przygotowanie gazetek ściennych,
- udział w święcie Halloween,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- oglądanie prezentacji z innych krajów,
- gromadzenie wycinków prasowych, folderów, broszur o tradycjach państw europejskich.

Nabywane umiejętności:

- zna zwyczaje i tradycje własnego kraju oraz innych państw europejskich,
- umie redagować życzenia świąteczne,
- szanuje inną kulturę, tradycję i ludzi,
- zna różnicę i podobieństwa między krajami,
- potrafi wykonać prace plastyczne na określony temat,
- zna niektóre, charakterystyczne potrawy krajów unijnych,
- śpiewa kolędy,
- potrafi opowiedzieć o tradycjach innych krajów

3.Zabytki w Europie.

Metody i formy realizacji:

- poznawanie słynnych zabytków z różnych krajów europejskich
- przygotowanie gazetek ściennych,
- poznaje kulturę, sztukę państw członkowskich,
- stale rozszerza wiedze o unii,
- redagowanie gazetki szkolnej,
- tworzenie prac plastycznych, (np. formy przestrzenne),
- oglądanie albumów, filmów, prezentacji,
- tworzenie albumów tematycznych,
- gromadzenie materiałów dotyczących zabytków, rozpowszechnianie ich w formie gazetki ściennej,
- praca z mapą,
- nauka języka,
- poznawanie przeszłości i historii,
- gromadzenie informacji z Internetu, Encyklopedii Multimedialnych, biblioteki szkolnej,
- organizacja wystaw związanych z architekturą europejską,
- redagowanie tablicy informacyjnej,

Nabywane umiejętności:

- potrafi odbierać dzieło sztuki,
- umie rozpoznać zabytki danego kraju,
- potrafi wykonać pracę
plastyczną na określony temat,
- umie korzystać z różnych źródeł wiedzy,
- utożsamia się z Europą,
- umie wymienić atrybuty państw członkowskich,
- potrafi współdziałać i współpracować w grupie,
- czuje się emocjonalnie związany ze swoją klasą, środowiskiem, państwem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.