X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10382
Przesłano:

Sposoby przyszywania guzików

KONSPEKT LEKCJI

Klasa: Klasa III Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Przedmiot : Przysposobienie do pracy.

Temat: Sposoby przyszywania guzików.

Jednostka: 5 godzin lekcyjnych.

Cel ogólny: Umiejętność przyszywania guzików.

Cele dydaktyczne:
: przypomnienie podziału guzików i innych zapięć,
: zapoznanie uczniów ze sposobami przyszywania guzików z czterema dziurkami,
: zapoznanie uczniów ze sposobem przyszywania guzików na stopce,
: uświadomienie uczniom przeznaczenia guzików,
: rozwijanie umiejętności przyszywania guzików różnymi sposobami,
: doskonalenie umiejętności posługiwania się igłą.
Cele wychowawcze:
: uwrażliwianie na bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy,
: zwracanie uwagi na właściwe zachowanie uczniów w czasie zajęć szkolnych,
: rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Cele rewalidacyjne:
:rozwijanie i usprawnianie sprawności manualnych,
:doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
:wzmacnianie koncentracji uwagi.

Metody pracy: słowna (omówienie, rozmowa kierowana), oglądowe (pokaz), działalności praktycznej.

Formy pracy: indywidualna.

Środki dydaktyczne: rysunki i plansze przedstawiające sposoby przyszywania guzików, guziki, igła, nożyczki, materiał bawełniany, wzornik przedstawiający przyszyte guziki


PRZEBIEG ZAJĘĆ:


I. Część wstępna.

1. Powitanie grupy.

2. Przygotowanie materiałów i przyborów potrzebnych do zajęć.

3. Rozdanie uczniom plansz i rysunków przedstawiających sposoby przyszywania guzików.


II. Część główna.

1.Wprowadzenie do tematu lekcji.
Nauczyciel zadaje uczniom pytania z wiadomości poznanych na poprzednich zajęciach:
- do czego służą guziki?
- jakie, mają kształty guziki?
- jaki, jest podział guzików ze względu na surowiec oraz ich przeznaczenie?
- jakie są inne rodzaje zapięć?

2. Podanie tematu lekcji i zapisanie w zeszytach przedmiotowych.

3.Omówienie sposobów przyszywania guzików z czterema dziurkami i guzików na stopce.
Nauczyciel dokonuje pokazu przyszywania guzików różnymi technikami. Szczególną uwagę zwraca na bezpieczeństwo podczas pracy.

4. Zapisanie notatki do zeszytów przedmiotowych.
Uczniowie wklejają do zeszytów różne rysunki przedstawiające sposoby przyszywania guzików.

5. Przyszywanie guzików przez uczniów.
Uczniowie w pierwszej kolejności przyszywają guziki z czterema dziurkami. W dalszej części przyszywają guzki na stopce.
W przypadku uczniów słabszych prowadzący zajęcia pomaga i stale ich instruuje. Podczas zajęć nauczyciel szczególną uwagę zwraca uczniom na dokładność przyszywania guzików.


III. Część końcowa.
1. Samodzielna ocena swojej pracy.
Uczniowie sprawdzają, czy guziki zostały przez nich dobrze przyszyte.

2. Podsumowanie pracy uczniów przez nauczyciela.

3.Czynności porządkowe.

4.Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.